Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vykonavatelé vlastnického práva státu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vykonavatelé vlastnického práva státu"— Transkript prezentace:

1 Vykonavatelé vlastnického práva státu

2 Organizační složky státu
novinka – zavedena zákonem o majetku ČR, nahradily většinu dřívějších státních organizací nemají právní subjektivitu, jednají jménem státu většinou jsou účetními jednotkami neorientují se na podnikání

3 Organizační složky státu - pokračování
3 druhy složky výslovně vyjmenované zákonem o majetku ČR jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní zákon složky zřízené ministerstvem – zřizují se opatřením, nutný předchozí souhlas Ministerstva financí

4 Organizační složky státu - pokračování
vstupují do 3 druhů právních vztahů klasické vnější majetkoprávní vztahy: vztahy s FO a PO mimo stát specifické vnější majetkoprávní vztahy: vztahy s osobami, které vykonávají majetková práva státu vlastním jménem (např. státní organizace) vnitřní majetkoprávní vztahy – vztahy s dalšími organizačními složkami státu pro 1. a 2. běžné smluvní typy, pro 3. specifický institut zápisu

5 Organizační složky státu - pokračování
jménem státu právní úkony činí vedoucí organizační složky státu jiný vedoucí zaměstnanec organizační složky, který je písemně pověřený vedoucím organizační složky další zaměstnanci organizační složky, a to v rozsahu stanovením vnitřním předpisem organizační složky odchylka od obecné občanskoprávní úpravy

6 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
povaha specializovaná státní instituce posláním je hájit veřejný zájem na kvalitní právní ochraně majetku státu organizační složka státu, účetní jednotka organizace v čele generální ředitel jmenovaný ministrem financí sídlo – Praha, územní pracoviště v sídlech krajských soudů 2 kategorie zaměstnanců řadový odborní

7 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
činnost procesní jednání výlučné jednání dohodnuté jednání vedlejší účastenství právní stanoviska hospodaření s majetkem státu zastupování obcí

8 Procesní jednání vystupování v procesních vztazích v věcech týkajících se majetku státu v řízení před soudy v řízení před rozhodčími orgány v řízení před správními úřady v řízení před jinými orgány modifikace obecné zásady, podle které v procesních vztazích vystupuje ta organizační složka státu, která příslušná k hospodaření s majetkem, ve stanovených případech úřad vystupuje namísto ní

9 Procesní jednání – výlučné jednání
pozitivní a negativní vymezení pozitivní vymezení - v taxativně stanovených případech úřad jedná obligatorně namísto příslušné organizační složky státu ve věci určení vlastnického práva státu k nemovité věci v hodnotě nad 25 mil. Kč, k nemovité nebo movité věci prohlášené za národní kulturní památku, ke stavbě, která je sídlem taxativně vypočítaných institucí

10 Procesní jednání – výlučné jednání - pokračování
ve věci peněžitého plnění nad 50 mil. Kč a v obchodních věcech nad 250 mil. Kč před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění nad 50 mil. Kč a v obchodních věcech nad 100 mil. Kč před Ústavním soudem o ústavní stížnosti, pokud se týká majetku státu.

11 Procesní jednání – výlučné jednání - pokračování
úřad těchto případech podává žalobu z vlastního podnětu z podnětu Nejvyššího kontrolního úřadu z podnětu Ministerstva financí

12 Procesní jednání – výlučné jednání - pokračování
negativní vymezení výlučné jednání úřadu je vyloučeno v těchto případech ve věcech majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve věcech majetku, s nímž je příslušná hospodařit Bezpečnostní informační služba je-li úřad sám příslušnou organizační složkou vylučuje-li to zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva pokud zvláštní právní předpis přiznává příslušného orgánu, procesní způsobilost ve věcech ochrany zahraničních investic, jde-li o řízení o výkonu rozhodnutí․

13 Procesní jednání – dohodnuté jednání
úřad jedná namísto příslušné organizační složky na základě dohody dohodu lze uzavřít před zahájením řízení i v jeho průběhu pořizuje se zápis zákaz podmíněných dohod

14 Procesní jednání – vedlejší účastenství
možné pouze v občanském soudním řízení v těch případech, kdy se řízení týká majetku státu, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace podmíněno právním zájmem státu na výsledku řízení do řízení úřad vstupuje z vlastního nebo jiného podnětu na výzvu účastníka řízení

15 Právní stanoviska žádost mohou podat
organizační složky státu státní organizace musí jít o konkrétní majetkoprávní případy, ve kterých žadatel potřebuje odbornou právní pomoc žádost lze podat, pokud to odůvodňuje zásadní význam nebo složitost věci bezplatné

16 Zastupování obcí forma právní pomoci obcím
cíl – předcházet kolizím se zájmy státu u konkrétního majetku nenárokové – úřad pomoc pouze „může“ poskytnout pomoc týká se řízení před českým soudem, v němž je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti, kterou obec nabyla od státu, nebo nárok na její vyklizení nutná písemná dohoda bezplatné úřad může vystupovat jako vedlejší účastník v řízení o určení vlastnického práva k majetku obce, má-li stát právní zájem na výsledku řízení


Stáhnout ppt "Vykonavatelé vlastnického práva státu"

Podobné prezentace


Reklamy Google