Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuálne trendy v súťažnom práve Novinky v súťažnom práve – ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuálne trendy v súťažnom práve Novinky v súťažnom práve – ČR"— Transkript prezentace:

1 Aktuálne trendy v súťažnom práve Novinky v súťažnom práve – ČR
Michal PETR ÚOHS, Česká republika

2 Základní novinky Rozhodovací praxe ÚOHS. Významné rozsudky.
Nové soft-law. Pohled do budoucna.

3 I. Rozhodovací činnost ÚOHS
Další „přípravný“ rok – vysoká aktivita, málo rozhodnutí. Přetrvává zaměření na dohody; posun od regulovaných odvětví. Pokles rozhodnutí o povolení spojení (ale opravdu hodně přechází do druhé fáze). Pokuta za nesplnění závazků u koncentrace.

4 Statistika Zahájená řízení

5 Statistika Zahájená řízení

6 ad Statistika Šetření na místě

7 ad Statistika Žádosti o leniency

8 Rozhodnutí – povolení spojení
ad Statistika Rozhodnutí – povolení spojení

9 Rozhodnutí - porušení § 18/1 OHS
ad Statistika Rozhodnutí - porušení § 18/1 OHS

10 II. Soudní judikatura „Nové“ opravné prostředky.
Další změny v deliktním nástupnictví. Procesní otázky.

11 1. KS Litoměřice , sp. zn. 62 Af 61/2011. Delikt bid rigging je dokonán již podáním zkoordinované nabídky. Nabídková cena podávaná v důsledku koordinace nemusí být vyšší než cena tržní. Důkazní prostředky opatřené v souladu se zákonem policejním orgánem a jím předložené správnímu orgánu jsou použitelnými důkazními prostředky.

12 2. NSS HUSKY , sp. zn. 8 Afs 40/2012. Záznam telefonního hovoru pořízený soukromou osobou je v zásadě přípustným důkazem.

13 3. NSS Sokolovská uhelná 20. 12. 2013, sp. zn. 5 Afs 3/2012.
Deliktní nástupnictví je po u porušení unijního práva přípustné. Deliktní nástupnictví je po u porušení českého práva přípustné, ovšem je ve vztahu k jednání uskutečněnému od

14 4. KS Litvínovská uhelná 2. 7. 2013, sp. zn. 62 Af 55/2011.
Osoba, která podala námitky proti povolení spojení, není účastníkem správního řízení. Osoba, která podala námitky proti povolení spojení, je oprávněna podat proti rozhodnutí o povolení spojení rozklad co do vypořádání jejích námitek.

15 5. NSS DP ÚK , sp. zn. 1 Afs 7/2009. Soud je oprávněn posoudit podmínky podjatosti předsedy Úřadu podle správního řádu. Výjimka podle § 1 odst. 3 OHS se týká jen těch ustanovení soutěžního práva, která by bránila poskytování služby obecného hospodářského význam.

16 6. NSS Kartel pekařů III. 16. 12. 2013, sp. zn. 5 Afs 69/2012.
Je věcí správního uvážení Úřadu, jaký obrat vezme jako východisko při vyměření pokuty. Horní hranice pokuty je 10 % obratu dosaženého v roce předcházejícím vydání rozhodnutí; tento obrat je třeba ověřit i v případech, kdy výše obratu ještě není zveřejněna.

17 7. NSS Schneider Electric
, sp. zn. 7 Aps 2/2013. Žalobou na ochranu před nezákonným zásahem se nelze domáhat přezkumu jednotlivých úkonů správního řízení. Šetření na místě v rámci správního řízení nelze přezkoumat soudem v řízení o ochraně před nezákonným zásahem.

18 III. Nové soft-law Nové oznámení o leniency.
Nové oznámení o proceduře narovnání. Nové oznámení o alternativním řešení soutěžních problémů.

19 1. Leniency Ještě blíže k právu EU, např.:
Výjimka jen pro ty, kteří činili nátlak na ostatní (coercer). Okamžité ukončení účasti na kartelu nesmí zmařit vyšetřování. Souhrnná žádost pro leniency I. i II. Provázání s pravidly o přístupu do spisu, trestní odpovědností.

20 2. Narovnání Procedura narovnání Průběh procedury narovnání
Účast všech účastníků řízení; „individuální“ jednání. Stručné sdělení výhrad a rozhodnutí. 20 % snížení pokuty. Průběh procedury narovnání Zahájení Úřadem. Ústní jednání. Stručné sdělení výhrad. Stručné rozhodnutí.

21 3. AŘSP Odstranění soutěžního problému bez zahájení řízení
Včetně např. „tvrdá“ rozhodnutí sdružení; RPM do 10 %. Závazky (commitments) Zejm. výsledkové dohody, vylučovací zneužití. Pokud nezbytná rychlá náprava. Odložení věci Zcela výjimečné – problém neřešen. Např. konzumované spojení, které by bylo možno povolit ve zjednodušeném řízení, pokud „rozpuštěno“.

22 IV. Pohled do budoucna Aktivní prosazování Příprava novely OHS
Dokončit větší množství řízení. Intenzivní dozor. Zachovat trend v zahajování řízení. Příprava novely OHS Reakce na nový občanský zákoník. Pravidla o procesních pokutách. Úprava dozoru nad veřejnou správou. Mezinárodní spolupráce.

23 Děkuji Vám za pozornost …
Michal PETR


Stáhnout ppt "Aktuálne trendy v súťažnom práve Novinky v súťažnom práve – ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google