Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní vztahy a registrace u Operátora trhu s elektřinou, a. s

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní vztahy a registrace u Operátora trhu s elektřinou, a. s"— Transkript prezentace:

1 Smluvní vztahy a registrace u Operátora trhu s elektřinou, a. s
Smluvní vztahy a registrace u Operátora trhu s elektřinou, a.s. Jaroslav Žákovčík Praha, 21. května 2003

2 Termíny a pojmy Termíny a pojmy se vykládají ve smyslu ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon), vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb. platné ve znění vyhlášky č.12/2003 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti Operátora trhu, vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou a cenového rozhodnutí ERÚ č. 1/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb.

3 Operátor trhu s elektřinou, a.s.
Informace o společnosti Operátor trhu s elektřinou, a.s. (dále jen Operátor trhu, nebo OTE) a o trhu s elektřinou v ČR najdete na

4 Uspořádání webové stránky Operátora trhu
Souhrn informací o společnosti Denní trh Zúčtování odchylek Registrace, smlouvy Informace OTE Statistika Dlouhodobé bilance Novinky Profil společnosti,výroční zpráva,stanov a kontakt Výsledky OKO,křivky sesouhlasení Denní,měsíční,závěrečné měsíční

5 Webová stránka OTE - část Registrace, smlouvy
Jak postupovat Přístup k IS OTE (CDS) Formuláře a smlouvy Finanční zajištění Seznam RÚT (SZ) Seznam oprávněných zákazníků

6 Registrovaný účastník trhu - RÚT
Registrovaným účastníkem trhu je každý subjekt, který má zaveden kmenový záznam v informačním systému Operátora trhu s elektřinou, a.s. (IS OTE) a je mu Operátorem trhu přiděleno registrační číslo. Ustanovení §16, odst. 5 vyhlášky č.373/2001 Sb.ve znění vyhlášky č.12/2003 Sb.: Účastníky trhu s elektřinou uzavírajícími smlouvu na dodávku elektřiny podle § 9, odst. 1 vyhlášky č.373/2001 Sb.ve znění vyhlášky č.12/2003 Sb. a registrovaní u Operátora trhu jsou:

7 a) držitelé licence na obchod s elektřinou,
b) držitelé licence na distribuci elektřiny, c) držitel licence na přenos elektřiny, d) oprávnění zákazníci, kteří zvolí režim vlastní odpovědnosti za odchylku podle §10 odst.1 písm.a), e) držitelé licence na výrobu.

8 Obecný postup registrace - RÚT
Registrace – pomocí příslušného registračního formuláře (vzor A) Komunikace s OTE – kontrola údajů Úhrada příslušných poplatků Předání ověřených kopií dokladů a podepsaných předaných formulářů Účastník obdrží registrační číslo a údaje jsou zaregistrovány v IS OTE Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS) v případě požadavku RÚT (smluvní vztah)

9 Subjekt zúčtování - SZ Subjektem zúčtování je Registrovaný účastník trhu (RÚT), který uzavřel s Operátorem trhu Smlouvu o zúčtování odchylek (dále jen smlouva o zúčtování). Smlouva o zúčtování je smlouva mezi účastníkem trhu a Operátorem trhu, na základě které Operátor trhu provádí vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylky subjektu zúčtování.

10 Obecný postup registrace - SZ
Registrace (viz. předchozí kroky, formuláře vzor B, C) Přípravná schůzka Kompletace smlouvy včetně příloh (příloha č.2 –finanční zajištění) Podpis smlouvy Úhrada příslušných poplatků (datum podpisu smlouvy je datum zdanitelného plnění) Splnění podmínek finančního zajištění (v souladu s OP) Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS)

11 Webová stránka OTE - část Formuláře a smlouvy
1. Aktuální smlouvy platné od +Příloha č.1- Obchodní podmínky Operátora trhu +ostatní Přílohy 2. Platné registrační formuláře

12 Celkový přehled smluv A-Smlouva o zúčtování odchylek
B-Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou C-Smlouva o předávání údajů (distribuční+přenosová soustava) D-Smlouva o zúčtování regulační energie E-Smlouva o předávání údajů o elektřině aktivované při poskytování podpůrných služeb U-Smlouva o přístupu do IS OTE (CDS)

13 Smlouva o zúčtování odchylek
Předmětem této smlouvy je vyhodnocování, zúčtování,vypořádání a fakturace odchylek Subjektu zúčtování, prováděné Operátorem trhu pro Subjekt zúčtování podle vyhlášky ERÚ, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásad tvorby cen za činnosti Operátora trhu, a s respektováním Obchodních podmínek, které jsou přílohou č.1 této smlouvy

14 Obchodník na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou
Obchodníkem na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je Subjekt zúčtování (SZ), který uzavřel s Operátorem trhu s elektřinou ČR Smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.

15 Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.
Tuto smlouvu může uzavřít pouze Subjekt zúčtování. Předmětem této smlouvy je závazek Operátora trhu umožnit Obchodníkovi přístup na krátkodobý trh s elektřinou organizovaný Operátorem trhu a provádět pro Obchodníka činnosti související s přístupem na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou za podmínek uvedených dále v této smlouvě a jejích přílohách.

16 Smlouva o předávání údajů
Tuto smlouvu uzavírají s Operátorem trhu provozovatelé distribučních a přenosové soustavy. Předmětem této smlouvy je bezúplatná spolupráce ve vzájemné součinnosti za účelem plnění práv a povinností Provozovatele ve smyslu § 25 odstavec 11 písmeno f) Energetického zákona a Operátora trhu ve smyslu § 27 odstavec 6 písmeno b) Energetického zákona.

17 Smlouva o zúčtování regulační energie
Předmětem této smlouvy je  Operátorem trhu prováděná přefakturace regulační energie Poskytovatelem RE na základě smluvního vztahu Poskytovatele RE a společnosti ČEPS, jakožto provozovatele přenosové soustavy. Tuto smlouvu uzavírají s Operátorem trhu Poskytovatelé regulační energie.

18 Smlouva o předávání údajů o regulační energii
Tuto smlouvu uzavírá s Operátorem trhu provozovatel přenosové soustavy. Předmětem této smlouvy je bezúplatná spolupráce smluvních stran ve vzájemné součinnosti za účelem plnění práv a povinností ČEPS jako provozovatele přenosové soustavy ve smyslu § 24 energetického zákona a Operátora trhu ve smyslu § 27 energetického zákona.

19 Smlouva o přístupu do IS OTE (CDS)
Smlouvu uzavírají s Operátorem trhu RÚT, kteří nejsou SZ Předmětem této smlouvy je zajištění přístupu do IS OTE (CDS) za účelem: a) poskytování podkladů pro fakturaci b) provedení administrace změny dodavatele c) Získávání podkladů o obchodní bilanci a předávání souhrnných údajů o obchodní bilanci RÚT

20 Přílohy ke smlouvám Obchodní podmínky-Revize 03-únor 2003
Změna skladby a uspořádání Zapracování Technických podmínek Změna počtu vyhotovení 1+1 Změna ve způsobu projednání a schválení ERÚ Formulář pro stanovení výše finančního zajištění Osoby oprávněné ke komunikaci

21 Obchodní podmínky – přehled částí
1.obecná ustanovení 2.zabezpečený přístup do IS OTE 3.zúčtování odchylek 4.krátkodobý trh s elektřinou-denní trh 5.krátkodobý trh s elektřinou-vnitrodenní trh 6.formuláře a ostatní přílohy Obchodních podmínek 7.finanční zajištění 8.reklamace 9.příjem a poskytování dat 10.výbor účastníků trhu 11.závěrečné ustanovení

22 Přílohy Obchodních podmínek
Příloha č.1-Formát zpráv EDI Příloha č.2- Formát zpráv XML

23 Závěr Děkuji za Vaši pozornost, konkrétní případy můžeme řešit po telefonické dohodě na tel


Stáhnout ppt "Smluvní vztahy a registrace u Operátora trhu s elektřinou, a. s"

Podobné prezentace


Reklamy Google