Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské správní právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské správní právo"— Transkript prezentace:

1 Evropské správní právo

2 O čem předmět bude Evropský rozměr správního práva Návaznosti
předpokládá se znalost správního práva, evropského práva a ústavního práva

3 Organizační informace
Zápočet prezenční studium: účast na cvičeních (toleruje se jedna neúčast) + zápočtový test kombinované studium: zápočtová práce Zkouška ústní s možností písemné přípravy

4 Literatura FUCHS, J. Evropské správní právo. Praha: VŠFS, 2012.
HENDRYCH, D a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vyd. Praha: C.H.Beck, 2009. KLÍMA, K. a kol. Evropské právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. POMAHAČ, R. Evropské veřejné právo. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. SVOBODA, P. Úvod do evropského práva. 4. vyd. Praha: C.H.Beck, 2011. TICHÝ, L. – ARNOLD, R. – ZEMÁNEK, J. – KRÁL, R. – DUMBROVSKÝ, T. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C.H.Beck, 2011.

5 Pojem evropského správního práva

6 Současné normativní prostředí
Vnitrostátní právo Mezinárodní právo veřejné Evropské právo

7 Trojí význam pojmu evropské správní právo
1)správní právo EU: ty normy, které upravují správní procesy v EU, součást evropského práva 2)právo společného správní prostoru: pravidla administrativní spolupráce na různých úrovních, součást mezinárodního práva veřejného 3)společné správní právo (ius commune): sdílený evropský standard veřejné správy, součást vnitrostátního práva

8 Správní právo EU Charakteristika EU unikátní sdružení států
prvky mezinárodní organizace, konfederace i federace Co EU odlišuje od běžných mezinárodních organizací? - udělení kompetencí v širokém rozsahu - nezávislá exekutiva - specifická dělba moci - společenství práva - vlastní právní řád

9 Správní právo EU - pokračování
Evropské právo nezávislé jak na právu mezinárodním, tak na právu vnitrostátním, půjčuje si prvky z mezinárodního i vnitrostátního práva Supranacionalita evropského práva tři dílčí zásady - přímý účinek - aplikační přednost - subsidiarita

10 Správní právo EU - pokračování
V rámci evropského práva se vyprofilovala jednotlivá odvětví Evropské správní právo není konsolidované převažuje decentralizovaný, nepřímý způsob provádění evropského práva, neexistuje komplexní úprava výkonu správních aktů

11 Právo společného správního prostoru
Právo společného správního prostoru=právo administrativní spolupráce států, veřejnoprávních korporací i nevládních organizací ve sjednocující se Evropě Co zahrnuje 1) mezinárodní závazky států v oblasti veřejné správy, 2) řešení kolizních situací a 3) rozvoj přímé přeshraniční spolupráce

12 Právo společného správního prostoru - pokračování
Společný správní prostor se vytvořil především v rámci Rady Evropy cíl - odstraňovat ve veřejné správě překážky, které vyplývají z rozdělení Evropy na jednotlivé státy nejdůležitější úmluvy Evropská charta místní samosprávy Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány (Madridská úmluva) Evropská úmluva o získávání informací a důkazů týkajících se správních věcí v zahraničí Úmluva o ochraně osob při automatizovaném zpracování osobních dat Úmluva o účasti cizinců v místním veřejném životě Evropská charta regionálních a minoritních jazyků Evropská úmluva o státní příslušnosti

13 Právo společného správního prostoru - pokračování
Společný správní prostor se vytvořil i v rámci EU - prostor svobody, bezpečnosti a práva Klasický příklad – schengenský prostor: zóna volného pohybu osob, ve které se neprovádí hraniční kontroly na vnitřních hranicích

14 Společné správní právo (ius commune)
Takto se označuje určitý standard národní správně právní úpravy sdílený všemi evropskými státy Neexistuje unifikované správní právo, výsledek neformální konvergence národních správně právních úprav, prosazuje se cestou neformálního vlivu Výraz nachází v nezávazných dokumentech, zejm. v doporučeních Rady Evropy

15 Společné správní právo (ius commune) - pokračování
šest obecných právních zásad v oblasti veřejné správy 1) zásada materiální a formální rovnosti, 2) zásada vázanosti veřejné správy zákony, 3) zásada omezené volnosti správního rozhodování, 4) zásada ochrany nabytých práv a legitimního očekávání 5) zásada přiměřenosti 6) zásada odpovědnosti veřejné správy


Stáhnout ppt "Evropské správní právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google