Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj evropské spolupráce a integrace Institucionální struktura EU a rozhodovací proces v EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj evropské spolupráce a integrace Institucionální struktura EU a rozhodovací proces v EU."— Transkript prezentace:

1 Vývoj evropské spolupráce a integrace Institucionální struktura EU a rozhodovací proces v EU

2 Literatura a odkazy F+P – kapitola 10 F+P – kapitola 10 CINI Michelle - Politics of the European Union, Chapter 9 CINI Michelle - Politics of the European Union, Chapter 9 Cihelková, Jakš – kapitola 2.3 Cihelková, Jakš – kapitola 2.3 www.europa.eu.int – oficiální stránky EU www.europa.eu.int – oficiální stránky EU www.europa.eu.int http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c -id=45099&h_kat_id=5493&id=5542 – zakládající smlouvy ES, EU, EURATOM a ESUO ke stažení http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c -id=45099&h_kat_id=5493&id=5542 – zakládající smlouvy ES, EU, EURATOM a ESUO ke stažení http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c -id=45099&h_kat_id=5493&id=5542 http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c -id=45099&h_kat_id=5493&id=5542 http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=overvie w&id=5089&h_kat_id=5065 – instituce EU http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=overvie w&id=5089&h_kat_id=5065 – instituce EU http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=overvie w&id=5089&h_kat_id=5065 http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=overvie w&id=5089&h_kat_id=5065

3 Struktura Rozhodovací proces - obecný úvod Rozhodovací proces - obecný úvod Mandát EU Mandát EU Mandát ES Mandát ES Instituce a legislativní činnost Instituce a legislativní činnost

4 1) Rozhodovací proces - obecný úvod Odůvodnění – rozsah vs. subsidiarita Odůvodnění – rozsah vs. subsidiarita Positive-sum game (hra s kladným výsledkem) Positive-sum game (hra s kladným výsledkem) Unikátní systém – sui generis Unikátní systém – sui generis Proměnné charakteristiky rozhodování podle oblasti Proměnné charakteristiky rozhodování podle oblasti Dopad na národní administrativy Dopad na národní administrativy Systém ES/EU vs. národní politické systémy Systém ES/EU vs. národní politické systémy

5 Protínání Rozhodovací proces v EU stojí na křižovatce (společných) aspektů: Rozhodovací proces v EU stojí na křižovatce (společných) aspektů: - Ideály - Zájmy - Instituce - Problémy

6 2) Mandát EU Unie je založena na Evropských společenstvích doplněných politikami a formami spolupráce stanovenými touto smlouvou. Jejím posláním je utvářet vztahy mezi členskými státy a mezi jejich národy na základě soudržnosti a solidarity (čl. 1 SEU).

7 Mandát EU (2) Cíle EU nad rámec Společenství (čl. 2 SEU) potvrzovat svou identitu na mezinárodní scéně, zejména prováděním společné zahraniční a bezpečnostní politiky včetně postupného vymezení společné obranné politiky, která by mohla vést v souladu s článkem 17 ke společné obraně; upevňovat ochranu práv a zájmů státních příslušníků svých členských států zavedením občanství Unie; zachovávat a rozvíjet Unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími se kontroly na vnějších hranicích, práva azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti;

8 Evropská rada – vrchol pyramidy Nezbytné podněty pro rozvoj EU a obecné politické směry Složení - hlavy států, předsedové vlád a předseda Komise Nápomocni ministři zahraničních věcí a jeden člen Komise Schůzky - alespoň dvakrát ročně pod vedením předsednictví Rady. EP je informován o činnosti ER

9 3) Mandát ES Jen ES (nikoliv EU) má právní subjektivitu Článek 2 SES – CÍLE ES - - společný trh a hospodářská a měnová unie - - podporovat harmonický vyvážený a udržitelný rozvoj hospodářských činností - - vysokou úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany - - rovné zacházení pro muže a ženy - - trvalý a neinflační růst - - vysoký stupeň konkurenceschopnosti a konvergence hospodářské výkonnosti - - vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí - - zvyšování životní úrovně a kvality života - - hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.

10 4) Instituce rozhodovacího procesu ES Uskutečňování úkolů svěřených Společenství zajišťují tyto orgány (čl. 7 SES): – EVROPSKÝ PARLAMENT – RADA – KOMISE – SOUDNÍ DVŮR – ÚČETNÍ DVŮR   Každý orgán jedná v mezích působnosti, kterou mu svěřuje tato smlouva   Radě a Komisi jsou nápomocny Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, které mají poradní funkci.

11 Evropská rada a Rada EU Evropská rada = summit prezidentů a předsedů vlád Evropská rada = summit prezidentů a předsedů vlád Rada EU = ministři členských států (ČS) Rada EU = ministři členských států (ČS) Rada přímo reprezentuje zájmy vlád ČS, je mezivládním orgánem Rada přímo reprezentuje zájmy vlád ČS, je mezivládním orgánem Nejvyšší schvalovací pravomoci Nejvyšší schvalovací pravomoci Jmenuje Komisi, ESD a poradní orgány Jmenuje Komisi, ESD a poradní orgány Rada také schvaluje změny primárního práva  ČS jsou pány smluv Rada také schvaluje změny primárního práva  ČS jsou pány smluv

12 Evropský parlament Jediná přímo volená instituce Jediná přímo volená instituce Reprezentuje zájmy voličů, nikoliv nezbytně zájmy států (vlád) Reprezentuje zájmy voličů, nikoliv nezbytně zájmy států (vlád) Slabší rozhodovací pravomoci než Rada Slabší rozhodovací pravomoci než Rada Původně pouze poradní a kontrolní orgán, nyní podíl na rozhodovacím procesu, formování rozpočtu a souhlas s mezinárodními smlouvami Původně pouze poradní a kontrolní orgán, nyní podíl na rozhodovacím procesu, formování rozpočtu a souhlas s mezinárodními smlouvami Každá země zastoupena počtem poslanců určeným na základě počtu obyvatel Každá země zastoupena počtem poslanců určeným na základě počtu obyvatel

13 Komise Nadnárodní prvek, „technokratická“ tradice Nadnárodní prvek, „technokratická“ tradice Jmenována Radou Jmenována Radou Reprezentuje zájmy Společenství jako celku Reprezentuje zájmy Společenství jako celku Každý stát nominuje jednoho komisaře (post-Nice) Každý stát nominuje jednoho komisaře (post-Nice) Právo legislativní iniciativy v prvním pilíři, exekutivní, rozhodovací a kontrolní orgán Právo legislativní iniciativy v prvním pilíři, exekutivní, rozhodovací a kontrolní orgán

14 Evropský soudní dvůr Nejvyšší instance rozhodující o výkladu práva ES Nejvyšší instance rozhodující o výkladu práva ES Řeší spory mezi státy a mezi státy a institucemi EU v oblasti práva ES Řeší spory mezi státy a mezi státy a institucemi EU v oblasti práva ES Soudní soustavu tvoří ESD, Soud prvního stupně (SPS) a soudní komory Soudní soustavu tvoří ESD, Soud prvního stupně (SPS) a soudní komory ESD i SPS se skládají z 27 soudců (jeden za každý stát) ESD i SPS se skládají z 27 soudců (jeden za každý stát) Soudci jsou jmenováni Radou Soudci jsou jmenováni Radou

15 Účetní dvůr Odpovědný za kontrolu hospodaření s rozpočtem Unie Odpovědný za kontrolu hospodaření s rozpočtem Unie Vedení jmenováno Radou Vedení jmenováno Radou Jeden zástupce za každý stát Jeden zástupce za každý stát

16 Hospodářský a sociální výbor Poradní orgán Představitelé různých hospodářských a sociálních složek organizované občanské společnosti jako výrobci, zaměstnanci, spotřebitelé… Jmenován Radou Celkový počet max. 350 zástupců Státy reprezentovány proporčně podle počtu obyvatel

17 Výbor regionů Poradní orgán Poradní orgán Zastupuje sub-státní územní celky Zastupuje sub-státní územní celky Jmenován Radou Jmenován Radou Celkový počet max. 350 zástupců Státy reprezentovány proporčně podle počtu obyvatel

18 Vztahy mezi institucemi Triangulární model rozhodovacího procesu (zejména 1. pilíř) Triangulární model rozhodovacího procesu (zejména 1. pilíř) Komise Evropský parlament Rada Poradní orgány Soudní dvory

19 Rozdělení pravomocí Prolínající se pravomoci, žádný orgán ultimátně zodpovědný Prolínající se pravomoci, žádný orgán ultimátně zodpovědný Splývání exekutivy a legislativy Splývání exekutivy a legislativy Mezivládní vs. nadnárodní Mezivládní vs. nadnárodní Srovnej s národními polit. sys. Srovnej s národními polit. sys.

20 Legislativní činnost – 1. pilíř Definována v čl. 249 SES Nařízení - obecná působnost, závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech; Směrnice - závazná pokud jde o výsledek, prostředky – na každém ČS; Rozhodnutí - závazné v celém rozsahu pro ty, jimž je určeno; Doporučení a stanoviska nejsou závazná.

21 Legislativní činnost – 2. pilíř Evropská rada přijímá společné strategie Evropská rada přijímá společné strategie Rada EU přijímá společné postoje a společné akce Rada EU přijímá společné postoje a společné akce Všechny akty přijímány jednomyslně Všechny akty přijímány jednomyslně „ „Rada dbá na jednotu, soudržnost a účinnost postupu Unie.“ (SEU, čl. 13)

22 Legislativní činnost – 3. pilíř Rada EU (jednohlasně) přijímá: Rada EU (jednohlasně) přijímá: - Společné postoje - Rámcová rozhodnutí - Rozhodnutí (opatření k jejich realizaci přijímána kvalifikovanou většinou) - Úmluvy

23 Shrnutí Systém ES/EU vytvořen k dosažení ideových i praktických cílů Systém ES/EU vytvořen k dosažení ideových i praktických cílů Společné problémy se řeší skrze společné instituce; základem –smluvní rámec Společné problémy se řeší skrze společné instituce; základem –smluvní rámec ES/EU – právní koncept vyjadřující ekonomicko-politický projekt evropské integrace ES/EU – právní koncept vyjadřující ekonomicko-politický projekt evropské integrace Pravomoci a provázanost institucí EU demonstrují neustálou potřebu kompromisu mezi členskými státy Pravomoci a provázanost institucí EU demonstrují neustálou potřebu kompromisu mezi členskými státy


Stáhnout ppt "Vývoj evropské spolupráce a integrace Institucionální struktura EU a rozhodovací proces v EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google