Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Úvodní seminář, metodika výuky, Lisabonská smlouva,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Úvodní seminář, metodika výuky, Lisabonská smlouva,"— Transkript prezentace:

1 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Úvodní seminář, metodika výuky, Lisabonská smlouva, aktuální otázky EU, judikatura ÚS ČR Lisabonská smlouva, aktuální otázky EU, judikatura ÚS ČR 1. PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Úvodní seminář, Metodika výuky POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU: Předmět PEU2 má 7 kreditů a k jeho úspěšnému absolvování je nutné splnit zápočet (písemný test, altr. aktivita) a vykonat ústní zkoušku PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU (alternativně): a) písemným testem (klausura) - student samostatně řeší a odpovídá na otázky v zadání uvedené. Všechny praktické příklady, které jsou předmětem zápočtových testů, jsou probrány v rámci seminářů z PEU 2 b) za aktivitu na seminářích (body) –Minimálně je třeba získat 15 bodů, maximálně 2 body za jeden seminář. Aktivitou se míní - dialog v hodině s vyučujícím, zodpovídání otázek vyučujících, správné výsledky z průběžných úkolů na seminářích, vlastní zpracování zadaných případů. PODMÍNKY SLOŽENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY: • probíhá v LS v termínech vyhlášených katedrou, přihlašování přes Portál ZČU • Získání zápočtu za aktivitu na seminářích opravňuje studenta k přistoupení k ústní zkoušce již v předtermínu. • Zkouškové otázky budou vyhlášeny v průběhu LS na webových stránkách katedry. !!!!! Zkoušku nelze skládat v den absolvování zápočtového testu !!!!!

3 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Úvodní seminář, Metodika výuky POVINNÉ ZDROJE: • Lisabonská smlouva • Smlouva o Evropské unii • Smlouva o fungování Evropské unie včetně protokolů a prohlášení • Listina základních práv EU včetně vysvětlení k Listině DOPORUČENÁ LITERATURA KE STUDIU: • KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011 • FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011 • TICHÝ, A.: Evropské právo, Praha: C.H.Beck, 2010 • SYLLOVÁ,PÍTROVÁ,PALDUSOVÁ: Lisabonská smlouva, komentář, Praha: C.H.Beck, 2010 • KLÍMA, K.; BLAHOŽ, J.; SKÁLA, J. aj.: Ústavní právo Evropské unie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003 • CRAIG, DE BÚRCA: EU Law, text, cases and materials, fourth edition, Oxford, 2007 • OUTLÁ, V. a kolektiv: Právo Evropské unie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006 • OUTLÁ, V.; HAMERNÍK, P. aj.: Praktikum práva Evropské unie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 • OUTLÁ, V.; HAMERNÍK, P. aj.: Judikatura Evropského soudního dvora, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 INTERNETOVÉ ZDROJE: • www.euroskop.cz www.euroskop.cz • http://europa.eu/index_cs.htm http://europa.eu/index_cs.htm • www.evropsky-parlament.cz www.evropsky-parlament.cz • www.european-council.europa.eu www.european-council.europa.eu • www.consilium.europa.eu/ www.consilium.europa.eu/ • http://ec.europa.eu http://ec.europa.eu • www.curia.eu.int www.curia.eu.int • www.ecb.int. www.ecb.int • www.eca.eu.int www.eca.eu.int • www.euro-ombudsman.eu.int www.euro-ombudsman.eu.int PRÁVNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE: • ASPI • CODEXIS • BECK on line ZDROJE LEGISLATIVY: • Sbírka zákonů • Úřední věstník EU

4 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Lisabonská smlouva, aktuální otázky EU LISABONSKÁ SMLOUVA  podpis : 13. 12. 2007, ratifikována byla všemi členskými zeměmi do 13. 11. 2009 první den následujícího měsíce po uložení poslední Ratifikační listiny  platnost : první den následujícího měsíce po uložení poslední Ratifikační listiny ( 1.12. 2009) dobu neurčitou  uzavřena na dobu neurčitou  4. revizní smlouva primárního práva EU (Maastricht - > Amsterdam -> Nice -> Lisabon) ÚřV. (číslo: 2007/C306/01) a SbMS (číslo: 111/2009)  publikace: ÚřV. (číslo: 2007/C306/01) a SbMS (číslo: 111/2009)  po „Lisabonu“ je právním /ústavním základem : pozměněné SEU + SFEU + SEURATOM Smlouvě o Ústavě pro Evropu  základ v neratifikované (v FRA, NIZ) Smlouvě o Ústavě pro Evropu – mnoho federativních prvků, přílišná podobnost s nadstátním útvarem, změna pojmosloví legislativy EU  hlavní změny:  zrušení pilířové struktury  právní subjektivita EU  možnost jednostranného vystoupení z EU  úprava počtu komisařů  aktivnější podíl národních parlamentů v legislativním procesu, rozšíření pravomocí EP  změna v hlasování v Radě  nové úřady: stálý předseda ER, Vysoký představitel pro zahr. věci a bezpečnostní politiku  začlenění Listiny práv EU do primárního práva  diskuze:  srovnání Lisabonské smlouvy a Smlouvy o Ústavě pro Evropu  aktuální otázky, budoucí vývoj a směřování práva EU a EU

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Judikatura Ústavního soudu vůči právu EU Na příští seminář : • prostudovat a příp. vytisknout:  Pl.ÚS 19/08 - 446/2008 Sb. – L i s a b o n I. Pl.ÚS 19/08  Pl.ÚS 29/09 - 387/2009 Sb. – L i s a b o n II. Pl.ÚS 29/09  Pl.ÚS 45/2000 - 96/2001 Sb. - C u k e r n é k v ó t y I.Pl.ÚS 45/2000  Pl.ÚS 39/01 - 499/2002 Sb. – C u k e r n é k v ó t y II.Pl.ÚS 39/01  Pl.ÚS 50/04 - 154/2006 Sb. – C u k e r n é k v ó t y III.Pl.ÚS 50/04  Pl.ÚS 66/04 - 434/2006 Sb. – E u r o z a t y k a čPl.ÚS 66/04 Podrobněji k tématu: • KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo – zejm. Hlava II., III. a V. • FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi – Kapitola 1 a 2 Zkoušky: • znění: webové stránky KÚP • přihlašování: přes Portál ZČU


Stáhnout ppt "© JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. Katedra ústavního a evropského práva Úvodní seminář, metodika výuky, Lisabonská smlouva,"

Podobné prezentace


Reklamy Google