Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení protisoutěžních opatření ze strany orgánů veřejné moci Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení protisoutěžních opatření ze strany orgánů veřejné moci Mgr"— Transkript prezentace:

1 Řešení protisoutěžních opatření ze strany orgánů veřejné moci Mgr
Řešení protisoutěžních opatření ze strany orgánů veřejné moci Mgr. Miroslav Uřičař, General Counsel, T-Mobile Czech Republic

2 Obsah Protisoutěžní opatření orgánů veřejné moci
Vývoj právní úpravy v ČR Zvláštní kompetence soutěžního úřadu – výhody a nevýhody Zahraniční zkušenost – Slovensko Aktuální stav v ČR + de lege ferenda ? Závěr

3 1. Protisoutěžní opatření orgánů veřejné moci
Definice: Kdo: orgány státní správy, územní samosprávy, (zájmové samosprávy?) Co: omezení hospodářské soutěže (jinak než dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení, spojením soutěžitelů) zvýhodňující určitého soutěžitele Jak: libovolně - opatření, podpora, či jiná forma Možná řešení: Veřejná podpora Zvláštní kompetence soutěžního úřadu

4 2. Vývoj právní úpravy v ČR
Zvláštní kompetence ÚOHS: Zákon č. 63/1991 Sb. (§ 18) Zákon č. 143/2001 Sb. Návrh novely stávajícího zákona Veřejná podpora: Zákon č. 59/2000 Sb. Zákon č. 215/2004 Sb.

5 3. Zvláštní kompetence soutěžního úřadu – výhody a nevýhody
větší ochrana soutěže ? příjem z pokut ? prevence ? Nevýhody rozpor s právem EU ? duplicitní úprava ? vetší zátěž soutěžního úřadu ?

6 4. Zahraniční zkušenost - Slovensko
vedle právní úpravy veřejné podpory – zvláštní kompetence soutěžního úřadu v praxi využívána již řadu let, bez námitek ze strany EK duplicitní případy ? (veřejná podpora x jiné formy omezování soutěže)

7 5. Aktuální stav v ČR + de lege ferenda ? Projednávaná novela
návrh novely ZoHS – 1. čtení v Poslanecké sněmovně „Orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy nesmí zjevnou podporou zvýhodňující určitého soutěžitele nebo jiným způsobem omezovat hospodářskou soutěž“ Pokuta do výše 2 000 000 Kč za porušení zákazu … orgánu státní správy, orgánu územní samosprávy nebo orgánu zájmové samosprávy

8 5. Aktuální stav v ČR + de lege ferenda ? Stanovisko vlády
„Vláda považuje předložený návrh zákona za nekoncepční, neboť prolamuje dosavadní koncepci ochrany hospodářské soutěže tím, že do právní úpravy ochrany hospodářské soutěže před nekalosoutěžním jednáním (???) soutěžitelů nesystémově navrhuje doplnit orgány veřejné moci“ „Předložený návrh zákona…neobsahuje oprávnění Úřadu…vyžadovat od nově navržených (???) orgánů potřebné informace a podklady…“ „Vláda považuje za potřebné, aby…proběhla širší diskuse…a k věci se mohly vyjádřit všechny (!) dotčené orgány státní správy…“

9 5. Aktuální stav v ČR + de lege ferenda ? Minulá novela
Ministr průmyslu a obchodu ČR k obdobnému návrhu ( ): „…zavedení nové pravomoci úřadu k orgánům veřejné moci…dost dobře nejde, neboť to jsou věci, které přísluší Evropské komisi. A navíc by se patrně jednalo…o zásah protiústavní do státní správy, do územní samosprávy, takže tady s tím nelze souhlasit.“

10 Jiné formy nedovoleného omezování hospodářské soutěže ?
6. Závěr Jiné formy nedovoleného omezování hospodářské soutěže ? Proč ne ?

11 Dotazy ?


Stáhnout ppt "Řešení protisoutěžních opatření ze strany orgánů veřejné moci Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google