Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření s majetkem státu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření s majetkem státu"— Transkript prezentace:

1 Hospodaření s majetkem státu

2 Pojem hospodaření ZMS nedefinuje
obecně se jedná o výkon majetkových práv státu lze rozlišit hospodaření s majetkem státu v širším slova smyslu – zahrnuje i nakládání s majetkem v užším slova smyslu – užívání a požívání majetku, nezahrnuje nakládání s majetkem

3 Příslušnost k hospodaření
s majetkem státu může hospodařit pouze organizační složka státu nebo státní organizace několik základních pravidel s majetkem hospodaří ta organizační složka, která jej potřebuje – určující je titul nabytí, nikoliv faktické hospodaření, daná složka s majetkem také nakládá příslušná k hospodaření může být pouze 1 organizační složka příslušná je pouze ta složka, která je účetní jednotkou

4 Příslušnost k hospodaření - pokračování
ZMS výslovně neupravuje příslušnost k hospodaření s nehmotným majetkem, kritérium potřebnosti neuplatnitelné inspiraci možné hledat ve zrušeném hospodářském zákoníku, 3 pravidla - příslušná k hospodaření je ta organizační složka, z jejíž činnosti pohledávka vznikla do jejíž působnosti patří ochrana majetkových zájmům, jejichž poškozením pohledávka vznikla která je příslušná k hospodaření s majetkem, s nímž pohledávka souvisí

5 Spory o příslušnost Základní pravidlo – spory odstraní Ministerstvo financí jednostranným písemným opatřením Spor nemohou odstranit zřizovatelé/zakladatelé příslušných organizačních složek, ani věcně příslušné ústřední správní úřady Ministerstvo financí může opatření vydat na žádost i z vlastního podnětu

6 Spory o příslušnost - pokračování
opatření není rozhodnutím ve správním řízení opatření není soudně přezkoumatelné, soud si o této otázce nemůže učinit úsudek, musí o odstranění pochybností požádat Ministerstvo financí opatření se doručuje dotčeným organizačním složkám/státním organizacím katastru nemovitostí, pokud se týká majetku, jenž se tam eviduje postup při podání žádosti a vydávání opatření není obecně závazným předpisem upraven, záleží na úvaze Ministerstva financí

7 Základní povinnosti při hospodaření
nad rámec „běžných“ povinností, které má každý vlastník, mají stát a státní organizace veřejnoprávní povinnosti stanovené § 14 ZMS Povinnost využívat majetek účelně a hospodárně klíčová povinnost, jádro hospodaření s majetkem státu majetek musí být používat k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností zahrnuje povinnost majetek nepoškozovat a nesnižovat bezdůvodně jeho rozsah a hodnotu

8 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování
povinnost vést majetek v účetnictví a provádět jeho inventarizaci účetnictví – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinnost vést podvojné účetnictví účtuje se o veškerém majetku s výjimkou toho, kde to stanoví zvláštní zákon inventarizace – porovnávání stavu skutečného se stavem v účetnictví 1 x ročně

9 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování
povinnost pečovat o zachování majetku, jeho údržbu, zlepšení nebo rozmnožení, povinnost majetek chránit údržba cíl – zpomalit fyzické opotřebení průběžné, pravidelné ošetřování věci, odstraňování drobných nedostatků zajištění zaměstnanci organizační složky externí firmou

10 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování
opravy cíl – obnova užitné hodnoty věci na rozdíl od údržby nejsou pravidelné souhrn technických úkonů odstraňujících nedostatky úpravy zvyšují užitnou hodnotu věci rekonstrukce – cílený zásah do konstrukce, který vede k zlepšení technických parametrů modernizace – úprava, která vede ke zdokonalení

11 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování
povinnost důsledně využívat všechny právní prostředky ochrany, povinnost včas uplatňovat právní nároky stát má k dispozici stejné právní prostředky ochrany jako běžní vlastníci soudní ochrana žaloba na vydání věci žaloba zápůrčí žaloba na určení vlastnického práva jiná ochrana u obecního úřadu při zjevném zásahu do pokojného stavu

12 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování
povinnost sledovat, zda dlužníci plní včas řádně, povinnost práva uplatňovat a vymáhat týká se výlučně nehmotného majetku, zejm. pohledávek uplatňování zahrnuje upomínání dlužníků podání žaloby u soudu/návrhu u jiného příslušného orgánu podání návrhu na výkon rozhodnutí

13 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování
povinnost rozhodnout o nepotřebnosti majetku a naložit s ním stanoveným způsobem za nepotřebný se považuje majetek přebytečný přesahuje potřeby dané organizační složky už není veřejný zájem na jeho ponechání státu (nepotřebuje ho žádná další složka) neupotřebitelný (nemůže sloužit svému účelu) opotřebený, poškozený, zastaralý nebo příliš nákladný

14 Základní povinnosti při hospodaření - pokračování
o nepotřebnosti musí být rozhodnuto písemně, rozhodnout může vedoucí příslušné organizační složky jiný vedoucí zaměstnanec složky písemně pověřený jejím vedoucím s nepotřeným majetkem musí být naloženo v souladu s ZMS nabídnutí jiné složce/státní organizaci převod na nestátní FO nebo PO nabídnutí jako druhotná surovina/fyzická likvidace


Stáhnout ppt "Hospodaření s majetkem státu"

Podobné prezentace


Reklamy Google