Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lean Six Sigma MÚ Kopřivnice. Six Sigma je  Vize – dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka s minimálními náklady  Filosofie – aplikovat strukturovaný,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lean Six Sigma MÚ Kopřivnice. Six Sigma je  Vize – dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka s minimálními náklady  Filosofie – aplikovat strukturovaný,"— Transkript prezentace:

1 Lean Six Sigma MÚ Kopřivnice

2 Six Sigma je  Vize – dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka s minimálními náklady  Filosofie – aplikovat strukturovaný, systematický, disciplinovaný a na data orientovaný přístup, který vede ke zvyšování výkonů v každodenních činnostech.  Manažerský systém – rozhodování na základě dat a faktů  Cíl – 3,4 defektů na milion příležitostí  Řízení organizace podle zákazníka.

3 Základní složky Zkušenosti Statistické metody Zdravý rozum

4 Očekávání zákazníka a variabilita Představme si dva výčepní. Každému jsme změřili 30 piv. CTQ je objem piva ve sklenici.

5 Lean  Lean je metoda, která umožňuje maximalizování aktivit přidávajících hodnotu produktu a eliminování aktivit, které hodnotu nepřidávají.  Lean zrychluje procesy a snižuje investovaný kapitál odstraněním plýtvání.

6 Vztah Lean a Six Sigma Lean pomáhá dosažení Six Sigma umožňuje rychlost Lean

7 Lean, hodnota rychlosti  Průběžná doba procesu – Process Lead Time = PLT - doba od uvedení produktu do procesu až do jeho ukončení Definice pro rychlost, efektivitu, výkonnost a kapacitu procesu:  Rozpracované množství – Work-in-Process = WIP - produkty, které se nachází uvnitř hranic procesu  Prostupnost procesu – Exit Rate - výstup procesu za určitou časovou jednotku

8 Lean, hodnota rychlosti  Kapacita – maximální množství produktu, které je proces schopen poskytnout za určité časové období.  Bottleneck – nejužší místo v procesu, tj. operace nebo krok, který vkládá největší množství časového zpoždění do procesu. Termíny kvantitativně popisující výstupy procesu:  Omezení – nejužší místo, které není schopno takové propustnosti, kterou požaduje zákazník.

9 Littův zákon Základní vztah pro proces: Průběžná doba = PLT = rozpracované množství (WIP) propustnost (Exit Rate) Používá se pro určení velikosti zásob, počtu lidí, množství kancelářské práce, projektů, tj. jakéhokoliv procesu!

10 Výpočet PLT Jaká je průběžná doba procesu? Propustnost = 20 jednotek / den součet veškerých zásob v pracovním prostoru = 100 jednotekWIP = PLT = WIP / Exit Rate PLT = 100 jednotek / 20 jednotek za den PLT = 5 dní PLT = ???

11 Průběžná doba procesu ≠ Propustnost Zvýšení propustnosti je dosaženo jen odstraněním nejužšího místa. 6s/ks4s/ks 10s/ks 6s/ks4s/ks 10s/ks 6s/ks 7s/ks Aktuální stav WIP = 6 jednotek Nejužší místo = 10 sekund Propustnost = 6 jednotek/minutu (1 jed./10 s) PLT = 6 jednotek / 6 jednotek za min. = 1 min Snížení rozpracovanosti WIP = 3 jednotky Nejužší místo = 10 sekund Propustnost = 6 jednotek/min (bez zlepšení) PLT = 3 jednotky / 6 jednotek za min. = 30 s 50% snížení Zvýšení kapacity WIP = 3 jednotky Nejužší místo = 7 sekund Propustnost = 8,5 jednotek/min PLT = 3 jednotky / 8,5 jednotek za min. = 21 s

12 Hodnota průběžné doby – co je cílem?  Cílem projektů zlepšení Lean Six Sigma je snížit variabilitu procesu a zlepšit jeho rychlost.  Řízení a snižování průběžné doby je hnacím prvkem pro: - snižování provozního kapitálu, - usnadnění při zlepšování produktivity a kapacity, - snížení průběžné doby ukáže, kde jsou skryta „úskalí“!

13 Účinnost cyklu procesu PCE (Process Cycle Efficiency) Definice výrazů popisujících vztah mezi rychlostí a účinností procesu: - VA Time = čas přidávající hodnotu (Value Add Time) – čas, kdy je hodnota aplikována na produkt při jeho zpracování. - PCE = účinnost cyklu procesu (Process Cycle Efficiency) – účinnost procesu založená na množství hodnoty přidané k produktu vzhledem k času, který produkt stráví v procesu.

14 Účinnost cyklu procesu PCE  PCE představuje podíl času stráveného přidáváním hodnoty produktu k celkovému času, který produkt stráví v procesu. PCE = Čas přidávající hodnotu (VA Time) Průběžná doba procesu (PLT) PCE je ukazatel výkonnosti daného procesu.

15 Účinnost cyklu procesu PCE Porovnávací kritéria pro prvotřídní světovou efektivitu cyklu AplikaceTypická PCESvětová PCE Strojní zpracování1%20% Výroba10%25% Montáž15%35% Spojitý proces / montáž30%80% Podnikové procesy (transakční) 10%50% Podnikové procesy (kreativní / poznávací) 5%25%

16 Výpočet účinnosti cyklu procesu Jaká je účinnost cyklu pro proces? Propustnost = 20 jednotek / den součet veškerých zásob v pracovním prostoru = 100 jednotekWIP = PCE = VA Time / PLT PLT = 1,5 hodiny / 120 hodin PCE = 1,25% PLT = 5 dní VA = 0,4 hod VA = 0,7 hod


Stáhnout ppt "Lean Six Sigma MÚ Kopřivnice. Six Sigma je  Vize – dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka s minimálními náklady  Filosofie – aplikovat strukturovaný,"

Podobné prezentace


Reklamy Google