Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo A1 Obecná část správního práva. Co se dnes dozvíte? organizační informace organizační informace pojem a význam správního práva pojem a význam.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo A1 Obecná část správního práva. Co se dnes dozvíte? organizační informace organizační informace pojem a význam správního práva pojem a význam."— Transkript prezentace:

1 Správní právo A1 Obecná část správního práva

2 Co se dnes dozvíte? organizační informace organizační informace pojem a význam správního práva pojem a význam správního práva pojem veřejné správy pojem veřejné správy členění a organizace veřejné správy členění a organizace veřejné správy

3 Literatura – odborné publikace Mates P., Starý M.: Základy správního práva. Obecná část. EUROPRESS: Praha, 2009. Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. Kindl, M. – Kramář, K. – Rajchl, J. – Telecký, D. Základy správního práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009 Kindl, M. – Kramář, K. – Rajchl, J. – Telecký, D. Základy správního práva. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009 Sládeček V.: Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009 Sládeček V.: Obecné správní právo. 2. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009 Vedral, J. a kol. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. Praha: C.H.Beck, 2008. Vedral, J. a kol. Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. Praha: C.H.Beck, 2008.

4 Literatura –právní předpisy ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, v platném znění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, v platném znění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v platném znění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, v platném znění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění v platném znění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění v platném znění

5 Právní předpisy- pokračování zákon č. 166/1999 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, zákon č. 166/1999 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, v platném znění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, v platném znění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění

6 Pojem a význam správního práva právní odvětví, které upravuje organizaci a činnost veřejné správy právní odvětví, které upravuje organizaci a činnost veřejné správy odvětví veřejného práva odvětví veřejného práva nekodifikované odvětví nekodifikované odvětví relativně mladé právní odvětví relativně mladé právní odvětví

7 Pojem a význam správního práva - pokračování členění správního práva členění správního práva obecná část zvláštní část procesní část vztah k dalším právním odvětvím vztah k dalším právním odvětvím

8 Pojem veřejné správy Definiční obtíže Definiční obtíže Pozitivní a negativní vymezení Pozitivní a negativní vymezení Materiální a formální pojetí Materiální a formální pojetí

9 Pozitivní vymezení veřejné správy správa obecně – obstarávání a řízení určitých záležitostí, pro sebe nebo pro jiného správa obecně – obstarávání a řízení určitých záležitostí, pro sebe nebo pro jiného veřejná správa – správa věcí veřejných ve veřejném zájmu, vykonáváno orgány veřejné moci, sleduje veřejné cíle veřejná správa – správa věcí veřejných ve veřejném zájmu, vykonáváno orgány veřejné moci, sleduje veřejné cíle soukromá správa – správa soukromých záležitostí v soukromém zájmu, vykonáváno soukromými osobami, sleduje soukromé cíle soukromá správa – správa soukromých záležitostí v soukromém zájmu, vykonáváno soukromými osobami, sleduje soukromé cíle

10 Negativní vymezení veřejné správy založeno na odečítání založeno na odečítání veřejnou správou jsou ty projevy veřejné moci ve státě, které nejsou veřejnou správou jsou ty projevy veřejné moci ve státě, které nejsou zákonodárnou mocí soudní mocí projevem ryze vládních funkcí výkonné moci

11 Materiální a formální pojetí veřejné správy materiální pojetí – veřejné správa je určitá činnost materiální pojetí – veřejné správa je určitá činnost formální pojetí – veřejná správa je určitá instituce formální pojetí – veřejná správa je určitá instituce

12 Rozdíly mezi veřejnou správou a dalšími projevy veřejné moci Veřejná správa x zákonodárství Veřejná správa x zákonodárství - zákonodárství nadřazeno - veřejná správa charakter podzákonný, výkonný a nařizovací Veřejná správa x soudnictví Veřejná správa x soudnictví - určité shodné znaky – provádění zákonů- - veřejná správa si sama stanovuje cíle a usiluje o dosahování nového stavu - veřejná správa je činnost nepřetržitá - veřejná správa jedná z vlastní iniciativy

13 Rozdíly mezi veřejnou správou a dalšími projevy veřejné moci - pokračování veřejná správa x vláda veřejná správa x vláda - nejobtížnější - vládou se rozumí politické vedení veřejné právy a organizace správních úkolů a úřadů, včetně definování politických směrů - prolínání


Stáhnout ppt "Správní právo A1 Obecná část správního práva. Co se dnes dozvíte? organizační informace organizační informace pojem a význam správního práva pojem a význam."

Podobné prezentace


Reklamy Google