Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa daní a daňové řízení Kdyby neměly daně jako povinné platby svého správce, nemohly by být vybírány a daňová povinnost by efektivně nevznikala.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa daní a daňové řízení Kdyby neměly daně jako povinné platby svého správce, nemohly by být vybírány a daňová povinnost by efektivně nevznikala."— Transkript prezentace:

1 Správa daní a daňové řízení Kdyby neměly daně jako povinné platby svého správce, nemohly by být vybírány a daňová povinnost by efektivně nevznikala.

2 Koncepce správy daní a poplatků Týká se:  Daní  Poplatků  Odvodů  Záloh na výše uvedené patby  Odvody za porušení rozpočtové kázně Zajišťují:  Daňová správa  Celní správa

3 Daňové řízení jako proces 1. fáze – přípravné řízení  Identifikace všech skutečností nutných pro zahájení vyměřování daní 2. fáze – vyměřovací řízení  Vyměřování (výpočet) daně a stanovení výše daňové povinnosti 3. fáze – placení daní  Finanční úhrada daňového dluhu dle daňové povinnosti 4. fáze – vymáhání daní  Vynucování úhrady daňového dluhu

4 Účastníci daňového řízení Daňový subjekt a správce daně Dále (jako třetí osoby)  Svědci a držitelé listin  Znalci, auditoři a účetní  Ručitelé a poddlužníci ve vymáhacím a zajišťovacím řízení  Státní orgány a orgány obcí  Další osoby s povinnou součinností

5 Zásady daňového řízení V úsilí o spravedlnost a přiměřenost  Soulad s platnými právními předpisy a zájmy státu  Rovnost správců a subjektů před zákonem  Hodnocení důkazů dle úvahy správce, ale komplexně  Neveřejnost  Mlčenlivost účastníků (s výjimkou subjektu)  Zahájení řízení na základě existence daňové pohledávky za subjektem  Přednost obsahu před formou  Právo i povinnost spolupráce subjektu se správcem

6 Přípravné řízení Identifikace subjektů a podmínek vzniku daňové povinnosti Registrace k dani  Osoby s předmětem daně, u nichž vznikla daňová povinnost nebo je předpoklad jejího vzniku Např. FO po obdržení ŽL, aniž zahájili činnost  Registrační kódy: FO: „CZ“+RČ PO: „CZ“+IČ Součinnost třetích osob  Zajištění informační sítě účastníků řízení

7 Vyměřovací řízení Daňové přiznání a hlášení  Stanovení způsobů jeho podání Řádné, opravné a dodatečné přiznání  Určení subjektů povinných jej podat Vytýkací řízení  Řeší pochybnosti ohledně přiznání Vyměření daně  Stanovení základu daně daně

8 Placení daní I. Daňový dlužník  Osoba povinná daň platit, odvádět nebo srážet Způsoby placení  Hotovostně  Bezhotovostně  Kolkem  Přeplatkem na jiné dani Pořadí splatných titulů náklady řízení → pokuty → zvýšení daně → nedoplatky od nejstaršího → běžná daň → úrok Správce přijme platbu od kohokoli, tedy i ne od daňového dlužníka!

9 Placení daní II. Příslušenství daně  Sleduje osud daně  Penále  Zvýšení daně  Náklady řízení  Úroky (sankční daňové)  Pokuty ! Pozor na tvrdé finanční sankce!

10 Vymáhání daní Od daňového dlužníka Od ručitele  Pokud nelze vymoci od dlužníka  Pokud je ručitel stanoven Vymáhání nedoplatku exekucí  Daňovou Provádí příslušný správce daně  Soudní Provádí soud nebo soudní exekutor Náklady exekuce hradí dlužník!

11 Řádné opravné prostředky Slouží k zajištění práv daňových subjektů  Odvolání Proti rozhodnutím, zejména o daňovém základu a daně  Stížnost Proti chybně sražené dani plátcem  Námitka Proti úkonům správce při vymáhání a zajišování daně  Reklamace Proti postupu správce při placení a evidenci daně

12 Mimořádné opravné prostředky Pouze v závažných případech vyžadujících zásadní změny  Obnova řízení  Prominutí daně  Přezkoumání daňových rozhodnutí  Oprava chyb a omylů

13 Posečkání daně a splátky Na základě žádosti subjektu při jeho finančních problémech  Posečkání daně Odklad platby daně Při očekávané splatnosti pohledávky dlužníka Při očekávaném odpisu částek splatné daně  Splátky daně Rozložení platby daně do nižších částek splatných postupně Při nechopnosti zaplatit daňový dluh najednou


Stáhnout ppt "Správa daní a daňové řízení Kdyby neměly daně jako povinné platby svého správce, nemohly by být vybírány a daňová povinnost by efektivně nevznikala."

Podobné prezentace


Reklamy Google