Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny v pravidlech trhu pro rok 2007 Stanislav Trávníček ERÚ AEM 12. 12. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny v pravidlech trhu pro rok 2007 Stanislav Trávníček ERÚ AEM 12. 12. 2006."— Transkript prezentace:

1 Změny v pravidlech trhu pro rok 2007 Stanislav Trávníček ERÚ AEM 12. 12. 2006

2 2 Základní změny změny v zúčtování odchylek a ocenění regulační energie první dodávka elektřiny do nově vzniklého odběrného místa změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku zkrácení termínů na vnitrodenním a vyrovnávacím trhu zvýšení transparentnosti rozšířením počtu údajů zveřejňovaných OTE ostatní (kategorizace KZ, elektronická fakturace, účast RÚT na vyrovnávacím trhu)

3 3 Regulační energie a zúčtování odchylek (§ 24, 25, Příloha č. 5) sekundární regulace je významným zdrojem regulační energie vzrůst uplatnění SR a uplatnění její ceny jako ceny odchylky E reg z TR nabízena za nižší ceny aby konkurovala SR ceny odchylky bez vazby na rostoucí cenu silové elektřiny ceny odchylky bez vazby na velikost odchylky nárůst nerovnováhy v soustavě, riziko extrémních odchylek

4 4 Regulační energie a zúčtování odchylek (§ 24, 25, Příloha č. 5) Změna ocenění sekundární regulace pro poskytovatele podpůrných služeb  stanoveny pevné ceny pro poskytování regulační energie ze sekundární regulace 1990 Kč/MWh pro kladnou sekundární regulaci 1 Kč/MWh pro zápornou sekundární regulaci  ostatní podpůrné služby jsou placeny Pay as Bid Změna ocenění systémové odchylky  cena systémové odchylky je závislá na velikosti systémové odchylky

5 5 Regulační energie zúčtování odchylek Ocenění záporné systémové odchylky podle křivky s mezními hodnotami:  0 MW ≤ O sys < 50 MW (včetně)  50 MW ≤ O sys < 150 MW  150 MW ≤ O sys < 300 MW  nad 300 MW 3650 Kč Jako zúčtovací cena se použije vyšší z cen podle křivky nebo z cen zaplacených poskytovatelům PpS Nový systém není příjmově neutrální – přebytek prostředků bude sloužit ke snížení ceny systémových služeb

6 6 Příklad vyhodnocení a zúčtování odchylek Příklad 1) – nedostatek energie v soustavě V dané hodině: vzniká záporná systémová odchylka tj. nedostatek elektřiny v soustavě  systémová odchylka: - 100 MWh je aktivována kladná a záporná regulační energie  kladná regulační energie: +110 MWh – 2 poskytovatelé  záporná regulační energie: -10 MWh – 1 poskytovatel

7 7 Odchylka + 10 MWh menší odběr Z2 Systémová odchylka -100 MWh V1 V2 PpS1 SR+ Poskytovatel kladné regulační energie dodávka +105 MWh Cena +1 990 Kč/MWh Z1 Odchylka -60 MWh menší dodávka Odchylka +50 MWh větší dodávka Odchylka -100 MWh větší odběr Příklad 1 - vyhodnocení odchylek – způsob 2007 PpS3 SR- Poskytovatel záporné regulační energie Snížení o -10 MWh Cena - 1 Kč/MWh dostává zaplaceno PpS2 TR+ Poskytovatel kladné regulační energie dodávka +5 MWh Cena +2300 Kč/MWh

8 8 Určení platby poskytovatelům PpS a zúčtovací ceny Poskytovatel reg. energie má s poskytnutím PpS náklady  cena kladné regulační energie: Poskytovatel 1- sekundární regulace: +1990 Kč/MWh podle CR Poskytovatel 2 – terciální regulace: +2300 Kč/MWh Pay as Bid  cena záporné regulační energie: -1 Kč/MWh podle CR Zúčtovací cena za odchylku:  nejvyšší dosažená cena podle CR nebo z aktivace PpS pro vyrovnání záporné systémové odchylky:  CR: „v případě, že systémová odchylka je větší nebo rovna 50 MWh a menší než 150 MWh, je cena stanovena podle vzorce: kde S je velikost systémové odchylky“

9 9 Příklad vyhodnocení a zúčtování odchylek Ceny pro mezní body křivky jsou stanoveny z doby trvání odchylek a odpovídajících mezních cen na spotovém trhu EEX (indexace na rok 2007) 2425

10 10 Subjekt zúčtování Platba za elektřinu v Kč V1- 60 * 2 425 = - 145 500 V2+ 50 * 2 425 = + 121 250 Z1- 100 * 2 425 = - 242 500 Z2+ 10 * 2 425 = + 24 250 Celkem- 242 500 - představuje platbu subjektu zúčtování + představuje příjem subjektu zúčtování Příklad - zúčtování odchylek – způsob 2007 Zúčtovací cenou je max. z 1990 < 2300 < 2425 tj. 2425 Kč/MWh

11 11 Příklad vyhodnocení a zúčtování odchylek OTE získal: 242 500 Kč OTE zaplatil: PpS1: 105 MWh * 1 990 Kč/MWh = 208 950 Kč PpS2: 5 MWh * 2 300 Kč/MWh = 11 500 Kč PpS3: -10 MWh * -1 Kč/MWh = 10 Kč Celkem = 220 460 Kč Rozdíl v dané hodině: + 22 040 Kč lze použít na snížení ceny systémových služeb v následujícím roce pokud by byl takto stanovený rozdíl záporný, rozprostřely by se tyto vícenáklady na subjekty, které způsobily odchylku

12 12 Příklad vyhodnocení a zúčtování odchylek Příklad 2) – přebytek energie v soustavě V dané hodině: vzniká kladná systémová odchylka tj. přebytek elektřiny v soustavě  systémová odchylka: + 40 MWh je aktivována kladná a záporná regulační energie  záporná regulační energie: - 55 MWh – 2 poskytovatelé  kladná regulační energie: + 5 MWh – 1 poskytovatel

13 13 Odchylka + 15 MWh menší odběr Z2 Systémová odchylka + 40 MWh V1 V2 PpS1 SR- Poskytovatel záporné regulační energie Snížení - 30 MWh Cena -1 Kč/MWh dostává zaplaceno Z1 Odchylka -10 MWh menší dodávka Odchylka +40 MWh větší dodávka Odchylka -5 MWh větší odběr Příklad 2- vyhodnocení odchylek – způsob 2007 PpS3 SR+ Poskytovatel záporné regulační energie Snížení o - 15 MWh Cena -300 Kč/MWh dostává zaplaceno PpS2 TR- Poskytovatel kladné regulační energie dodávka + 5 MWh Cena +1990 Kč/MWh

14 14 Určení platby poskytovatelům PpS a zúčtovací ceny Poskytovatel reg. energie má s poskytnutím PpS náklady  cena kladné regulační energie: Poskytovatel 1- sekundární regulace: - 1 Kč/MWh podle CR Poskytovatel 2 – terciální regulace: - 300 Kč/MWh Pay as Bid  cena kladné regulační energie: 1990 Kč/MWh podle CR Zúčtovací cena za odchylku:  nejvyšší dosažená cena podle CR nebo z aktivace PpS pro vyrovnání kladné systémové odchylky  použije se nejvyšší cena záporné regulace zaplacená vůči provozovateli PpS tj. - 300 Kč/MWh

15 15 Příklad vyhodnocení a zúčtování odchylek OTE získal: 12 000 Kč OTE zaplatil: PpS1: - 30 MWh * - 1 Kč/MWh = 30 Kč PpS2: - 15 MWh * - 300 Kč/MWh = 4 500 Kč PpS3: 5 MWh * 1990 Kč/MWh = 9 950 Kč Celkem = 14 480 Kč Rozdíl v dané hodině: - 2 480 Kč rozdíl je záporný - vícenáklady se přiřadí subjektům které způsobily odchylku, v poměru jejich odchylky na součtu absolutních hodnot všech odchylek

16 16 Subjekt zúčtování Platba za elektřinu v Kč Podíl na vícenákladechCelková platba V1- 10 * - 300 = + 3 000- 2480* (10/70) = - 354 + 2 646 V2+ 40 * - 300 = - 12 000- 2480* (40/70) = - 1 418 - 13 418 Z1 - 5 * - 300 = + 1 500- 2480* (5/70) = - 177 + 1 323 Z2+ 15 * -300 = - 4 500- 2480* (15/70) = - 531 - 5 031 Celkem- 12 000-2 480-14 480 - představuje platbu subjektu zúčtování + představuje příjem subjektu zúčtování Příklad - zúčtování odchylek – způsob 2007

17 17 Cíl změn ocenění sekundární regulace a zúčtování odchylek

18 18 Další úpravy § 5 povinnost PDS uzavřít s dodavatelem rámcovou smlouvu o distribuci v případě uzavřené sdružené smlouvy o dodávkách (od 6/2007) příprava na elektronickou fakturaci od 2008 změna hlavního jistícího prvku před elektroměrem ve smlouvě o připojení je PDS oznámena dodavateli soudobé určení rezervace kapacity pro elektrickou trakci § 7 zpřesnění formulace u smluv o operativní dodávce elektřiny do a ze zahraničí účast RÚT na vyrovnávacím trhu (§ 14) § 8 zaregistrování OPM zvlášť za dodávku a za odběr – odpovědnost za odchylku na dva SZ

19 19 Další úpravy § 12 a 14 zkrácení termínů na vnitrodenním a vyrovnávacím trhu o hodinu  doba uzavírky nabídek na VDT pro jednotlivé obchodní hodiny je 2 hodiny před danou obchodní hodinou  na VVT s regulační energií se nově podávají nabídky nejpozději 30 minut před začátkem obchodní hodiny § 22 zaokrouhlování hodnot při výpočtu odchylky matematicky § 32 úpravy týkající se vyúčtování:  fakturace zákazníků s měřením C jednou ročně  od 4/07 dostupné údaje k fakturaci na hladině nn pro měření typu „B“ u OTE  přesuny ustanovení do cenových rozhodnutí (transformační ztráty)  upravena možnost zaslání samoodečtů k 31. 12. roku i při uzavřené rámcové smlouvě

20 20 Údaje nově zveřejňované Operátorem trhu § 29 za lokální distribuční soustavy suma dodávek a odběrů v předávacích místech výroben suma dodávek a odběrů v předávacích místech mezi soustavami suma odběrů v odběrných místech suma kladné regulační energie suma záporné regulační energie ztráty nebo dopočet za regiony typových diagramů suma dodávek a odběrů v předávacích místech výroben suma dodávek a odběrů v předávacích místech mezi soustavami suma odběrů v odběrných místech suma kladné regulační energie suma záporné regulační energie ztráty

21 21 Změna dodavatele – úprava v § 30

22 22 Uzavření smlouvy o přenosu nebo distribuci Účastník trhu s PDS (v průběhu 30 dnů před zahájením přenosu nebo distribuce) První dodávka elektřiny do nově vzniklého odběrného místa – nové ustanovení § 31a

23 23 Závěr s rostoucí velikostí odchylky poroste její cena cena odchylky by měla přinést nové nabídky na vyrovnávací trh a oživit krátkodobé obchodování ceny odchylek budou lépe reflektovat cenovou hladinu tržních cen elektřiny ocenění regulační energie nevytváří nepřiměřený nárůst výnosů dodavatelů regulační energie předpoklad snížení velikosti systémové odchylky a zejména výskytu extrémů motivace účastníků trhu dodržovat sjednané pozice

24 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Změny v pravidlech trhu pro rok 2007 Stanislav Trávníček ERÚ AEM 12. 12. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google