Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativní výzva: zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Mgr. Neela Winkelmannová, Ph.D. Česko – německé ekologické poradenství Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativní výzva: zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Mgr. Neela Winkelmannová, Ph.D. Česko – německé ekologické poradenství Praha."— Transkript prezentace:

1 Legislativní výzva: zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Mgr. Neela Winkelmannová, Ph.D. Česko – německé ekologické poradenství Praha konference „Veterná energia - nová výzva pre Slovensko“ Bratislava, 2.5. 2007 © Dr. Neela Winkelmann

2 S MĚRNICE 2001/77/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou Preambule: přednostní podpora má v EU vysokou prioritu; diverzifikace a bezpečnost zásobování; pozitivní vlivy na regionální rozvoj a na zaměstnanost na místní úrovni, zejména pro malé a střední podniky a nezávislé výrobce energie; nutno učinit tuto elektřinu konkurenceschopnou Články: národní indikativní cíle; systém podpory má být jednoduchý a účinný, má hájit zájmy investorů; průkaz původu; urychlení a zjednodušení správních řízení; připojení k síti – přednost; princip: objektivnost, transparentnost, nediskriminace EU v roce 2010: 22% elektřiny z OZE, Česká republika 8% © Dr. Neela Winkelmann

3 Německo: zákon o upřednostnění obnovitelných energií (EEG) platný od 1.4.2000 do 31.7.2004 (od 1.8.2004: novela) § 2: zákon neplatí pro: vodní elektrárny, zařízení na skládkový, kalový plyn a fotovoltaiku nad 5 MW, zařízení na biomasu nad 20 MW, zařízení ve vlastnictví státu z více než 25 procent § 3: povinnost připojení zařízení k elektrifikační soustavě, povinnost přednostního odběru veškeré vyrobené elektřiny §§ 4 – 8: pevné minimální výkupní ceny za elektřinu z obnovitelných zdrojů, hodnoty dány přímo v zákoně § 9: minimální výkupní ceny platí po dobu 20 let § 10: náklady na připojení zařízení k soustavě nese provozovatel zařízení, náklady na případné dobudování soustavy nese provozovatel soustavy § 11: celostátní vyrovnání vykoupené elektřiny a nákladů § 12: zpráva parlamentu každé 2 roky, případně každý 4. rok přizpůsobení cen © Dr. Neela Winkelmann

4 Úspěch zákona EEG Elektřina z OZE – 2004: 10% hrubé spotřeby elektřiny Německa Větrná energetika – podzim 2004: více než 5-násobný nárůst od r. 1998, 6 % hrubé spotřeby elektřiny Německa, Německo = větrný mistr světa - 1/3 světové výroby elektřiny z větru Fotovoltaika – 2. místo na světě (1. Japonsko) Biomasa – boom, r. 2004: přes 1000 MW 130.000 pracovních míst, z toho větrná energetika: 46.000 r. 2003: ušetřeno 37 miliónů tun CO 2 r. 2003: obrat cca 10 miliard eur, z toho větrná energetika: 4,8 miliard eur Zdroj: německé spolkové ministerstvo životního prostředí, DEWI Institut Žádný jiný zákon v Evropě od 2. sv. války nezpůsobil srovnatelný nárůst pracovních míst World Watch Institute: chvála EEG ve zprávě State of the World 2003 © Dr. Neela Winkelmann

5 Novela zákona EEG platná od 1.8.2004 Úpravy hodnot výkupních cen, odstupňování podle výkonu a jiných podmínek Vodní elektrárny: 9,67 – 6,65 ct / kWh nově: zařízení o výkonu 5-150 MW za podmínek zvýšení účinnosti a ekologické úrovně: 7,67 – 3,70 ct / kWh, u těchto zařízení od 1.1.2005 degrese 1 % ročně Skládkový plyn, kalový plyn a důlní plyn: 7,67 – 6,65 ct / kWh (+ 2,00 ct / kWh), od 1.1.2005 degrese 1,5 % ročně Biomasa: 11,5 – 3,9 ct / kWh (+ 6,0 – 2,0 ct / kWh), od 1.1. 2005 degrese 1,5 % ročně Geotermie: 15 – 7,16 ct / kWh, od 1.1.2010 degrese 1 % ročně Větrné elektrárny: 8,7 - 5,5 ct / kWh, od 1.1.2005 degrese 2 % ročně, offshore: 9,10 – 6,19 ct / kWh Solární zařízení: 57,4 – 45,7 ct / kWh, od 1.1.2005 degrese 5 % ročně 10 ct ~ 3 Kč Zdroj: http://bundesgesetzblatt.makrolog.de © Dr. Neela Winkelmann

6 Dopad 8% elektřiny z OZE na spotřebitele Německo: r. 2003 8 % elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny Dopad na cenu elektřiny: 1 euro na čtyřčlennou domácnost měsíčně, tj. 3 euro na osobu a rok, tj. 2,2 % účtu za elektřinu Česká republika: cíl pro r. 2010 8 % elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny Dopad na cenu elektřiny: srovnatelný s Německem r. 2003 (výpočet založený na údajích o plánované výrobě elektřiny z OZE od MŽP a MPO: 2,3 % účtu za elektřinu) Zdroj: německé spolkové ministerstvo životního prostředí © Dr. Neela Winkelmann

7 Podpora výroby elektřiny z OZE v České republice do roku 2005 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon právo přednostního připojení zařízení - § 31, za splnění podmínek obsažených v novém prováděcím právním předpise povinnost odběru vyrobené elektřiny nebyla dána pevné výkupní ceny - stanovovány od r. 2002 každoročně Energetickým regulačním úřadem záruka cen na dobu delší než 1 rok nebyla dána chybějící jistota pro investory, nové ekologické elektrárny se v ČR prakticky nestavěly Zdroj: http://194.228.62.223/rs_atlantic/ftp/sbirka/2004/sb228-04.pdf © Dr. Neela Winkelmann

8 Vládní návrh zákona o obnovitelných zdrojích návrh MPO a MŽP předložený Parlamentu v listopadu 2003: pro nová zařízení: vysoce byrokratický systém certifikátů a kvót bez záruky odběru vyrobené elektřiny z OZE pevné ceny v tehdejší výši zaručeny na 15 let pro stávající elektrárny vyrábějící elektřinu z OZE od září 2003 začal ČEZ, a.s., přimíchávat dřevní štěpku do uhlí v uhelných elektrárnách Zdroj: www.psp.cz, www.cez.czwww.psp.czwww.cez.cz © Dr. Neela Winkelmann

9 Protesty proti předloze zákona Organizace: Dr. Neela Winkelmannová, Česko-německé ekologické poradenství Oslovení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - mj.: Právní rozbory: porušení evropského práva – nesprávná implementace Směrnice 2001/77/ES a diskriminace nových výrobců elektřiny Otevřený dopis skupiny poslanců Bundestagu Poslanecké sněmovně PČR Petice „Zachovejte pevné výkupní ceny všem!“ Petice „Potřebujeme účinný zákon o obnovitelných zdrojích, nikoliv zákon na podporu ČEZu!“ – vyšla jako celostránkový inzerát v týdeníku Respekt Stanoviska tří českých bankovních institutů k vládní předloze zákona: neochota financovat projekty nových zařízení Příprava alternativního návrhu zákona podle německého vzoru – návrh podán k diskusi v Poslanecké sněmovně © Dr. Neela Winkelmann

10 Nová vládní předloha zákona nový návrh MPO a MŽP předložený Parlamentu v srpnu 2004: pro nová zařízení: povinnost připojení, pevné výkupní ceny a záruka na 15 let pro spoluspalování biomasy s fosilními palivy: nový systém tzv. „zelených bonusů“, zaručeny minimálně výnosy r. 2004 na 15 let Zákon č. 180/2005 Sb. schválen Parlamentem 31.3.2005, platnost od 1.8.2005. Výkupní ceny stanovuje Energetický regulační úřad každoročně, pro nová zařízení nesmí klesnout pod 95% roku předchozího. Zelené bonusy stanovuje ERÚ každoročně. © Dr. Neela Winkelmann

11 Zákon č. 180 / 2005 Sb.: výrobci provozovatelé sítí spotřebitelé zelené bonusy výkupní ceny investoři: žádná záruka investoři: záruka 15 let elektřina z OZE obchodníci jen na krytí ztrát v sítích ! © Dr. Neela Winkelmann

12 Instalovaný výkon větrné energetiky v České republice Zdroj: údaje ČSVE © Dr. Neela Winkelmann

13 Děkuji Vám za pozornost. Dr. Neela Winkelmannová Česko-německé ekologické poradenství Bubenečská 28 160 00 Praha 6 Česká republika Tel.: 00420 – 224 310 665 Fax: 00420 – 224 310 664 neela.winkelmann@allgaeu.orgneela.winkelmann@allgaeu.org, www.wind-tschechien.dewww.wind-tschechien.de, www.vetrnyserver.czwww.vetrnyserver.cz © Dr. Neela Winkelmann


Stáhnout ppt "Legislativní výzva: zákon na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Mgr. Neela Winkelmannová, Ph.D. Česko – německé ekologické poradenství Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google