Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování lesa ZS 2005 Přednášky: Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Cvičení: Ing. Kateřina Ventrubová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování lesa ZS 2005 Přednášky: Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Cvičení: Ing. Kateřina Ventrubová."— Transkript prezentace:

1

2

3 Oceňování lesa ZS 2005 Přednášky: Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Cvičení: Ing. Kateřina Ventrubová

4 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Zvláštnosti lesa a LH jako základ pro stanovení hodnoty současně pracovním předmětem, prostředkem a výrobkem vlastní přírodní podmínka lesní výroby výrobní i nevýrobní faktor v NH a v životě společnosti prací reprodukovatelný statek nejen soukromým, ale také veřejným statkem

5 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Zvláštnosti lesa a LH jako základ pro stanovení hodnoty LH limitováno v možnostech změny hospodaření LH zaměřen pouze na jeden hlavní produkt mezi vlastníky neexistuje konkurenční boj

6 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Diference oceňovacích postupů dvojí obsah funkcí zdroje tržní = produkční netržní = mimoprodukční účel ocenění ve společenské praxi úřední – normativní, legislativní neúřední trvalost zdroje obnovitelné – trvalé neobnovitelné – dočasné

7 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Základní metody oceňování přírodních zdrojů metoda komparativní = odvození ceny od podobného statku metoda nákladová = dle nákladů, které bylo třeba vynaložit na získání statku (zdroje) metoda výnosová = dle užitečných efektů, které zdroj poskytuje

8 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Metody oceňování ekonomické mimoekonomické peněžní nepeněžní peněžní nepeněžní na základě vstupů na základě výstupů - efektu na základě výstupů - efektu

9 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Úřední oceňování lesa kdy tak zvláštní předpisy vyžadují daňový základ – daň darovací, dědická, z převodu nemovitostí (koupě i prodej), z pozemku základ konkurzní podstaty – jedná se o dražbu na základě vyvolávací ceny koupě a prodej – je-li jejím účastníkem stát vyvlastnění ve veřejném zájmu kdy tak vyžaduje státní orgán – soudy, pozemkové úřady

10 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Způsoby oceňování dle legislativy cena obvyklá nákladový způsob výnosový způsob porovnávací způsob dle jmenovité hodnoty dle účetní hodnoty dle kurzové hodnoty cena sjednaná  dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování

11 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Oceňování lesa porostpozemky

12 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Podklady: LHP, LHO 1. Porost 2. Výměra porostu 3. Věk 4. Zakmenění 5. Dřevina 6. Zastoupení 7. Bonitní stupeň 8. Obmýtí 9. SLT 10. Pásmo ohrožení 11. Stupeň ohrožení 12. Kategorie lesa

13 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku novelizována vyhláškou č. 452/2003 Sb., a vyhláškou č. 640/2004 Sb., s účinností k 1. 1. 2005

14 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová § 30 lesní pozemek = cena plošně převládajících SLT = cena plošně převládajících SLT příloha č. 21 příloha č. 22 základní cena nesmí být nižší než základní cena nesmí být nižší než 0,70 Kč za m 2

15 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová § 33 Lesní porost = součet cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení příloha č. 24 Základní cena m 2

16 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Cena skupiny dřevin Koeficient prodejnosti PŘÍLOHA Č. 36 1 – (0,004 x roky do obmýtí) Věkový koeficient lesního porostu 1 – (0,004 x roky do obmýtí) Zakmenění ve věku ke dni ocenění Náklady na zajištěnou kulturu PŘÍLOHA Č. 27 Věkový hodnotový faktor PŘÍLOHA Č. 28 Cena mýtní výtěže pro příslušný bonitní stupeň PŘÍLOHA Č. 26

17 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Abtriebswert A u = Abtriebswert = cena mýtní výtěže = cena dřeva na pni = cena na stojato příloha č. 26 = rozdíl mezi tržní cenou sortimentu a náklady na přiblížení a těžbu - je diferencována dle BS příloha č. 25

18 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová c - Kulturfaktor = výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury = výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury příloha č. 27

19 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová = podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených dle příslušných hodnotových křivek f a = Altefaktor příloha č. 28

20 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová K v = věkový koeficient upraven v § 35 1 – (0,004 x roky do obmýtí)

21 A jdeme na to…

22 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Vypočtěte cenu lesa… SM 9000 m 2 SLT 3K RVB 3 U = 100 let zakmenění = 10 1 A 1 3000 m 2 2 roky 1 A 6 3000 m 2 55 let 1 A 11 3000 m 2 100 let

23 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Postup pozemek porost jednotlivé dřeviny CENA LESA

24 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Cena skupiny dřevin Koeficient prodejnosti PŘÍLOHA Č. 36 1 – (0,004 x roky do obmýtí) Věkový koeficient lesního porostu 1 – (0,004 x roky do obmýtí) Zakmenění ve věku ke dni ocenění Náklady na zajištěnou kulturu PŘÍLOHA Č. 27 Věkový hodnotový faktor PŘÍLOHA Č. 28 Cena mýtní výtěže pro příslušný bonitní stupeň PŘÍLOHA Č. 26

25 katedra ekonomiky a řízení LHIng. Kateřina Ventrubová Pozemek 1,85 x 9000 = 16 650,-- 1 A 1 věk 2 roky [(63,80 – 10,26) x 0 + 10,26] x [1 – (0,004 x 98)] = 6,24 Kč/m 2 18 724,-- 1 A 6 věk 55 let [(63,80 – 12,46) x 0,499 + 12,46] x [1 – (0,004 x 45)] = 31,22 Kč/m 2 93 674,-- 1 A 11 věk 100 let [(63,80 – 12,46) x 1 + 12,46] x [1 – (0,004 x 0)] = 63,80 Kč/m 2 191 400,-- Kč 320 438,--

26 Příjemný den!


Stáhnout ppt "Oceňování lesa ZS 2005 Přednášky: Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Cvičení: Ing. Kateřina Ventrubová."

Podobné prezentace


Reklamy Google