Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná část správního práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná část správního práva"— Transkript prezentace:

1 Obecná část správního práva
Správní právo A1 Obecná část správního práva

2 Co se dnes dozvíte? organizační informace
pojem a význam správního práva pojem veřejné správy členění a organizace veřejné správy

3 Literatura – odborné publikace
Mates P., Starý M.: Základy správního práva. Obecná část. EUROPRESS: Praha, 2009. Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. Kindl, M. – Kramář, K. – Rajchl, J. – Telecký, D. Základy správního práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009 Sládeček V.: Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009 Vedral, J. a kol. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. Praha: C.H.Beck, 2008.

4 Literatura –právní předpisy
ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, v platném znění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v platném znění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

5 Právní předpisy- pokračování
zákon č. 166/1999 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, v platném znění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění

6 Pojem a význam správního práva
právní odvětví, které upravuje organizaci a činnost veřejné správy odvětví veřejného práva nekodifikované odvětví relativně mladé právní odvětví

7 Pojem a význam správního práva - pokračování
členění správního práva obecná část zvláštní část procesní část vztah k dalším právním odvětvím

8 Pojem veřejné správy Definiční obtíže Pozitivní a negativní vymezení
Materiální a formální pojetí

9 Pozitivní vymezení veřejné správy
správa obecně – obstarávání a řízení určitých záležitostí, pro sebe nebo pro jiného veřejná správa – správa věcí veřejných ve veřejném zájmu, vykonáváno orgány veřejné moci, sleduje veřejné cíle soukromá správa – správa soukromých záležitostí v soukromém zájmu, vykonáváno soukromými osobami, sleduje soukromé cíle

10 Negativní vymezení veřejné správy
založeno na odečítání veřejnou správou jsou ty projevy veřejné moci ve státě, které nejsou zákonodárnou mocí soudní mocí projevem ryze vládních funkcí výkonné moci

11 Materiální a formální pojetí veřejné správy
materiální pojetí – veřejné správa je určitá činnost formální pojetí – veřejná správa je určitá instituce

12 Rozdíly mezi veřejnou správou a dalšími projevy veřejné moci
Veřejná správa x zákonodárství - zákonodárství nadřazeno - veřejná správa charakter podzákonný, výkonný a nařizovací Veřejná správa x soudnictví - určité shodné znaky – provádění zákonů - - veřejná správa si sama stanovuje cíle a usiluje o dosahování nového stavu - veřejná správa je činnost nepřetržitá - veřejná správa jedná z vlastní iniciativy

13 Rozdíly mezi veřejnou správou a dalšími projevy veřejné moci - pokračování
veřejná správa x vláda - nejobtížnější - vládou se rozumí politické vedení veřejné právy a organizace správních úkolů a úřadů, včetně definování politických směrů - prolínání


Stáhnout ppt "Obecná část správního práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google