Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING VIII. Informace pro podporu rozhodování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING VIII. Informace pro podporu rozhodování."— Transkript prezentace:

1 ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING VIII. Informace pro podporu rozhodování

2 ENIN – Informace pro podporu rozhodování VIII2 Informace pro podporu rozhodování Informační pyramida Vazba informací a úrovní řízení

3 ENIN – Informace pro podporu rozhodování VIII3 Informace pro podporu rozhodování Informační pyramida managementu ŽP Proces zpracování environmentálních informací pro podporu rozhodování

4 ENIN – Informace pro podporu rozhodování VIII4 Informace pro podporu rozhodování V procesu působení člověka na přírodu by měly environmentální informace hrát roli zpětné vazby – měly by zastávat kontrolní úlohu. Měly by sloužit k vytváření rovnováhy mezi biosférou a technosférou. Potenciální příjemci env. informací a funkce e.n. pro ně: jednotlivec (občan) – podpora rozhodování o chování k ŽP (čistota ovzduší, vody, faktory způsobující znečistění, výrobky – výroba poškozuje ŽP, likvidace firma (organizace, společnost, instituce, atd.) mající vliv na ŽP – podpora šetrných technologií, využívání obnovitelných přírodních zdrojů, racionální využívání surovin a energie, minimalizace vzniku odpadů a jejich recyklace orgán veřejné správy (ministerstvo, obecní, krajský úřad) s pravomocemi ve věcech ŽP – příprava podkladů pro rozhodování o řešení environmentálních problémů, úprava legislativy, ekonomické ocenění škod na ŽP (chování občanů i firem) a na majetku (živelné pohromy, činnost firem, celospolečenský zájem) společnost jako celek – zpětná korektivní vazba k přírodě a udržitelnému rozvoji východisko vědeckého poznání, rozvoj výchovy, vzdělání, informačních vazeb

5 ENIN – Informace pro podporu rozhodování VIII5 Informace pro podporu rozhodování Posouzení potenciálního vlivu záměru na ŽP vícerozměrná analýza soustavy parametrů ekonomických ukazatelů, mimoekonomických ukazatelů (např. sociální, celospolečenské, kvalitativní, zdravotní) a ukazatelů kvality ŽP a standardu životního prostředí člověka soustava kritérií vypracovaná individuálně pro konkrétní případ podle zásad systémového přístupu (úplnost hodnoceného prostoru a vlastností systému, dodržení disjunkce, preferenční a užitkové vzájemné nezávislosti kritérií apod.) Multikriteriální hodnocení environmentálních dopadů Komplexní hodnocení stavebních souborů a investic soustava interních kritérií, soustava externích kritérií, soustava kritérií spojená s chováním investice v čase. Splnění účelu (technické parametry), výkonnost Náklady a užitky, jednorázové investiční náklady, provozní náklady stavbaře a uživatele úroveň technického a estetického řešení, bezpečnost provozu, technickou náročnost, míru prvkové a objektové unifikace a typizace, porovnání s úrovní obdobných staveb v ČR a v zahraničí Vztahy technického díla k vyšším systémům s environmenálními dopady na okolí, vč. podmínek realizace a fungování díla

6 ENIN – Informace pro podporu rozhodování VIII6 Informace pro podporu rozhodování Účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí Posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA), posuzování koncepcí (proces SEA) zjištění popis posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých i nepřímých vlivů na životní prostředí Posuzují se:  vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí  vlivy, které bude působit provozování záměru, jeho příprava, provádění, ukončení provozu a případná sanace či rekultivace  vlivy realizace záměru, tak i vlivy jeho neprovedení Proces EIA probíhá před zahájením povolovacího (stavebního) řízení vztah mezi státem a občany v průběhu tzv. správního řízení, které je upraveno správním řádem – obecná právní úprava zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí speciální právní normy, zabývající se ochranou jednotlivých složek ŽP

7 ENIN – Informace pro podporu rozhodování VIII7 Informace pro podporu rozhodování Účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí Průběh procesu EIA oznámení zjišťovací řízení dokumentace posudek stanovisko předkladatel záměru autorizovaná osoba v případě zájmu kterýkoliv občan Proces řídí krajský úřad, nebo MŽP (celostátní a přeshraniční projekty, projekty MO) Kdo se účastní procesu EIA

8 ENIN – Informace pro podporu rozhodování VIII8 KONEC Informace pro podporu rozhodování


Stáhnout ppt "ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMATIKA A REPORTING VIII. Informace pro podporu rozhodování."

Podobné prezentace


Reklamy Google