Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Placení daní I Mgr. Karel Šimek 16. 12. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Placení daní I Mgr. Karel Šimek 16. 12. 2013."— Transkript prezentace:

1 Placení daní I Mgr. Karel Šimek

2 Osnova Evidence daní Nedoplatek Přeplatek Lhůta pro placení daně
Vybírání Dělená správa Sankce Placení daní I Mgr. Karel Šimek 2

3 1. Evidence daní předmět evidence daní osobní daňový účet (ODÚ)
debetní strana ODÚ – předpisy, odpisy a jejich opravy kreditní strana ODÚ – platby a vratky depozitní účet poskytování informací z ODÚ potvrzení o stavu ODÚ potvrzení o skutečnostech z ODÚ (např. bezdlužnost) odpis nedoplatku pro nedobytnost Placení daní I Mgr. Karel Šimek 3

4 2. Nedoplatek daňový řád definuje pojem nedoplatek jako:
částku daně, která není uhrazena a uplynul již den splatnosti této daně neuhrazené příslušenství daně, u kterého již uplynul den splatnosti neuhrazená částka zajištěné daně vztah k pojmům daňový dluh (splatný/nesplatný) daňová pohledávka (splatná/nesplatná) splatná daň zánik nedoplatku vyrozumění o nedoplatku - neformální Placení daní I Mgr. Karel Šimek 4

5 Splněna platební povinnost  daňová pohledávka zaniká splněním
Je předepsána do evidence daní Dosud není předepsána do evidence daní Nesplatná Splatná Dřívější úhrada = přeplatek Neuhrazena Uhrazena Splněna platební povinnost  daňová pohledávka zaniká splněním Nedoplatek Vymahatelný Nevymahatelný Výkaz (vymahatelných) nedoplatků je exekučním titulem při posečkání či rozložení úhrady na splátky pokud neuplynul náhradní den splatnosti Placení daní I Mgr. Karel Šimek 5

6 3. Přeplatek přeplatek - částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně ODÚ převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně ODÚ vratitelný přeplatek = přeplatek, který prošel tzv. testem vratitelnosti test vratitelnosti - přeplatek se započte nejprve na: nedoplatky na jiných ODÚ u téhož správce daně nedoplatky u jiného správce daně, jenž o něj požádal před vystavením příkazu k vrácení daňovému subjektu vratitelný přeplatek je v dispozici daňového subjektu možnost požádat o jeho vrácení či převedení úrok z vratitelného přeplatku (sankce pro správce daně) Placení daní I Mgr. Karel Šimek 6

7 4. Lhůta pro placení daně 1/2
časový úsek, ve kterém je možné realizovat dobrovolnou i nedobrovolnou úhradu daně prekluzivní (propadný) charakter lhůty rozdíl oproti předchozí právní úpravě, kde byla promlčecí i prekluzivní lhůta explicitně neřešen přechod charakteru běžících lhůt délka lhůty základní 6 let maximální 20 let u nedoplatku zajištěného zástavním právem zapisovaného do veřejného registru: 30 let od zápisu Placení daní I Mgr. Karel Šimek 7

8 4. Lhůta pro placení daně 2/2
počátek běhu lhůty u daní vyměřovaných = okamžik splatnosti u daní doměřovaných = okamžik náhradní splatnosti úkony přerušující lhůtu zahájení exekučního řízení nejen dle daňového řádu, ale i podle exekučního řádu zřízení zástavního práva oznámení rozhodnutí o posečkání lhůta se staví po dobu vymáhání daně soudním exekutorem nebo soudem (platí do ) přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby daňové exekuce srážkami ze mzdy dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání Placení daní I Mgr. Karel Šimek 8

9 5. Vybírání daní Pořadí úhrady daně Způsob placení daně Den platby 9
rozdíl mezi daní a příslušenstvím rozdíl mezi běžnou platbou a vymáháním specifické případy – ručení, insolvence Způsob placení daně primárně v české měně forma placení bezhotovostně v hotovosti kolkovými známkami (pouze soudní a správní poplatky) přeplatkem na jiné dani Den platby převzetím hotovosti připsáním na účet správce daně Placení daní I Mgr. Karel Šimek 9

10 Platební styk v rámci správy daní
Odesílatel Správce daně Platí poštovním poukazem Odesílá bezhotovostní platbu Platba připsána na účet správce daně = den platby dle DŘ Provozovatel poštovních služeb lhůta pro předání 2 dny Poskytovatel platebních služeb odesílatele (nebo provozovatele pošt. služeb) Poskytovatel platebních služeb správce daně Platba připsána na účet PPS SD Placení daní I Mgr. Karel Šimek 10

11 6. Dělená správa Pojem dělené správy Správa placení
§ 161 a § 2 odst. 3 písm. c) daňového řádu § 106 správního řádu (a další zákony) Správa placení Procesní dělená správa obligatorní Věcná (kompetenční) dělená správa fakultativní 3 varianty Placení daní I Mgr. Karel Šimek 11

12 Procesní dělená správa
Procesní režim správního řádu (OSŘ, TrŘ aj.) Procesní režim daňového řádu Vybírání peněžitého plnění Řízení o uložení peněžitého plnění Vymáhání peněžitého plnění Evidence peněžitého plnění Příslušný orgán nemá procesní postavení správce daně Příslušný orgán má procesní postavení správce daně Placení daní I Mgr. Karel Šimek 12

13 Věcná (kompetenční) dělená správa
Orgán veřejné moci Uloží peněžité plnění Vybírá a eviduje peněžité plnění Vymáhá a eviduje peněžité plnění I. Orgán veřejné moci Obecný správce daně Uloží peněžité plnění Vybírá a eviduje peněžité plnění Vymáhá a eviduje peněžité plnění II. Orgán veř. moci Obecný správce daně Uloží peněžité plnění Vybírá a eviduje peněžité plnění Vymáhá a eviduje peněžité plnění III. Placení daní I Mgr. Karel Šimek 13

14 7. Sankce úrok z prodlení úrok z posečkané částky 14
sankce za prodlení s platbou počítá se od původního dne splatnosti (max. 5 let) repo sazba + 14 procentních bodů za rok splatný každým dnem, předepisovaný do evidence 1 x za měsíc nevzniká na příslušenství daně ani u dělené správy limit 200 Kč x penále (nejde o sankci v rovině platební) úrok z posečkané částky po dobu posečkání nebo rozložení platby do splátek (namísto úroku z prodlení) repo sazba + 7 procentních bodů za rok splatnost 30 dnů ode dne doručení platebního výměru limit 100 Kč možnost upustit od předepsání (pouze ex offo→ podnět) Placení daní I Mgr. Karel Šimek 14

15 Děkuji za pozornost ! Mgr. Karel Šimek 15 Placení daní I


Stáhnout ppt "Placení daní I Mgr. Karel Šimek 16. 12. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google