Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr dlužníků státu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr dlužníků státu"— Transkript prezentace:

1 Registr dlužníků státu
David Kotris ISSS Hradec Králové

2 Legislativní zakotvení přípravy registru
Aktivita Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí Usnesení vlády č ze dne 16. listopadu 2005 Zpracovatelem se na základě výběrového řízení stala firma Konero, s.r.o. Předkladatelem materiálu do vlády je Ministerstvo informatiky ve spolupráci s Místopředsedou vlády pro ekonomiku Termín předložení materiálu do vlády stanoven na

3 Co registr dlužníků státu přinese
Snížení administrativní zátěže podnikatelů spojenou se získáním potvrzení o bezdlužnosti Optimalizace procesu prověření bezdlužnosti na straně institucí, které potvrzení vydávají Snížení administrativní zátěže agend, které potvrzení bezdlužnosti po podnikatelích vyžadují Zvýšení vymahatelnosti dluhů od dlužníků státu - možnost blokování plateb ze státního rozpočtu, návratu přeplatků, obava dlužníků před zveřejněním Zvýšení informovanosti o platební morálce podnikatelů Zavedení transparentní definice pojmů dlužník a dluh vůči státu ve všech oblastech, kde tyto dluhy vznikají

4 Vymezení pojmu dlužník
Dlužníkem se rozumí každý, kdo: má dluh ve stádiu právoplatné vymahatelnosti byl o svém dluhu prokazatelně informován nechal marně uplynout lhůtu pro jeho uhrazení byl informován o skutečnosti, že v případě neuhrazení dluhu do nařízené lhůty, bude zveřejněn v registru dlužníků státu

5 Přispěvatelé do registru
Daňová správa Celní správa Správa sociálního zabezpečení Správa zdravotního pojištění

6 Uživatelé registru Veřejná správa Veřejnost Občané Komerční subjekty

7 Údaje v registru dlužníku státu
Obchodní firma, resp. název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby Identifikační číslo právnické osoby a podnikající fyzické osoby, rodné číslo (případně datum narození pokud RČ nebylo přiděleno) fyzické osoby Adresa sídla právnické osoby a adresa bydliště fyzické osoby Kontaktní údaje na území ČR (u zahraničních dlužníků)

8 Přístup k registru dlužníků státu
Veřejný uživatel Běžný úřad veřejné správy Úřad v roli přispěvatele registru dlužníku státu Úřad se speciálním oprávněním Dlužník

9 Nutné legislativní změny 1
Samotný vznik registru a jeho charakter, obsah, formu, správce a všechny procesy s ním související (především proces zápisu dluhu do registru, aktualizace a výmazu dluhu) Pravidla pro přístup k údajům v registru a případně zpoplatnění některých služeb, spolupráci s ostatními registry a informačními systémy veřejné správy Přesné vymezení pojmu dluh a dlužník v každé z dotčených oblastí Přesné vymezení pojmu bezdlužnost vůči státu a nutných podmínek pro vystavení potvrzení o bezdlužnosti včetně pověření správce registru touto činností,

10 Nutné legislativní změny 2
Úprava mlčenlivosti tak, aby údaje o dluzích a dlužnících měly veřejný charakter Povinnost přispěvatelů předávat údaje o dluzích a dlužnících do registru, a to včetně jejich výmazu a aktualizace dlužných částek Zodpovědnost za předané a vedené údaje, vyloučení možnosti žaloby za poškození dobrého jména, pokud budou údaje uvedené v registru dlužníků státu správné Povinnost všech orgánů veřejné moci, které přidělují prostředky z veřejných rozpočtů prověřovat jejich příjemce vůči registru

11 Schéma fungování registru
Podávání žádosti Náležitosti žádosti Způsob podávání žádosti Využití licencí

12 www.micr.cz www.portal.gov.cz
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Registr dlužníků státu"

Podobné prezentace


Reklamy Google