Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registr dlužníků státu David Kotris ISSS Hradec Králové 4.4.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registr dlužníků státu David Kotris ISSS Hradec Králové 4.4.2006."— Transkript prezentace:

1 Registr dlužníků státu David Kotris ISSS Hradec Králové 4.4.2006

2 Legislativní zakotvení přípravy registru  Aktivita Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí  Usnesení vlády č. 1478 ze dne 16. listopadu 2005  Zpracovatelem se na základě výběrového řízení stala firma Konero, s.r.o.  Předkladatelem materiálu do vlády je Ministerstvo informatiky ve spolupráci s Místopředsedou vlády pro ekonomiku  Termín předložení materiálu do vlády stanoven na 30.4.2006

3 Co registr dlužníků státu přinese  Snížení administrativní zátěže podnikatelů spojenou se získáním potvrzení o bezdlužnosti  Optimalizace procesu prověření bezdlužnosti na straně institucí, které potvrzení vydávají  Snížení administrativní zátěže agend, které potvrzení bezdlužnosti po podnikatelích vyžadují  Zvýšení vymahatelnosti dluhů od dlužníků státu - možnost blokování plateb ze státního rozpočtu, návratu přeplatků, obava dlužníků před zveřejněním  Zvýšení informovanosti o platební morálce podnikatelů  Zavedení transparentní definice pojmů dlužník a dluh vůči státu ve všech oblastech, kde tyto dluhy vznikají

4 Vymezení pojmu dlužník Dlužníkem se rozumí každý, kdo:  má dluh ve stádiu právoplatné vymahatelnosti  byl o svém dluhu prokazatelně informován  nechal marně uplynout lhůtu pro jeho uhrazení  byl informován o skutečnosti, že v případě neuhrazení dluhu do nařízené lhůty, bude zveřejněn v registru dlužníků státu

5 Přispěvatelé do registru  Daňová správa  Celní správa  Správa sociálního zabezpečení  Správa zdravotního pojištění

6 Uživatelé registru  Veřejná správa  Veřejnost 1.Občané 2.Komerční subjekty

7 Údaje v registru dlužníku státu  Obchodní firma, resp. název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby  Identifikační číslo právnické osoby a podnikající fyzické osoby, rodné číslo (případně datum narození pokud RČ nebylo přiděleno) fyzické osoby  Adresa sídla právnické osoby a adresa bydliště fyzické osoby  Kontaktní údaje na území ČR (u zahraničních dlužníků)

8 Přístup k registru dlužníků státu  Veřejný uživatel  Běžný úřad veřejné správy  Úřad v roli přispěvatele registru dlužníku státu  Úřad se speciálním oprávněním  Dlužník

9 Nutné legislativní změny 1  Samotný vznik registru a jeho charakter, obsah, formu, správce a všechny procesy s ním související (především proces zápisu dluhu do registru, aktualizace a výmazu dluhu)  Pravidla pro přístup k údajům v registru a případně zpoplatnění některých služeb, spolupráci s ostatními registry a informačními systémy veřejné správy  Přesné vymezení pojmu dluh a dlužník v každé z dotčených oblastí  Přesné vymezení pojmu bezdlužnost vůči státu a nutných podmínek pro vystavení potvrzení o bezdlužnosti včetně pověření správce registru touto činností,

10 Nutné legislativní změny 2  Úprava mlčenlivosti tak, aby údaje o dluzích a dlužnících měly veřejný charakter  Povinnost přispěvatelů předávat údaje o dluzích a dlužnících do registru, a to včetně jejich výmazu a aktualizace dlužných částek  Zodpovědnost za předané a vedené údaje, vyloučení možnosti žaloby za poškození dobrého jména, pokud budou údaje uvedené v registru dlužníků státu správné  Povinnost všech orgánů veřejné moci, které přidělují prostředky z veřejných rozpočtů prověřovat jejich příjemce vůči registru

11 Schéma fungování registru  Podávání žádosti  Náležitosti žádosti  Způsob podávání žádosti  Využití licencí

12 Děkuji za pozornost david.kotris@micr.cz www.micr.cz www.portal.gov.cz


Stáhnout ppt "Registr dlužníků státu David Kotris ISSS Hradec Králové 4.4.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google