Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu. Druhy odpovědnosti  odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu  odpovědnost fyzických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu. Druhy odpovědnosti  odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu  odpovědnost fyzických."— Transkript prezentace:

1 Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu

2 Druhy odpovědnosti  odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu  odpovědnost fyzických osob  odpovědnost organizačních složek státu a státních organizací  odpovědnost za škodu  odpovědnost za škodu vzniklou státu  odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnancům a třetím osobám

3 Odpovědnost za porušení povinností  odpovědnost fyzických osob stát vždy jedná prostřednictvím fyzických osob § 47 odst. 1: povinnost provádět veškerou činnost s odbornou péčí a postupovat podle ZMS a dalších právních předpisů druhy odpovědnosti  trestněprávní  pracovněprávní

4 Trestněprávní odpovědnost fyzických osob  řídí se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákon  do úvahy přichází zejm. trestné činy proti majetku:  krádež (§ 205)  zpronevěra (§ 206)  neoprávněné užívání cizí věci (§ 207)  porušování povinností při správě cizího majetku (§ 220 a 221)  poškození cizí věci (§ 228)

5 Trestněprávní odpovědnost fyzických osob  u vedoucího organizační složky státu může do úvahy přicházet:  zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329)  maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330)  Do úvahy přichází též odpovědnost za přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích - § 50, přestupky proti majetku

6 Pracovněprávní odpovědnost fyzických osob  do budoucna by to u státních zaměstnanců měl upravit zákon č. 218/2002 Sb. (služební zákon), účinnost opakovaně odložena, aktuálně má účinnosti nabýt 1. ledna 2015  v současnosti se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce  porušení povinnosti při hospodaření s majetkem státu může představovat porušení povinnosti vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci (porušení pracovní kázně)

7 Pracovněprávní odpovědnost fyzických osob – pokračování  sankce  výpověď –  pro závažné porušení povinnosti  pro soustavné méně závažné porušování, jestliže byl zaměstnance v době posledních 6 měsíců písemně upozorněn na možnost výpovědi  okamžité zrušení pracovního poměru  pro porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem

8 Odpovědnost organizačních složek státu  ZMS pouze stanovuje, že odpovědností FO není dotčena odpovědnost organizačních složek státu a státních organizací (§ 47 odst. 2)  dále upravuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  § 44 vymezuje porušení rozpočtové kázně – např. neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu  § 44a stanovuje sankci - odvod za porušení rozpočtové kázně prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu ve výši porušení rozpočtové kázně

9 Odpovědnost za škodu vzniklou státu  škodu státu může způsobit  zaměstnanec organizační složky státu/státní organizace – řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce  jiná osoba – řídí se  občanským zákoníkem nebo  obchodním zákoníkem

10 Odpovědnost za škodu vzniklou státu - pokračování  obecná odpovědnost zaměstnance (§ 250) zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli odpovídá za splnění 2 podmínek  škodu způsobil porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním  je dáno zavinění při zavinění z nedbalosti se hradí pouze skutečná škoda, při úmyslném zavinění se hradí i ušlý zisk výše náhrady  zavinění z nedbalosti – nejvýše 4,5 násobek průměrného měsíčního čistého výdělku  úmyslné zavinění v celém rozsahu

11 Odpovědnost za škodu vzniklou státu - pokračování  další případy odpovědnosti zaměstnance  pokud zaměstnance vědomě neupozornil nadřízeného vedoucího zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo nezakročil proti hrozící škodě – podílí se na náhradě (§ 251)  odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách – musí být písemná dohoda  odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

12 Odpovědnost státu za škodu vzniklou zaměstnanci  § 46 ZMS - škoda vzniklá při hospodaření s majetkem podle tohoto zákona není škodou způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (vylučuje působnost zákona č. 82/1998 Sb.)  řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce

13 Odpovědnost státu za škodu vzniklou zaměstnanci – pokr.  obecná odpovědnost zaměstnavatele (§ 265) vázána na 2 kumulativní podmínky  škoda vznikla zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním  škoda vznikla porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům  další případy odpovědnosti zaměstnavatele  odpovědnost za věcnou škodu, kterou utrpěl zaměstnanec při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví (§ 266)  odpovědnost na odložených věcech (§ 267)


Stáhnout ppt "Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu. Druhy odpovědnosti  odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu  odpovědnost fyzických."

Podobné prezentace


Reklamy Google