Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celní správa České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celní správa České republiky"— Transkript prezentace:

1 Celní správa České republiky
Zřízení centrálního místa pro udělování příslušných povolení celních zjednodušení, režimů s hospodářským účinkem a konečného užití

2 Cíl centralizace Celní správa České republiky
Cíl centralizace Efektivní implementace Nařízení EU č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, k v povolovacích řízeních Zajištění a výkon činností pouze jedním kompetentním celním orgánem pro všechny provozovny hospodářského subjektu v rámci celé ČR Minimalizace bariér a poskytování odpovídajícího komfortu

3 Doporučení Evropské komise
Celní správa České republiky Doporučení Evropské komise Evropská komise ocenila plánovanou centralizaci povolovacího řízení Doporučení Evropské komise: zřízení kontaktního místa pro velké společnosti nastavení individuálního kontrolního plánu u povolení zjednodušených postupů vydávání povolení zjednodušených postupů s neomezenou platností

4 Centralizace v dalších členských státech EU
Celní správa České republiky Centralizace v dalších členských státech EU IRSKO FRANCIE PORTUGALSKO FINSKO ŠVÉDSKO ESTONSKO DÁNSKO

5 Předpokládaný návrh rozdělení kompetencí
Celní správa České republiky Předpokládaný návrh rozdělení kompetencí ODBOR 21 GŘC Pověřený CÚ Místně příslušný CÚ ODBOR 60 GŘC komplexní metodické řízení zadávání úprav příslušných aplikací proces přijetí žádosti a samohodnocení prověřování podmínek a kritérií pro vydání povolení (preaudit ) správní rozhodování, vlastní plán kontrol přehodnocení povolení pouze v případě potřeby v rámci institutu dožádání prověření kritéria 14i NK č. 2454/93 prověření schválených míst spolupráce na kontrolní činnosti audit po propuštění zboží, resp. kontrola plnění podmínek vydaného povolení ZJP kontaktní osoba zejména pro pověřený útvar zpracování rizikové analýzy zpracování finanční analýzy

6 Očekávané výhody centralizace pro obchodní veřejnost
Celní správa České republiky Očekávané výhody centralizace pro obchodní veřejnost Implementace výhod, které přináší Nařízení EU č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie – možné zefektivnění celních a logistických procesů Snížení počtu potřebných povolení Snížení administrativy pro žadatele a držitele povolení Komunikace a konzultace při řešení komplexních problémů pouze s jedním místem v rámci Celní správy ČR Nastavení individuálního kontrolního plánu u povolení

7 Očekávané výhody centralizace pro obchodní veřejnost
Celní správa České republiky Očekávané výhody centralizace pro obchodní veřejnost Zachování výhod celního řízení v lokalitě Jednotné správní rozhodování s individuálním přístupem ke každému žadateli Jednotné standardy prověřování plnění podmínek Omezení duplicit v rámci prověřování plnění podmínek a kritérií pro povolení

8 Očekávané výhody centralizace pro Celní správu ČR
Celní správa České republiky Očekávané výhody centralizace pro Celní správu ČR Optimalizace povolovacích procesů Využití dosavadních poznatků z prověřování podmínek a kritérií v rámci programu AEO, resp. vydávání souborných jistot Efektivnější prověřování dodržování podmínek a kritérií s využitím individuálního kontrolního plánu

9 Možné nevýhody centralizace povolení
Celní správa České republiky Možné nevýhody centralizace povolení Pro obchodní veřejnost: Ztížení realizace případného požadavku na osobní jednání s vydávajícím útvarem Rozdílná interpretace jednotných podmínek stanovených vydávajícím útvarem na jednotlivých místech propuštění zboží

10 Možné nevýhody centralizace povolení
Celní správa České republiky Možné nevýhody centralizace povolení Pro útvary Celní správy ČR: Zvýšení míry využití institutu dožádání Nutnost provedení některých úkonů řízení v místě pověřeného celního úřadu Nutnost provedení legislativní změny

11 Děkuji za pozornost Celní správa České republiky Mgr. Dalibor Rucký
Děkuji za pozornost Mgr. Dalibor Rucký Generální ředitelství cel odbor Celní Budějovická Praha 4 Tel.:


Stáhnout ppt "Celní správa České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google