Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednášky: Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednášky: Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc."— Transkript prezentace:

1

2 Přednášky: Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
Oceňování lesa ZS 2005 Přednášky: Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Cvičení: Ing. Kateřina Ventrubová

3 Zvláštnosti lesa a LH jako základ pro stanovení hodnoty
současně pracovním předmětem, prostředkem a výrobkem vlastní přírodní podmínka lesní výroby výrobní i nevýrobní faktor v NH a v životě společnosti prací reprodukovatelný statek nejen soukromým, ale také veřejným statkem

4 Zvláštnosti lesa a LH jako základ pro stanovení hodnoty
LH limitováno v možnostech změny hospodaření LH zaměřen pouze na jeden hlavní produkt mezi vlastníky neexistuje konkurenční boj

5 Diference oceňovacích postupů
dvojí obsah funkcí zdroje tržní = produkční netržní = mimoprodukční účel ocenění ve společenské praxi úřední – normativní, legislativní neúřední trvalost zdroje obnovitelné – trvalé neobnovitelné – dočasné

6 Základní metody oceňování přírodních zdrojů
metoda komparativní = odvození ceny od podobného statku metoda nákladová = dle nákladů, které bylo třeba vynaložit na získání statku (zdroje) metoda výnosová = dle užitečných efektů, které zdroj poskytuje

7 Metody oceňování peněžní ekonomické nepeněžní peněžní mimoekonomické
na základě vstupů peněžní na základě výstupů - efektu ekonomické nepeněžní peněžní mimoekonomické nepeněžní

8 Úřední oceňování lesa kdy tak zvláštní předpisy vyžadují
daňový základ – daň darovací, dědická, z převodu nemovitostí (koupě i prodej), z pozemku základ konkurzní podstaty – jedná se o dražbu na základě vyvolávací ceny koupě a prodej – je-li jejím účastníkem stát vyvlastnění ve veřejném zájmu kdy tak vyžaduje státní orgán – soudy, pozemkové úřady

9 Způsoby oceňování dle legislativy
 dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování cena obvyklá nákladový způsob výnosový způsob porovnávací způsob dle jmenovité hodnoty dle účetní hodnoty dle kurzové hodnoty cena sjednaná

10 Oceňování lesa pozemky porost

11 Podklady: LHP, LHO Porost Výměra porostu Věk Zakmenění Dřevina
Zastoupení Bonitní stupeň Obmýtí SLT Pásmo ohrožení Stupeň ohrožení Kategorie lesa

12 Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku novelizována vyhláškou č. 452/2003 Sb., a vyhláškou č. 640/2004 Sb., s účinností k

13 základní cena nesmí být nižší než
§ 30 lesní pozemek = cena plošně převládajících SLT příloha č. 21 příloha č. 22 základní cena nesmí být nižší než 0,70 Kč za m2

14 § 33 Lesní porost příloha č. 24
= součet cen jednotlivých skupin dřevin v poměru jejich plošného zastoupení příloha č. 24 Základní cena m2

15 Cena mýtní výtěže pro příslušný bonitní stupeň PŘÍLOHA Č. 26
Cena skupiny dřevin Cena mýtní výtěže pro příslušný bonitní stupeň PŘÍLOHA Č. 26 Věkový hodnotový faktor PŘÍLOHA Č. 28 Náklady na zajištěnou kulturu PŘÍLOHA Č. 27 Zakmenění ve věku ke dni ocenění Věkový koeficient lesního porostu 1 – (0,004 x roky do obmýtí) Koeficient prodejnosti PŘÍLOHA Č. 36

16 Au = Abtriebswert příloha č. 26 příloha č. 25
= cena mýtní výtěže = cena dřeva na pni = cena na stojato příloha č. 26 = rozdíl mezi tržní cenou sortimentu a náklady na přiblížení a těžbu - je diferencována dle BS příloha č. 25

17 c - Kulturfaktor příloha č. 27
= výdaje na založení lesního porostu, na potřebnou ochranu kultury, na odvrácení případných rizik a na ošetřování kultury až do doby zajištění kultury příloha č. 27

18 fa = Altefaktor příloha č. 28
= podíl ceny lesního porostu a ceny mýtní výtěže lesního porostu v době obmýtní, stanovených dle příslušných hodnotových křivek příloha č. 28

19 Kv = věkový koeficient upraven v § 35 1 – (0,004 x roky do obmýtí)

20 A jdeme na to…

21 Vypočtěte cenu lesa… SM 9000 m2 SLT 3K RVB 3
U = 100 let zakmenění = 10 1 A m2 2 roky 1 A m let 1 A m let

22 Postup pozemek porost jednotlivé dřeviny CENA LESA

23 Cena mýtní výtěže pro příslušný bonitní stupeň PŘÍLOHA Č. 26
Cena skupiny dřevin Cena mýtní výtěže pro příslušný bonitní stupeň PŘÍLOHA Č. 26 Věkový hodnotový faktor PŘÍLOHA Č. 28 Náklady na zajištěnou kulturu PŘÍLOHA Č. 27 Zakmenění ve věku ke dni ocenění Věkový koeficient lesního porostu 1 – (0,004 x roky do obmýtí) Koeficient prodejnosti PŘÍLOHA Č. 36

24 Kč 320 438,-- Pozemek 1,85 x 9000 = 16 650,-- 1 A 1 věk 2 roky
[(63,80 – 10,26) x ,26] x [1 – (0,004 x 98)] = 6,24 Kč/m ,-- 1 A 6 věk 55 let [(63,80 – 12,46) x 0, ,46] x [1 – (0,004 x 45)] = 31,22 Kč/m ,-- 1 A 11 věk 100 let [(63,80 – 12,46) x ,46] x [1 – (0,004 x 0)] = 63,80 Kč/m ,--

25 Příjemný den!


Stáhnout ppt "Přednášky: Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google