Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružování a shromažďování občanů Přednáška SVNIT M. Horáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružování a shromažďování občanů Přednáška SVNIT M. Horáková."— Transkript prezentace:

1 Sdružování a shromažďování občanů Přednáška SVNIT M. Horáková

2 Právo sdružovací Ústavní zakotvení Zákonné vymezení: z.č. 83/1990 Sb., v platném znění

3 Právo svobodně se sdružovat Subjekt: občané Není třeba povolení státního orgánu Spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, odborové organizace

4 Vynětí Politické strany a politická hnutí Výdělečná činnost, zajištění řádného výkonu povolání Církve a náboženské společnosti

5 Sdružení PO Členové: FO (občané) i PO Zvl. postavení odborových organizací, omezení: policisté a justiční stráž Svoboda vstupu a možnost svobodného vystoupení Zákaz donucení ke sdružování

6 Nepovolená sdružení 1/2 S cílem popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, podporovat násilí nebo jinak porušovat Ústavu a zákony

7 Nepovolená sdružení 2/2 Sledují dosahování svých cílů způsoby odporujícími Ústavě a zákony Ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami, výjimka: užívání a držení střelných zbraní pro sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti Nesmějí vykonávat funkci státních orgánů

8 Vznik sdružení Registrací u Ministerstva vnitra Návrh (min. 3 osoby), přípravný výbor, alespoň 1 osoba starší 18 let Náležitosti návrhu Součástí jsou stanovy

9 Režim registrace Řízení o registraci: doručení „bezvadného“ návrhu Odmítnutí registrace: viz nedovolená sdružení a donucení ke sdružování, MV do 10 dnů od zahájení řízení Opravný prostředek k NSS

10 Fikce registrace 40 dnů od zahájení řízení, den následující po uplynutí této lhůty je dnem registrace Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů: výjimka: evidence, dnem následujícím o doručení návrhu na jeho evidenci

11 Registrace obvyklá 10 dnů od zahájení řízení registrace 1 vyhotovení stanov je zasláno zmocněnci přípravného výboru s vyznačeným datem registrace Evidenci sdružení vede Ministerstvo vnitra

12 Zánik sdružení Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením Pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění NSS

13 Právo shromažďovací Ústavní vymezení Právní vymezení: z.č. 84/1990 Sb., v plat. znění

14 Shromažďování Subjekt: občané Využívání svobody projevu, výměna informací a názorů a účast na řešení veřejných a společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek Není třeba předchozího povolení státního orgánu

15 Shromáždění Také pouliční průvody a manifestace Ne: shromáždění osob souvisejících s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy, shromáždění související s poskytováním služeb, jiná shromáždění Zákaz: 100 m od budov zákonodárných sborů

16 Působnost: přenesená Obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat Pověřený obecní úřad Krajský úřad Ministerstvo vnitra

17 Svolání shromáždění FO, starší 18 let, nebo PO se sídlem v ČR nebo skupina osob (svolavatel) Oznámení úřadu: výjimky: shromáždění pořádaná PO jen pro jejich členy nebo pracovníky, pořádané církvemi v kostele, procesí, poutě, s. konané v obydlích občanů, s. jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách

18 Oznámení Svolavatel je povinen s. písemně oznámit tak, aby je úřad obdržel min. 5 dnů předem Max. 6 dnů předem Obsah: účel, den, místo konání, předpokládaný počet účastníků, svolavatel

19 Práva a povinnosti svolavatele Opatření ke svolání s. Pořadatel s. Asistence Policie ČR Součinnost s úřadem k zajištění řádného průběhu s.

20 Povinnosti účastníků Dbát pokynů svolavatele, pořadatele Pokojně se rozejít Nesmějí mít u sebe zbraně Zákaz „zakrytého obličeje“

21 Působnost úřadu Konání s. na jiném místě nebo v jinou dobu Ukončení s. tak, aby nebyl rušen noční klid Zákaz shromáždění Rozpuštění shromáždění

22 Zákaz shromáždění Důvody Kolize dvou s. Rozhodnutí bezodkladně, nejdéle do 3 dnů od oznámení Opravný prostředek: soud

23 Rozpuštění shromáždění Konání i přes zákaz Okolnosti odůvodňující zákaz Zástupce úřadu, i příslušník Policie ve službě

24 SP odpovědnost Přestupek §14 z.


Stáhnout ppt "Sdružování a shromažďování občanů Přednáška SVNIT M. Horáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google