Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IFA Česká republika 1 International Fiscal Association, Česká republika Mezinárodní spolupráce v oblasti DPH a judikatura Nejvyššího správního soudu Václav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IFA Česká republika 1 International Fiscal Association, Česká republika Mezinárodní spolupráce v oblasti DPH a judikatura Nejvyššího správního soudu Václav."— Transkript prezentace:

1 IFA Česká republika 1 International Fiscal Association, Česká republika Mezinárodní spolupráce v oblasti DPH a judikatura Nejvyššího správního soudu Václav Pátek Praha, 15.2.2011

2 IFA Česká republika 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty a Nejvyšší správní soud Výchozí okolnosti Nařízení o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty č. 1798/2003/EU ze dne 7.10.2003 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 6.11.2010, č.j. 9 Aps 5/2010-81

3 IFA Česká republika 3 Nezákonný zásah u vytýkacího řízení z rozhodnutí 9 Aps 5/2010-81 ze dne 6.11.2010, Glaudius International s.r.o. Skutečnosti: Proti stěžovateli bylo vedeno celkem 8 vytýkacích řízení (dle DŘ řízení podle § 89 Postup při odstraňování pochybností), které považuje za nezákonný zásah. Podal námitku (dle DŘ stížnost podle § 261) a následně žalobu. V žalobě se domáhá, aby KS žalovanému: 1)Zakázal pokračovat v nezákonných vytýkacích řízeních vedených u něj na DPH za zdaňovací období 11/2007 až 6/2008 a současně mu přikázal 2)Obnovit stav před odesláním formulářů SCAC 2004 a dodatečně informovat všechny adresáty, že se nijak nepodílí na karuselových obchodech; 3)Ukončit zásah ve formě jeho evidování v registru EUROCANET a tudíž stěžovatele z tohoto registru vyřadit a 4)Umožnit stěžovateli nahlídnout do všech písemností spisu, a to včetně písemností zařazených v neveřejné části spisu a také včetně písemností, které se vztahují k jeho věci, avšak součástí spisu se nikdy nestaly.

4 IFA Česká republika 4 Nezákonný zásah u vytýkacího řízenípokračováníI. z rozhodnutí 9 Aps 5/2010-81 ze dne 6.11.2010, Glaudius International s.r.o. Dílčí závěr NSS: ad 1) Nelze žalovat nezákonný zásah vytýkacího řízení, protože tam následuje rozhodnutí a žalovat lze až proti rozhodnutí – primát žaloby proti rozhodnutí před žalobou na nezákonný zásah (obdobně to bylo v rozhodnutí NSS 9 Afs 110/2007, dále pak rozsudek NSS z 4. 8. 2005, č.j. 2 Aps 3/2004-42 ) ad 4) Soudní ochrana práva nahlížet do spisu se poskytuje až v rámci žaloby proti konečnému rozhodnutí. Pokud to není v době probíhajícího daňového řízení, pak nejdříve odvolání a teprve poté co bude rozhodnutí o odvolání lze žalobu dle § 65 s.ř.s. (viz např. rozhodnutí NSS z 31.3. 2010, č.j. 5 Afs 33/2009-43)

5 IFA Česká republika 5 Nezákonný zásah u vytýkacího řízenípokračováníII. z rozhodnutí 9 Aps 5/2010-81 ze dne 6.11.2010, Glaudius International s.r.o. Závěr NSS: Rozhodnutí KS zrušeno (kasační stížnost byla podána společností Glaudius) protože: ad 2) Rozeslání informace na formuláři SCAC 2004 nejsou úkony podle ZSDP. Výměna informací je samostatným, na daňovém řízení nezávislým procesem. Samostatné nařízení 1798/2003/ES o správní spolupráci v oblasti DPH žádný opravný prostředek proti excesům ze strany správců daně neupravuje. ad 3) Evidence v systému EUROCANET představuje faktický stav. V případě, že DS má pochybnosti o zákonnosti tohoto stavu, je oprávněn se obrátit za splnění ostatních zákonných podmínek na správní soud žalobou podanou dle ustanovení § 82 s.ř.s. ale: KS musí rozhodnout, kdo vlastně informaci do systému dává, protože tato otázka je podstatná pro posouzení, zda k nezákonnému zásahu došlo ze strany žalovaného FÚ!

6 IFA Česká republika 6 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "IFA Česká republika 1 International Fiscal Association, Česká republika Mezinárodní spolupráce v oblasti DPH a judikatura Nejvyššího správního soudu Václav."

Podobné prezentace


Reklamy Google