Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Lenka Jandová CENIA, česká informační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Lenka Jandová CENIA, česká informační."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Lenka Jandová CENIA, česká informační agentura životního prostředí Oddělení IRZ

2 Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

3 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je veřejně přístupný registr provozoven, které produkcí svého znečištění dosahují určité úrovně. Sledují se znečišťující látky podle stanovené prahové hodnoty množství (kg/rok): -V únicích do ovzduší – 62 látek -V únicích do vody – 71 látek -V únicích do půdy – 61 látek -V přenosech v odpadních vodách – 71 látek -V přenosech v odpadech – 72 látek Sleduje se produkce odpadu předávaného mimo provozovnu: -Ostatní odpad (více jak 2000 t/rok) -Nebezpečný odpad (více jak 2 t/rok)

4 Legislativa relevantní v roce 2010 (ohlašovací rok 2009) Nařízení č. 166/2006/EC, o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) – přímo platné pro členské státy EU Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Zrušeno: Nařízení vlády č.368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování ve znění nařízení vlády č. 304/2005 Sb. Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

5 Ohlašovatelé do IRZ Provozovna - ohlašující jednotka s identifikačním číslem (IČP) - je v ní provozována činnost a zahrnuje technické nebo technologické jednotky a zařízení; pokud se v provozovně provozuje činnost podle přílohy I k nařízení o E- PRTR, jedná se o E-PRTR provozovnu - je zdrojem sledovaných znečišťujících látek a/nebo odpadů - je zeměpisně lokalizovaná (adresa, souřadnice), stacionární vznik ohlašovací povinnosti pro provozovnu: překročení stanoveného ohlašovacího prahu pro danou látku a daný typ úniku a/nebo přenosu (kg/rok) nebo množství odpadu (t/rok) ohlašují se pouze nadlimitní množství pokud provozovna v daném roce nepřekročí ohlašovací prahy pro látky nebo odpad, nemá povinnost za daný rok ohlašovat do IRZ

6 Jednotná ohlašovací povinnost pro všechny provozovny (s E-PRTR činností i bez E- PRTR činnosti) Aplikace pro vyplnění hlášení – formulář vzhledu PDF (prohlížení v aplikaci Adobe Reader verze 9, vzhled listinné podoby) – v účtu organizace v ISPOP; výstup z aplikace – soubor XML nebo PDF s vrstvou XML (vyplněné hlášení) Hlášení lze vytvořit i v jiném software, ale musí odpovídat platnému datovému standardu Hlášení IRZ se zasílá na elektronickou podatelnu ISPOP nebo on-line odesláním dat přímo z formuláře (tlačítko „Odeslat on-line“) Potvrzení elektronického podání (pomocí dokumentu Potvrzení podání nebo zaslání emailu s platným elektronickým podpisem) Způsob ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2009

7 Ukázka formuláře IRZ číselník nápověda povinné pole

8 1.Registrace organizace (pokud není organizace v ISPOP již registrována) 2.Registrace IRZ provozovny (pokud není v ISPOP již registrována; přidělení identifikačního čísla) 3.Stažení nebo otevření formuláře IRZ s předvyplněnými údaji pro provozovnu a organizaci z účtu organizace v ISPOP 4.Vyplnění hlášení a kontrola úplnosti a správnosti vyplnění (tlačítko ve formuláři „On-line kontrola“) 5.Zaslání XML nebo PDF souboru vytvořeného z formuláře emailem na adresu elektronické podatelny (posta@cenia.cz) nebo on-line odeslání tlačítkem ve formuláři do zákonem stanoveného termínu 31.3. 2010; 6.Potvrzení hlášení (pokud nebyl použit elektronický podpis) 7.V případě zjištěných chyb v podaném hlášení je nezbytné provést nápravu, tj. zaslat opravné hlášení. Postup podání hlášení do IRZ za ohlašovací rok 2009 s využitím formuláře PDF

9 Kontrola ohlašovací povinnosti a zveřejnění údajů Kontrola Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) – pověřena ze zákona CENIA (kontrola formální a obsahová) sankce za nesplnění ohlašovací povinnosti a uvedení nesprávných údajů hlášení lze podat i zpětně za předchozí ohlašovací roky (2007 a 2008) – zatím pomocí aplikace IntForm přes ISPOP Zveřejnění údajů hromadně k 30.9. za daný ohlašovací rok, jinak průběžně (www.irz.cz) předávání údajů od provozoven s E-PRTR činností Evropské komisi (každoročně, zveřejnění na webu E-PRTR)

10 Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP)

11 1.příjem strukturovaných formulářů dle datového standardu 2.automatické zpracování 3.archivace 4.zpřístupnění ověřovatelům a ohlašovatelům 5.poskytování dat (ČHMÚ, ČIŽP, CENIA ad.) cíle: sjednotit zasílání formulářů se strukturovanými daty, nahrazení listinné podoby elektronickou, automatické zpracování formulářů systémem, sdílení dat podle kompetence, ad. Základní informace ISPOP je informační systém navazující na Centrální ohlašovnu – přístup ohlašovatelů a ověřovatelů k podaným hlášením (formulářům)

12 Kdo hlásí do ISPOP za rok 2009 Provozovatelé provozoven, pokud za rok 2009 vznikne povinnost hlásit do IRZ - Podle zákona č. 25/2008 Sb. se přes ISPOP za rok 2009 podává hlášení do IRZ a další evidence podle zákona o ochraně ovzduší, vodního zákona a zákona o odpadech - Formuláře se zasílají výhradně do ISPOP ve strukturované podobě (ověřovatelé mají do ISPOP k formulářům přístup) - Termíny podání hlášení jsou v souladu se složkovou legislativou (ovzduší do 31.3.) - Pro většinu evidencí vytvořeny PDF formuláře uložené v uživatelských účtech organizací - pro práci s formuláři je třeba instalovat verzi 9 aplikace Adobe Reader, která je volně dostupná (http://get.adobe.com/reader/)http://get.adobe.com/reader/ - Formuláře předávané podnikům povodí (Odběr podzemní vody, Odběr povrchové vody, Vypouštěné vody a Vzdouvání nebo akumulace povrchových vod) se vyplňují přímo ve webové aplikaci podniků povodí - V rámci agendy odpadů jsou vybrané formuláře volně dostupné na internetu. Výjimkou je také odpadový software Evi8, který je pro ohlašovatele do ISPOP uzpůsoben tak, aby výsledné soubory bylo možné v ISPOP automaticky zpracovat.

13 Za provozovnu vzniká povinnost podat hlášení do IRZ ANO NE Povinné ohlašování do ISPOP Ohlašování podle složkových předpisů (na ČIŽP, ORP, KÚ apod.) XML DOCXLS LISTINNÁ ZÁSILKA Agenda IRZ Agenda ovzduší Poplatky voda Agenda odpadů Schéma způsobu ohlašování

14 Informace pro ohlašovatele

15 Registrace nové organizace

16 Formuláře ke stažení v uživatelském účtu ISPOP Ostatní formuláře Formuláře IRZ

17 Příjem a distribuce hlášení – zamítnutí hlášení 1.Přijímané formáty – XML (nebo PDF s XML datovou vrstvou z formulářů v ISPOP) a TXT (agenda odpadů) vyhovující datovému standardu 2.XML hlášení není validní (je poškozené apod.) – vyhodnocuje automaticky systém, přesouvá hlášení do „koše“, není zpracováno 3.Nepřijímaný typ formuláře – postupuje se kompetentnímu ověřovateli nebo se vrací ohlašovateli 4.Nebyla dodržena pravidla ohlašování prostřednictvím ISPOP (chybná adresa pro podání hlášení, nedodržený datový standard, nesprávný formát DOC, XLS apod.) - při zamítnutí vždy kontaktován ohlašovatel (automaticky emailem z ISPOP)

18 Kontakty a zdroje informací - Kontakty a zdroje informací - Integrovaný registr znečišťování (IRZ) Webová stránka IRZ: www.irz.czwww.irz.cz Služba Helpdesk (vyřizování odborných dotazů týkajících se IRZ): irz.info@cenia­.czirz.info@cenia­.cz Telefonické dotazy: +420 267 225 268 Ministerstvo životního prostředí Odbor integrované prevence a IRZ Vršovická 65 100 10 Praha 10 Jan Maršák (vedoucí oddělení): jan.marsak@mzp.cz, 267 122 974jan.marsak@mzp.cz Eduard Hlavatý: eduard.hlavaty@mzp.cz, 267 122 391eduard.hlavaty@mzp.cz CENIA, česká informační agentura životního prostředí Oddělení IRZ Litevská 1174/8 100 05 Praha 10 Lenka Jandová (vedoucí oddělení): lenka.jandova@cenia.cz, 267 225 302lenka.jandova@cenia.cz Miluše Větroňová: miluse.vetronova@cenia.cz, 267 225 329miluse.vetronova@cenia.cz

19 Kontakty a zdroje informací – Kontakty a zdroje informací – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Webová stránka: www.ispop.czwww.ispop.cz Podpora, helpdesk ISPOP: http://www.ispop.cz/web/website/podpora.htmlhttp://www.ispop.cz/web/website/podpora.html Telefonické dotazy: +420 267 225 267 Poštovní adresa: CENIA, česká informační agentura životního prostředí Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností Litevská 1174/8 100 05 Praha 10 Elektronická podatelna: posta@cenia.cz (adresa je určena výhradně k zasílání hlášení)posta@cenia.cz

20 Děkuji za pozornost Lenka Jandová CENIA – česká informační agentura životního prostředí Oddělení IRZ


Stáhnout ppt "Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Lenka Jandová CENIA, česká informační."

Podobné prezentace


Reklamy Google