Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2009 Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Novela OHS zákonem č. 155/2009 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2009 Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Novela OHS zákonem č. 155/2009 Sb."— Transkript prezentace:

1 Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2009 Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Novela OHS zákonem č. 155/2009 Sb.

2 Struktura prezentace I.Změny v působnosti zákona II. Změny v oblasti zakázaných dohod III. Změny v oblasti kontroly koncentrací IV.Řízení před Úřadem V. Vyšetřovací oprávnění VI.Sankční oprávnění

3 I. Působnost zákona Vypuštění nadbytečných ust. § 1 (8) a 6 (1) (c) OHS „Vtáhnutí“ Nařízení 1184/2006 (jako u blokových výjimek): Zákaz (…) se nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy ES podle čl. 81 Smlouvy, avšak splňují ostatní podmínky stanovené (…) výjimkou pro oblast zemědělství

4 II. Koncept zakázaných dohod Zakázané jsou dohody, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení soutěže analýza cíl / výsledek: jako EC

5 ad Koncept zakázaných dohod De minimis není výjimka ze zákazu – vůbec se nejedná o dohody dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané –oznámení Úřadu (jako EC) –10 / 15 %; nevztahuje se na hard core (jako BER) –vyhodnocení v prvním kroku posouzení dohody

6 III. Koncentrace Zjednodušené řízení Nízký tržní podíl nebo změna ze společné na výlučnou kontrolu Zkrácený formulář (nová vyhláška) Oznámení jen elektronicky Rozhodnutí do 20 dní (nebo standardní procedura) Oznámení Úřadu

7 ad Koncentrace Další úpravy Provázaná spojení Dvě a více spojení, která jsou vzájemně podmíněna a která spolu věcně, časově i personálně souvisejí, se posuzují jako spojení jediné Podmínky –Ne podmínky a omezení Úřadu namísto závazků podniků –Stále podmínky a povinnosti k zajištění závazků

8 IV. Procedurální ustanovení 1. Staronová ustanovení Závazky (OSNÚŘ) Sektorová šetření Zahájení řízení Účastníci řízení Důkazní břemeno

9 ad Procedurální ustanovení 2. Sdělení výhrad (§ 21b) Vymezení § 7/3: písemné vyrozumění, v němž Úřad sdělí základní skutkové okolnosti případu, jejich právní hodnocení a odkazy na hlavní důkazy o nich, obsažené ve spise Následuje možnost seznámit se s podklady Koncentrace – min. 14 dní k vyjádření

10 ad Procedurální ustanovení 3. Nahlížení do spisu (§ 21c, ex - § 21/10,11) Jako SŘ 1967 – obchodní tajemství a spol. vyloučeno z nahlížení Lze vyžadovat nedůvěrnou verzi

11 ad Procedurální ustanovení 4. Deliktní nástupnictví (§ 21a, § 22b) Procesní nástupnictví v případě zániku PO Právní nástupnictví PO –Právní nástupce mohl vědět, že se PO dopustila jednání, které naplnilo znaky správního deliktu –Odpovídá každý právní nástupce, při vyměření pokuty přihlédne k míře užitku a pokračování –Po právní moci rozhodnutí přechází bez dalšího

12 V. Vyšetřovací oprávnění 1.Žádost o informace (§ 21e) Vztahuje se na obchodní záznamy (záznamy, které mohou mít význam pro objasnění případu) Písemná žádost s poučením Včetně orgánů veřejné moci, lze užít jako podklad rozhodnutí

13 ad Vyšetřovací oprávnění 2. Šetření v obchodních prostorách (§ 21f) Vstup do prostor Ověřit, zda se jedná o obchodní záznam Nahlížet do záznamů, které jsou z obchodních prostor přístupné, bez ohledu na formu Získávat v jakékoliv formě kopie záznamů Pečetit Právo zjednat si přístup

14 ad Vyšetřovací oprávnění 3. Šetření v neobchodních prostorách (§ 21g) Předchozí souhlas soudu (§ 200h, 200i OSŘ) Stejná oprávnění jako v obchodních prostorách, ale bez pečeti

15 VI. Správní delikty 1. Přestupky (§ 22) – nepodnikající FO, pokud je soutěžitelem Horní hranice jen pevnou částkou Zavinění (jako dnes)

16 ad Správní delikty 2. Správní delikty (§ 22a) – podnikající FO, PO pečeť, hmotněprávní povinnosti, závazky bez zavinění pevná částka / procento sdružení: 10 % obratu členů, každý člen ručí do 10 % svého obratu

17 ad Správní delikty 3. Pořádková pokuta (§ 22c) za ne-poskytnutí informací (§ 21e), ne-spolupráci při šetření na místě (§ 21f) I opakovaně, celkově do 10 % obratu Uložit do 1 roku od porušení povinnosti

18 Děkuji Vám za pozornost … michal.petr@compet.cz www.compet.cz


Stáhnout ppt "Svatomartinská konference Trendy a vývoje soutěžního práva 2009 Michal Petr Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Novela OHS zákonem č. 155/2009 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google