Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mimoprodukční funkce lesa Část I. - expertní přístupy Část II. - ochota platit - spotřebitelský přebytek Ing. Kateřina Ventrubová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mimoprodukční funkce lesa Část I. - expertní přístupy Část II. - ochota platit - spotřebitelský přebytek Ing. Kateřina Ventrubová."— Transkript prezentace:

1 Mimoprodukční funkce lesa Část I. - expertní přístupy Část II. - ochota platit - spotřebitelský přebytek Ing. Kateřina Ventrubová

2 Metody oceňování ekonomické mimoekonomické peněžní nepeněžní peněžní nepeněžní na základě vstupů na základě výstupů - efektu

3 Metody oceňování netržních statků a služeb přírody Přírodu a zdroje v zásadě na 2 hlavní skupiny: materiální = přírodní zdroje environmentální zdroje veřejné statky externality

4 pozitivní negativní

5 Problematika hodnocení významnosti lesa obtížná nejen pro mimoprodukční funkce, ale také pro hodnocení produkčních funkcí: –les = složitý objekt, působící ve společnosti mnohostranně –soustava lesa a jeho užitných hodnot se stále vyvíjí s vývojem společenských potřeb –v různých oblastech a čase, u různých národů a skupin obyvatelstva má les různé užitné hodnoty Společnost, její potřeby, poptávka a názory jsou kritériem racionality a praktické přijatelnosti výsledků oceňování

6 Účely a cíle hodnocení mimoprodukčních funkcí lesa poznání společenského významu zdrojů v národním jmění, přírodním bohatství analýza stavu a vývoje požadavků společnosti vyjádření společenské efektivnosti využívání a reprodukce obnovitelných zdrojů rozhodování o substituci zdrojů stanovení velikosti společenských ztrát z poškození či zničení zdrojů stimulace racionálního využívání přírodních zdrojů

7 Účelové členění funkcí lesa Funkce lesa z hlediska: –technického –ekonomického Z hlediska technického dále např.: –produkční –mimoprodukční Z hlediska ekonomického: –externality x internality –ekonomické x mimoekonomické

8 Komplex funkcí lesa produkční ekologické kulturněnaučné ochranné zdravotně hygienické nedřevo- produkční dřevo- produkční

9 Mimoprodukční funkce lesa výhody, které bezprostředně nevyužívá či neinkasuje ten, kdo jej způsobil mají z nich prospěch třetí osoby, popř. veřejnost zpravidla neprocházejí trhem = pozitivní externality lesa

10 Mimoprodukční funkce lesa II. působí v rámci společnosti prostřednictvím vztahu životní prostředí - člověk nemají materiální podstatu část funkcí zprostředkovaně tržní materiální (ekonomický) charakter, část mimotržní (sociální) charakter pro účely oceňování lze rozdělit do bloků komplexních funkcí

11 Bloky komplexních funkcí hydrické půdoochranné vzduchoochranné Ochranné ekologické (environmentální) funkce lesa zprostředkovaně tržní povaha, účastní se materiálního reprodukčního procesu v odvětvích mimo LH, ovlivňují jejich tržní procesy

12 Hydrické funkce lesa Odlesněním nebo zničením lesa ovlivněny tři základní vodohospodářské funkce: –tvorba povodňových průtoků –tvorba minimálních průtoků –kvalita z lesa odtékajících vod prevenční opatření za odlesnění prevenční opatření za odlesnění

13 Půdoochranné funkce lesa Zejména lze zařadit: –ochranu půdy proti vodní a větrné erozi –ochranu vody před znečištěním půdními částicemi (zákalem), vodních nádrží a toků před zanášením náklady kompenzace odstraňování škod náklady kompenzace odstraňování škod náklady prevence náklady prevence

14 Bloky komplexních funkcí rekreační zdravotní pobytové a stálé Zdravotně-hygienické ekologické funkce lesa nemateriální, mimotržní povaha, neúčastní se bezprostředně materiálního reprodukčního procesu ani v odvětví LH ani mimo něj, nejsou součástí reálného trhu

15 Bloky komplexních funkcí Kulturně naučné funkce lesa obdobný sociálně ekonomický charakter jako zdravotně hygienické funkce přírodoochranné výchovné vědecké a institucionální

16 Bloky komplexních funkcí Mimodřevoprodukční funkce lesa Zvláštní dvojí postavení: - zprostředkovaně tržní - netržní jako součást rekreace

17 Bloky komplexních funkcí Dřevoprodukční funkce lesa význam sociální, zajišťuje zaměstnanost a životní úroveň obyvatel a to zejména ve venkovském prostoru soukromý význam veřejný význam

18 Děkuji za pozornost Přeji příjemný zbytek dne


Stáhnout ppt "Mimoprodukční funkce lesa Část I. - expertní přístupy Část II. - ochota platit - spotřebitelský přebytek Ing. Kateřina Ventrubová."

Podobné prezentace


Reklamy Google