Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Michal PETR ÚOHS, Česká republika Aktuálne trendy v súťažnom práve Novinky v súťažnom práve – ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Michal PETR ÚOHS, Česká republika Aktuálne trendy v súťažnom práve Novinky v súťažnom práve – ČR."— Transkript prezentace:

1 Michal PETR ÚOHS, Česká republika Aktuálne trendy v súťažnom práve Novinky v súťažnom práve – ČR

2 Základní novinky  Rozhodovací praxe ÚOHS.  Významné rozsudky.  Nové soft-law.  Pohled do budoucna.

3 I. Rozhodovací činnost ÚOHS  Další „přípravný“ rok – vysoká aktivita, málo rozhodnutí.  Přetrvává zaměření na dohody; posun od regulovaných odvětví.  Pokles rozhodnutí o povolení spojení (ale opravdu hodně přechází do druhé fáze).  Pokuta za nesplnění závazků u koncentrace.

4 Statistika Zahájená řízení

5 Statistika Zahájená řízení

6 ad Statistika Šetření na místě

7 ad Statistika Žádosti o leniency

8 ad Statistika Rozhodnutí – povolení spojení

9 ad Statistika Rozhodnutí - porušení § 18/1 OHS

10 II. Soudní judikatura  „Nové“ opravné prostředky.  Další změny v deliktním nástupnictví.  Procesní otázky.

11 1. KS Litoměřice  12. 6. 2013, sp. zn. 62 Af 61/2011.  Delikt bid rigging je dokonán již podáním zkoordinované nabídky.  Nabídková cena podávaná v důsledku koordinace nemusí být vyšší než cena tržní.  Důkazní prostředky opatřené v souladu se zákonem policejním orgánem a jím předložené správnímu orgánu jsou použitelnými důkazními prostředky.

12 2. NSS HUSKY  31. 10. 2013, sp. zn. 8 Afs 40/2012.  Záznam telefonního hovoru pořízený soukromou osobou je v zásadě přípustným důkazem.

13 3. NSS Sokolovská uhelná  20. 12. 2013, sp. zn. 5 Afs 3/2012.  Deliktní nástupnictví je po 1. 5. 2004 u porušení unijního práva přípustné.  Deliktní nástupnictví je po 1. 5. 2004 u porušení českého práva přípustné, ovšem je ve vztahu k jednání uskutečněnému od 1. 5. 2004.

14 4. KS Litvínovská uhelná  2. 7. 2013, sp. zn. 62 Af 55/2011.  Osoba, která podala námitky proti povolení spojení, není účastníkem správního řízení.  Osoba, která podala námitky proti povolení spojení, je oprávněna podat proti rozhodnutí o povolení spojení rozklad co do vypořádání jejích námitek.

15 5. NSS DP ÚK  26. 6. 2013, sp. zn. 1 Afs 7/2009.  Soud je oprávněn posoudit podmínky podjatosti předsedy Úřadu podle správního řádu.  Výjimka podle § 1 odst. 3 OHS se týká jen těch ustanovení soutěžního práva, která by bránila poskytování služby obecného hospodářského význam.

16 6. NSS Kartel pekařů III.  16. 12. 2013, sp. zn. 5 Afs 69/2012.  Je věcí správního uvážení Úřadu, jaký obrat vezme jako východisko při vyměření pokuty.  Horní hranice pokuty je 10 % obratu dosaženého v roce předcházejícím vydání rozhodnutí; tento obrat je třeba ověřit i v případech, kdy výše obratu ještě není zveřejněna.

17 7. NSS Schneider Electric  13. 2. 2014, sp. zn. 7 Aps 2/2013.  Žalobou na ochranu před nezákonným zásahem se nelze domáhat přezkumu jednotlivých úkonů správního řízení.  Šetření na místě v rámci správního řízení nelze přezkoumat soudem v řízení o ochraně před nezákonným zásahem.

18 III. Nové soft-law  Nové oznámení o leniency.  Nové oznámení o proceduře narovnání.  Nové oznámení o alternativním řešení soutěžních problémů.

19 1. Leniency  Ještě blíže k právu EU, např.:  Výjimka jen pro ty, kteří činili nátlak na ostatní (coercer).  Okamžité ukončení účasti na kartelu nesmí zmařit vyšetřování.  Souhrnná žádost pro leniency I. i II.  Provázání s pravidly o přístupu do spisu, trestní odpovědností.

20 2. Narovnání  Procedura narovnání  Účast všech účastníků řízení; „individuální“ jednání.  Stručné sdělení výhrad a rozhodnutí.  20 % snížení pokuty.  Průběh procedury narovnání  Zahájení Úřadem.  Ústní jednání.  Stručné sdělení výhrad.  Stručné rozhodnutí.

21 3. AŘSP  Odstranění soutěžního problému bez zahájení řízení  Včetně např. „tvrdá“ rozhodnutí sdružení; RPM do 10 %.  Závazky (commitments)  Zejm. výsledkové dohody, vylučovací zneužití.  Pokud nezbytná rychlá náprava.  Odložení věci  Zcela výjimečné – problém neřešen.  Např. konzumované spojení, které by bylo možno povolit ve zjednodušeném řízení, pokud „rozpuštěno“.

22 IV. Pohled do budoucna  Aktivní prosazování  Dokončit větší množství řízení.  Intenzivní dozor.  Zachovat trend v zahajování řízení.  Příprava novely OHS  Reakce na nový občanský zákoník.  Pravidla o procesních pokutách.  Úprava dozoru nad veřejnou správou.  Mezinárodní spolupráce.

23 Děkuji Vám za pozornost … Michal PETR michal.petr@compet.cz 542 167 107


Stáhnout ppt "Michal PETR ÚOHS, Česká republika Aktuálne trendy v súťažnom práve Novinky v súťažnom práve – ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google