Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V článku „OTEVŘENÁ ČSK“ v březnovém čísle LKS str. 24, autoři MUDr. Kunkela a MUDr. Mounajjed, D.D.S, Ph.D, FAP, shrnuli svou navrhovanou reformní sérii.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V článku „OTEVŘENÁ ČSK“ v březnovém čísle LKS str. 24, autoři MUDr. Kunkela a MUDr. Mounajjed, D.D.S, Ph.D, FAP, shrnuli svou navrhovanou reformní sérii."— Transkript prezentace:

1 V článku „OTEVŘENÁ ČSK“ v březnovém čísle LKS str. 24, autoři MUDr. Kunkela a MUDr. Mounajjed, D.D.S, Ph.D, FAP, shrnuli svou navrhovanou reformní sérii změn do několika bodů.

2

3 Pod bodem A číslo 1.: Zavedení a razantní prosazování nepodkročitelných cen ve stomatologii a zajištění jejich nenapadnutelnosti Úřadem pro hospodářskou soutěž.

4

5

6

7

8

9 Ze sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže si dovolím zdůraznit následující citace: K Vaší žádosti Úřad uvádí, že podobnou snahu stavovské komory s povinným členstvím – ČSK – je třeba hodnotit jako zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů a flagrantní porušení pravidel hospodářské soutěže.

10 Podotýkáme, že v podstatě totožným případem se Úřad před několika lety zabýval a uložil vysokou pokutu za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. 1 1 K tomu viz prvoinstanční rozhodnutí Úřadu č. j. S 99/01-2655/01-VOII ze dne 4. 1. 2002 ve věci ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, potvrzeno druhoinstančním rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. R 3/02 ze dne 17. 2. 2003, dále rozsudkem Krajského soudu v Brně č. j. 29 CA 110/2003-45 ze dne 31. 3. 2005 a rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 8 Afs 18/2007-81 ze dne 31. 3. 2009.

11 Úřad tedy shrnuje, že Vámi nastíněný návrh na vydání závazného souboru minimálních cen stomatologických výkonů Českou stomatologickou komorou by s vysokou pravděpodobností naplňoval všechny znaky zakázaného a neplatného rozhodnutí sdružení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže (dopad takového možného porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže na relevantní trh by byl do značné míry determinován faktem, že členství stomatologů v ČSK je v České republice povinné).

12 V případě, že by Úřad získal indicii o možném porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže ve formě zakázaného rozhodnutí sdružení soutěžitelů, může Úřad zahájit z moci úřední správní řízení, jehož výsledkem může být uložení pokuty až do výše 10 % z úhrnu čistých obratů dosažených za poslední ukončené účetní období členy sdružení. Každý člen sdružení ručí za zaplacení takto uložené pokuty do výše 10 % ze svého čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období (viz § 22a odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže).


Stáhnout ppt "V článku „OTEVŘENÁ ČSK“ v březnovém čísle LKS str. 24, autoři MUDr. Kunkela a MUDr. Mounajjed, D.D.S, Ph.D, FAP, shrnuli svou navrhovanou reformní sérii."

Podobné prezentace


Reklamy Google