Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční a rozpočtové právo Přednáška č. 11 Daň z nemovitostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční a rozpočtové právo Přednáška č. 11 Daň z nemovitostí."— Transkript prezentace:

1 Finanční a rozpočtové právo Přednáška č. 11 Daň z nemovitostí

2 Obsah přednášky Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí Část první – daň z pozemků Část druhá – daň ze staveb Část třetí – společná ustanovení

3 Daň z nemovitostí Část první – daň z pozemků Jednodušší forma zdanění Předmět daně §2 – všechny pozemky na území ČR, které jsou vedené katastrem nemovitostí Omezení: Předmětem daně nejsou: Pozemky zastavěné stavbami (předmětem daně není to co je pod stavbou) Pozemky, které jsou určeny na obranu státu Některé lesní a vodní plochy Lesní – ochranné lesy a lesy zvláštního určení (např. školka, obora k ochraně zvěře) Vodní – veškeré vodní plochy jsou vyňaty, vyjma rybníků, které slouží k chovu ryb

4 Daň z nemovitostí Poplatníci daně §3 Osoby, které zpravidla jsou vlastníkem pozemku + jiné osoby (v některých zvláštních případech) Např. poplatníkem je nájemce či uživatel přímo ze zákona. Nájemce – pozemek vrácen v rámci restituce. Pozemek užívá nájemce – vychází se z původního katastru (hranice není – pozemky sloučeny ve družstvu) Uživatel – vlastník pozemku není znám

5 Daň z nemovitostí Osvobození od daně §4 Tehdy když je poplatníkem stát nebo obec, která má pozemky na vlastním katastrálním území + diplomatické pozemky, if. je zaručena vzájemnost Osvobození věcné: týkající se předmětu daně – nejčastěji pozemky u kterých by bylo obtížné stanovit poplatníka + jiné důvody, např: Pozemky, na kterých stojí větrolamy; sloupy rozvodu elektřiny; pozemky, na kterých jsou zřízeny hřbitovy; pozemky, které tvoří funkční celek s nějakou stavbou vymezenému účelu (školy, nemocnice se zahradou….)

6 Daň z nemovitostí Základ daně §5 – rozlišujeme k čemu pozemky slouží a jak jsou zapsány v katastru 1. Zemědělský účel – orná půda, vinice, zahrady, zem. půda – základ daně: cena půda * výměr půdy – násobím metry * cenu = valorický základ 2. Hospodářské lesy a intenzivní rybníky – základem je cena pozemku nebo částka 3,8 Kč * rozloha = valorický základ 3. Ostatní pozemky – stavební pozemky, atd. – základem je pouze výměra – specifický základ Ad. 1. a 2. – základ valorický – procentní sazba Ad 3 - sazba pevná

7 Daň z nemovitostí Sazba daně §6 Ad 1. – zemědělský účel – 0,75% Ad 2. - hospodářské lesy a intenzivní rybníky – 0,25% Ad 3. - Ostatní pozemky Nádvoří 0,10 Kč Stavební pozemky 1Kč – toto je základní sazba není konečná, ta se násobí koeficientem dané obce (podle počtu obyvatel)

8 Daň z nemovitostí Část druhá – daň ze staveb Předmět daně §7 – stavby na území ČR po splnění jedné ze 3 podmínek: 1. Byly zkolaudovány nebo mají být, ale jsou již užívány 2. Které byly dokončeny v době, kdy ještě kolaudační řízení nebylo 3. Byty a nebytové prostory, pokud jsou zapsány v katastru nemovitostí

9 Daň z nemovitostí Určité stavby nejsou předmětem daně: Např. čistírny odpadních vod, regulace vodního toku, stavby sloužící veřejné dopravě (dálnice, silnice, stavby drážní, stavby letišť. Poplatníci daně §8 Vlastník stavby nebo bytu nebo samostatného nebytového prostoru

10 Daň z nemovitostí Osvobození od daně §9 Osobní: stavby ve vlastnictví státu, obce, obecně prospěšných společností, církví, diplomatickými sbory, if je zaručena vzájemnost Věcné: stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy Základ daně §10 – stanoven specifický - výměra Vždy půdorys – buď nadzemní části stavby (if svislá konstrukce) nebo pokud není svislá konstrukce, tak plocha ohraničená průmětem obvodu stavby, u bytu a nebytových prostor – výměra podlahové plochy * 1,2 = upravená podlahová plocha, která se pak použije pro výpočet daně.

11 Daň z nemovitostí Sazby daně § 11 Pevné sazby, zákon je rozlišuje podle účelu stavby Obytné domy: základní sazba 1 Kč za 1 m² + další faktory: Kolik má stavba dalších nadzemních podlaží nad přízemím: 0,75 Kč za každé nadzemní podlaží (podzemní podlaží nemá vliv) Využití koeficientu stanoveného obcí obecně závaznou vyhláškou

12 Daň z nemovitostí Stavby sloužící k rekreaci – 3 Kč za 1 m² + další faktory: Kolik má stavba dalších nadzemních podlaží nad přízemím: 0,75 Kč za každé nadzemní podlaží (podzemní podlaží nemá vliv) Využití koeficientu stanoveného obcí obecně závaznou vyhláškou – 1,5 Obce mají možnost zavést koeficient a v národních parcích mohou taktéž zavést koeficient - 2

13 Daň z nemovitostí Samostatné garáže – 4 Kč za 1 m² + další faktory: Kolik má stavba dalších nadzemních podlaží nad přízemím: 0,75 Kč za každé nadzemní podlaží (podzemní podlaží nemá vliv) Využití koeficientu stanoveného obcí obecně závaznou vyhláškou – 1,5 Stavby sloužící k podnikání – rozlišuje se druh podnikání: zemědělská prvovýroba – 1Kč za 1m² Průmysl, stavebnictví – 5 Kč za 1m² (např. továrna vyrábějící nějaká zařízení) Administrativní budovy + ostatní (např. restaurace) – 10Kč za 1m² + další faktory – nadzemní podlaží 0,75 Kč a možnost obce použít koeficient 1,5

14 Daň z nemovitostí Ostatní stavby – 3Kč za 1 m² - např. sousoší, fontány Byty a nebytové prostory: 1Kč za 1 m² upravené podlahové plochy + další faktory: Obec má možnost zavést koeficient (0,3 – 4,5)

15 Daň z nemovitostí Část třetí – společná ustanovení Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Platí se dopředu na příslušný rok, dle stavu k 1.1. roku, na který je daň vyměřována. Daňové přiznání se podává do 31.1. – pokud už bylo jednou podáno a nenastala žádná změna, tak se už nepodává Daň se platí do 31.5. If menší než 5000,- kč, tak najednou Jinak je možné platit ve splátkách

16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Finanční a rozpočtové právo Přednáška č. 11 Daň z nemovitostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google