Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spravedlivý proces II Igor Pospíšil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spravedlivý proces II Igor Pospíšil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."— Transkript prezentace:

1 Spravedlivý proces II Igor Pospíšil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2 Struktura prezentace Leniency Správní spis Sebeobviňování Šetření na místě

3 Leniency Současný stav leniency podání

4 ad Leniency Současný stav leniency podání

5 ad Leniency Závěry pouze jeden případ „národního“ kartelu, kde byla podána žádost; běžná souvislost se šetřením EK; dvě žádosti v „národní“ věci související však rovněž se šetřením EK; více řízení zahajovaných z vlastního podnětu

6 ad Leniency přidaná hodnota; schopnost žadatele o imunitu unést u mezinárodních kartelů důkazní břemeno – Úřad nemůže provést šetření na místě; Úřad zohledňuje, že žadatel o snížení pokuty podpoří vlastní žádostí jednostranná tvrzení manažerů žadatele o imunitu možný vliv nové úpravy TZ - § 248 odst. 2, kartel jako trestný čin; výklad, rozdíly, novelizace

7 Správní spis Nahlížení do spisu v režimu § 21 odst. 10 OHS před novelou; nenahlíží se, pokud není prováděn důkaz, pak režim § 38 odst. 6 SŘ Současná úprava - § 21 c OHS listiny s odstraněným OT, případně dostatečně podrobný výpis; soutěžitelům svědčí povinnost na žádost takovou úpravu provést a poskytnout Úřadu

8 ad Správní spis Případ „L´Oreal“ Úřad usnesením odmítl nahlédnout v průběhu řízení do části spisu představující OT, leniency žádost, včetně příloh; právní úprava do 31.8.2009

9 ad Správní spis Argumentace Úřadu není najisto postaveno, že bude prováděn důkaz; OT chráněno erga omnes; nezhojitelné veřejný zájem na prosazování soutěžního práva; ústavní právo na férové podnikatelské prostředí; ohrožení podstaty leniency programu (žádost o snížení pokuty) ochrana dobré víry a oprávněných zájmů žadatele (§ 2 odst. 3 SŘ); legitimní očekávání (§ 2 odst. 4 SŘ) eurokonformní výklad; povinnost učinit veškerá opatření, aby právo společenství bylo plně aplikováno; ohrožení šetření jiné CA; legitimní očekávání zahraničních lenientů

10 ad Správní spis Vážení zájmů právo nahlížení do spisu není právem absolutním (judikatura ESLP) analogie s principy TŘ - dočasné odepření přístupu do spisu, aby nebylo zmařeno trestní řízení odepření coby dočasné a zhojitelné rámcová znalost obsahu celého spisu umožňuje účastníku účelnou obranu v průběhu řízení

11 Sebeobviňování Případ Philips účastník řízení vyzván k poskytnutí dokladů ke schůzkám, kterých se měl dle zjištění Úřadu účastnit odmítnutí s odkazem na zásadu zákazu sebeobviňování (LZPS, Úmluva o ochraně lidských práv, Mez. pakt o občanských a pol. právech), popř. nebezpečí vystavení FO trestnímu postihu

12 ad Sebeobviňování Argumentace Úřadu překážka efektivního prosazování soutěžních pravidel (Orkem, Mannesmannröhren-Werke; Sounders) Úřad je oprávněn na základě OHS vyžadovat veškeré podklady, které v době jeho žádosti existují

13 ad Sebeobviňování Role KS nevyhověl návrhu na vydání předběžného opatření, poté účastník řízení dokumenty Úřadu poskytl zamítnuta žaloba proti nezákonnému zásahu do práv Philipsu, nešlo o přímé zkrácení na právech; vliv na rozhodování Úřadu ve věci, tam nechť směřuje obrana; zda Úřad mohl žádat - nezodpovězeno zamítnuta i další obdobná žaloba

14 Šetření na místě Aktuální znění OHS Úřad provádí šetření na místě v obchodních prostorách bez souhlasu soudu v jiných než obchodních prostorách může šetření probíhat pouze s předchozím souhlasem soudu

15 ad Šetření na místě Případ Delta vrcholí v r. 2010 ústavní stížností proti rozsudku NSS a předcházejícím rozhodnutím KS a Úřadu námitka zásahu do práva nedotknutelnosti obydlí s odvoláním na ESLP (Colas a ostatní případy) a další rozhodovací praxi (NSS, ÚS, Tribunál); Úřad neměl souhlas soudu

16 ad Šetření na místě K usnesení ÚS stížnost odmítnuta usnesením III.ÚS 2309/09 z 26.8.2010 konstatováno, že správní soudy se řádně zabývaly mj. nastíněnou judikaturou a dospěly k závěru o relevantních odlišnostech povinnost předchozího souhlasu soudu v souvislosti s prohlídkou jiných prostor tam, kde je hrozba trestní represe (nález ÚS, Pl.ÚS 3/09 z 8.6.2010)

17 ad Šetření na místě Podání žádosti o leniency v průběhu šetření na místě doposud bez reálné zkušenosti nelze nahradit povinnost plné součinnosti při šetření, vydat veškeré relevantní podklady obecně možné

18 Děkuji Vám za pozornost … Igor POSPÍŠIL igor.pospisil@compet.cz 542 167 216


Stáhnout ppt "Spravedlivý proces II Igor Pospíšil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže."

Podobné prezentace


Reklamy Google