Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrace podle EMAS III Tereza Havránková 24.2.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrace podle EMAS III Tereza Havránková 24.2.2010."— Transkript prezentace:

1 Registrace podle EMAS III Tereza Havránková

2 Obsah…  role agentury  předpisy  příprava organizace k registraci  žádost o registrac i  povinnosti registrovaných organizací  výjimky pro malé organizace  pozastavení či zrušení registrace  důležité upozornění

3 Agentura EMAS = funguje v rámci CENIA, české informační agentury životního prostředí  zabezpečuje registrace (administrativní činnost)  poskytuje informace a odbornou podporu organizacím žádajícím o registraci nebo organizacím s již zavedeným systémem EMAS,  vydává certifikát EMAS v české a anglické verzi,  registrovaným organizacím propůjčuje logo EMAS k identifikaci systému řízení a k jeho propagaci,  spolupracuje s ostatními orgány činnými v programu EMAS (MŽP, EU, ČIŽP, ČIA ad.),  spravuje národní registr EMAS (zveřejňuje seznam organizací, které byly zaregistrovány) a další registry a databáze (akreditovaní ověřovatelé, poradenské organizace).registr EMAS

4 Předpisy EU  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (tzv. EMAS III) –K apitoly II a III (organizace) –články: 12, 13, 14 a 15 (příslušné orgány)

5 Předpisy ČR  Program EMAS –Pravidla programu EMAS (usnesení č. 466/1998 Sb. o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí - Program EMAS).  Aktualizace (usnesení č. 651/2002 Sb. k aktualizaci Národního programu zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí). –Aktualizovaný program EMAS, –Aktualizovaná pravidla ( pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí).

6 Příprava organizace k registraci  organizace žádající o registraci v p rogramu EMAS: –provede environmentální přezkum (úvodní environmentální přezkoumání) – příloha I nařízení, –zavede systém environmentálního řízení (příloha II nařízení), –provede interní audit (příloha III), –připraví environmentální prohlášení,  zajistí ověření systému EMAS a kreditovaným ověřovatelem z České republiky nebo ze zahraničí.

7 Ž ádost o registraci  organizace zašle oficiální žádost o registraci v p rogramu EMAS, k žádosti připojí: –environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí), –prohlášení podepsané environmentálním ověřovatelem, který schválil environmentální prohlášení (příloha VII – Prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele), –údaje potřebné k registraci (minimální požadavky) – příloha VI a vše zašle elektronicky nebo v tištěné podobě poštou na adresu agentury. Žádost musí být podána v českém jazyce!!!

8 Časové hledisko  časová lhůta samotného zaregistrování od podání žádosti k ukončení procesu registrace se pohybuje v rozmezí 1-2 měsíců (zahrnuje formální kontrolu žádosti a dalších dokumentů, zaslání žádosti na ČIŽP o stanovisko k organizaci žádající o registraci, příprava certifikátů EMAS v české a anglické verzi, podpis ministra, oficiální oznámení o zaregistrování do programu EMAS) 3 roky  účast organizace v programu EMAS trvá 3 roky

9 Povinnosti registrovaných organizací I.  jednou za 3 roky registrovaná organizace: –nechá ověřit celý systém environmentálního řízení, –v souvislosti s přezkoumáním aktualizuje environmentální prohlášení a nechá jej schválit environmentálním ověřovatelem, –společně se žádostí o prodloužení registrace organizace zašle: schválené environmentální prohlášení, vyplněný formulář s údaji potřebnými k registraci, potvrzené prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele elektronicky nebo poštou na adresu agentury. prodloužení registrace

10 Časové hledisko  proces prodloužení registrace je ukončen do 1 měsíce od doručení žádosti o prodloužení

11 Povinnosti registrovaných organizací II.  každoročně v rámci 3-letého cyklu (tzn. po prvním a po druhém roce účasti v programu EMAS) organizace: –provede interní audit, –v souvislosti s přezkoumáním aktualizuje environmentální prohlášení a nechá jej schválit environmentálním ověřovatelem, – zašle na adresu agentury: aktualizované environmentální prohlášení, vyplněný formulář údajů (příloha VI).

12 Povinnosti – časové hledisko  registrovaná organizace zveřejní do 1 měsíce: –environmentální prohlášení (od ukončení procesu registrace), –aktualizované environmentální prohlášení (po prvním a druhém roce registrace) – od prodloužení registrace.

13 Výjimky pro malé organizace  agentura může na základě žádosti malé organizace prodloužit povinnost v průběhu registrace –ze 3 let na 4 roky, nebo –z 1 roku na 2 roky, a to v případě, kdy environmentální ověřovatel potvrdí, že: –neexistují významná environmentální rizika ani místní problémy, –organizace neplánuje žádné „podstatné změny“.

14 Pozastavení nebo zrušení registrace  k pozastavení nebo ke zrušení registrace může dojít v případě, že registrovaná organizace do dvou měsíců ode dne, kdy byla požádána, nepředloží: –schválené environmentální prohlášení, nebo –aktualizované environmentální prohlášení a –prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele (příloha VII),  k pozastavení nebo ke zrušení dochází na základě charakteru zanedbaných povinností a vždy po konzultaci s dotčenými orgány a registrovanou organizací.

15 Důležité upozornění  pokud má organizace pouze ověřený systém EMAS od ověřovatele s akreditací, není registrována v p rogramu EMAS,  registraci v p rogramu EMAS získá organizace až s udělením certifikátu EMAS (certifikát v české a anglické verzi podepsaný ministrem životního prostředí),  podrobnější informace, včetně formulářů a jejich vyplněných vzorů budou k dispozici do 14 dnů na webové stránce.

16 DĚKUJI ZA POZORNOST Tereza Havránková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8/ Praha 10 Tel.:


Stáhnout ppt "Registrace podle EMAS III Tereza Havránková 24.2.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google