Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní vztahy a registrace u Operátora trhu s elektřinou, a.s. Jaroslav Žákovčík Praha, 21. května 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní vztahy a registrace u Operátora trhu s elektřinou, a.s. Jaroslav Žákovčík Praha, 21. května 2003."— Transkript prezentace:

1 Smluvní vztahy a registrace u Operátora trhu s elektřinou, a.s. Jaroslav Žákovčík Praha, 21. května 2003

2 Termíny a pojmy  Termíny a pojmy se vykládají ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon), vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb. platné ve znění vyhlášky č.12/2003 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti Operátora trhu, vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou a cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb.

3 Operátor trhu s elektřinou, a.s. Informace o společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. (dále jen Operátor trhu, nebo OTE) a o trhu s elektřinou v ČR najdete na www.ote-cr.cz

4 Uspořádání webové stránky Operátora trhu  Souhrn informací o společnosti  Denní trh  Zúčtování odchylek  Registrace, smlouvy  Informace OTE  Statistika  Dlouhodobé bilance  Novinky

5 Webová stránka OTE - část Registrace, smlouvy  Jak postupovat  Přístup k IS OTE (CDS)  Formuláře a smlouvy  Finanční zajištění  Seznam RÚT (SZ)  Seznam oprávněných zákazníků

6 Registrovaný účastník trhu - RÚT  Registrovaným účastníkem trhu je každý subjekt, který má zaveden kmenový záznam v informačním systému Operátora trhu s elektřinou, a.s. (IS OTE) a je mu Operátorem trhu přiděleno registrační číslo.  Ustanovení §16, odst. 5 vyhlášky č.373/2001 Sb.ve znění vyhlášky č.12/2003 Sb.: Účastníky trhu s elektřinou uzavírajícími smlouvu na dodávku elektřiny podle § 9, odst. 1 vyhlášky č.373/2001 Sb.ve znění vyhlášky č.12/2003 Sb. a registrovaní u Operátora trhu jsou:

7 a) držitelé licence na obchod s elektřinou, b) držitelé licence na distribuci elektřiny, c) držitel licence na přenos elektřiny, d) oprávnění zákazníci, kteří zvolí režim vlastní odpovědnosti za odchylku podle §10 odst.1 písm.a), e) držitelé licence na výrobu.

8 Obecný postup registrace - RÚT  Registrace – pomocí příslušného registračního formuláře (vzor A)  registrace@ote-cr.cz  Komunikace s OTE – kontrola údajů  Úhrada příslušných poplatků  Předání ověřených kopií dokladů a podepsaných předaných formulářů  Účastník obdrží registrační číslo a údaje jsou zaregistrovány v IS OTE  Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS) v případě požadavku RÚT (smluvní vztah)

9 Subjekt zúčtování - SZ  Subjektem zúčtování je Registrovaný účastník trhu (RÚT), který uzavřel s Operátorem trhu Smlouvu o zúčtování odchylek (dále jen smlouva o zúčtování).  Smlouva o zúčtování je smlouva mezi účastníkem trhu a Operátorem trhu, na základě které Operátor trhu provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylky subjektu zúčtování.

10 Obecný postup registrace - SZ  Registrace (viz. předchozí kroky, formuláře vzor B, C)  Přípravná schůzka  Kompletace smlouvy včetně příloh (příloha č.2 –finanční zajištění)  Podpis smlouvy  Úhrada příslušných poplatků (datum podpisu smlouvy je datum zdanitelného plnění)  Splnění podmínek finančního zajištění (v souladu s OP)  Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS)

11 Webová stránka OTE - část Formuláře a smlouvy 1. Aktuální smlouvy platné od 1.2.2003 +Příloha č.1- Obchodní podmínky Operátora trhu +ostatní Přílohy 2. Platné registrační formuláře

12 Celkový přehled smluv  A-Smlouva o zúčtování odchylek  B-Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou  C-Smlouva o předávání údajů (distribuční+přenosová soustava)  D-Smlouva o zúčtování regulační energie  E-Smlouva o předávání údajů o elektřině aktivované při poskytování podpůrných služeb  U-Smlouva o přístupu do IS OTE (CDS)

13  Předmětem této smlouvy je vyhodnocování, zúčtování,vypořádání a fakturace odchylek Subjektu zúčtování, prováděné Operátorem trhu pro Subjekt zúčtování podle vyhlášky ERÚ, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásad tvorby cen za činnosti Operátora trhu, a s respektováním Obchodních podmínek, které jsou přílohou č.1 této smlouvy Smlouva o zúčtování odchylek

14  Obchodníkem na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je Subjekt zúčtování (SZ), který uzavřel s Operátorem trhu s elektřinou ČR Smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. Obchodník na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou

15 Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.  Tuto smlouvu může uzavřít pouze Subjekt zúčtování.  Předmětem této smlouvy je závazek Operátora trhu umožnit Obchodníkovi přístup na krátkodobý trh s elektřinou organizovaný Operátorem trhu a provádět pro Obchodníka činnosti související s přístupem na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou za podmínek uvedených dále v této smlouvě a jejích přílohách.

16 Smlouva o předávání údajů  Tuto smlouvu uzavírají s Operátorem trhu provozovatelé distribučních a přenosové soustavy.  Předmětem této smlouvy je bezúplatná spolupráce ve vzájemné součinnosti za účelem plnění práv a povinností Provozovatele ve smyslu § 25 odstavec 11 písmeno f) Energetického zákona a Operátora trhu ve smyslu § 27 odstavec 6 písmeno b) Energetického zákona.

17 Smlouva o zúčtování regulační energie  Předmětem této smlouvy je Operátorem trhu prováděná přefakturace regulační energie Poskytovatelem RE na základě smluvního vztahu Poskytovatele RE a společnosti ČEPS, jakožto provozovatele přenosové soustavy.  Tuto smlouvu uzavírají s Operátorem trhu Poskytovatelé regulační energie.

18 Smlouva o předávání údajů o regulační energii  Tuto smlouvu uzavírá s Operátorem trhu provozovatel přenosové soustavy.  Předmětem této smlouvy je bezúplatná spolupráce smluvních stran ve vzájemné součinnosti za účelem plnění práv a povinností ČEPS jako provozovatele přenosové soustavy ve smyslu § 24 energetického zákona a Operátora trhu ve smyslu § 27 energetického zákona.

19 Smlouva o přístupu do IS OTE (CDS)  Smlouvu uzavírají s Operátorem trhu RÚT, kteří nejsou SZ  Předmětem této smlouvy je zajištění přístupu do IS OTE (CDS) za účelem: a) poskytování podkladů pro fakturaci b) provedení administrace změny dodavatele c) Získávání podkladů o obchodní bilanci a předávání souhrnných údajů o obchodní bilanci RÚT

20 Přílohy ke smlouvám  Obchodní podmínky-Revize 03-únor 2003  Změna skladby a uspořádání  Zapracování Technických podmínek  Změna počtu vyhotovení 1+1  Změna ve způsobu projednání a schválení ERÚ  Formulář pro stanovení výše finančního zajištění  Osoby oprávněné ke komunikaci

21 Obchodní podmínky – přehled částí 1.obecná ustanovení 2.zabezpečený přístup do IS OTE 3.zúčtování odchylek 4.krátkodobý trh s elektřinou-denní trh 5.krátkodobý trh s elektřinou-vnitrodenní trh 6.formuláře a ostatní přílohy Obchodních podmínek 7.finanční zajištění 8.reklamace 9.příjem a poskytování dat 10.výbor účastníků trhu 11.závěrečné ustanovení

22 Přílohy Obchodních podmínek  Příloha č.1-Formát zpráv EDI  Příloha č.2- Formát zpráv XML

23 Závěr  Děkuji za Vaši pozornost, konkrétní případy můžeme řešit po telefonické dohodě na tel. 296 579 183


Stáhnout ppt "Smluvní vztahy a registrace u Operátora trhu s elektřinou, a.s. Jaroslav Žákovčík Praha, 21. května 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google