Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa daní a daňové řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa daní a daňové řízení"— Transkript prezentace:

1 Správa daní a daňové řízení
Kdyby neměly daně jako povinné platby svého správce, nemohly by být vybírány a daňová povinnost by efektivně nevznikala.

2 Koncepce správy daní a poplatků
Týká se: Daní Poplatků Odvodů Záloh na výše uvedené patby Odvody za porušení rozpočtové kázně Zajišťují: Daňová správa Celní správa

3 Daňové řízení jako proces
1. fáze – přípravné řízení Identifikace všech skutečností nutných pro zahájení vyměřování daní 2. fáze – vyměřovací řízení Vyměřování (výpočet) daně a stanovení výše daňové povinnosti 3. fáze – placení daní Finanční úhrada daňového dluhu dle daňové povinnosti 4. fáze – vymáhání daní Vynucování úhrady daňového dluhu

4 Účastníci daňového řízení
Daňový subjekt a správce daně Dále (jako třetí osoby) Svědci a držitelé listin Znalci, auditoři a účetní Ručitelé a poddlužníci ve vymáhacím a zajišťovacím řízení Státní orgány a orgány obcí Další osoby s povinnou součinností

5 Zásady daňového řízení
V úsilí o spravedlnost a přiměřenost Soulad s platnými právními předpisy a zájmy státu Rovnost správců a subjektů před zákonem Hodnocení důkazů dle úvahy správce, ale komplexně Neveřejnost Mlčenlivost účastníků (s výjimkou subjektu) Zahájení řízení na základě existence daňové pohledávky za subjektem Přednost obsahu před formou Právo i povinnost spolupráce subjektu se správcem

6 Přípravné řízení Identifikace subjektů a podmínek vzniku daňové povinnosti Registrace k dani Osoby s předmětem daně, u nichž vznikla daňová povinnost nebo je předpoklad jejího vzniku Např. FO po obdržení ŽL, aniž zahájili činnost Registrační kódy: FO: „CZ“+RČ PO: „CZ“+IČ Součinnost třetích osob Zajištění informační sítě účastníků řízení

7 Vyměřovací řízení Daňové přiznání a hlášení Vytýkací řízení
Stanovení způsobů jeho podání Řádné, opravné a dodatečné přiznání Určení subjektů povinných jej podat Vytýkací řízení Řeší pochybnosti ohledně přiznání Vyměření daně Stanovení základu daně daně

8 Placení daní I. Daňový dlužník Způsoby placení Pořadí splatných titulů
Osoba povinná daň platit, odvádět nebo srážet Způsoby placení Hotovostně Bezhotovostně Kolkem Přeplatkem na jiné dani Pořadí splatných titulů náklady řízení → pokuty → zvýšení daně → nedoplatky od nejstaršího → běžná daň → úrok Správce přijme platbu od kohokoli, tedy i ne od daňového dlužníka!

9 Placení daní II. Příslušenství daně Sleduje osud daně Penále
Zvýšení daně Náklady řízení Úroky (sankční daňové) Pokuty ! Pozor na tvrdé finanční sankce!

10 Vymáhání daní Od daňového dlužníka Od ručitele
Pokud nelze vymoci od dlužníka Pokud je ručitel stanoven Vymáhání nedoplatku exekucí Daňovou Provádí příslušný správce daně Soudní Provádí soud nebo soudní exekutor Náklady exekuce hradí dlužník!

11 Řádné opravné prostředky
Slouží k zajištění práv daňových subjektů Odvolání Proti rozhodnutím, zejména o daňovém základu a daně Stížnost Proti chybně sražené dani plátcem Námitka Proti úkonům správce při vymáhání a zajišování daně Reklamace Proti postupu správce při placení a evidenci daně

12 Mimořádné opravné prostředky
Pouze v závažných případech vyžadujících zásadní změny Obnova řízení Prominutí daně Přezkoumání daňových rozhodnutí Oprava chyb a omylů

13 Posečkání daně a splátky
Na základě žádosti subjektu při jeho finančních problémech Posečkání daně Odklad platby daně Při očekávané splatnosti pohledávky dlužníka Při očekávaném odpisu částek splatné daně Splátky daně Rozložení platby daně do nižších částek splatných postupně Při nechopnosti zaplatit daňový dluh najednou


Stáhnout ppt "Správa daní a daňové řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google