Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 1. Úvodní seminář, metodika výuky,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 1. Úvodní seminář, metodika výuky,"— Transkript prezentace:

1 PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 1. Úvodní seminář, metodika výuky,
Katedra ústavního a evropského práva PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 Úvodní seminář, metodika výuky, Lisabonská smlouva, aktuální otázky EU, judikatura ÚS ČR 1. © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

2 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Úvodní seminář, Metodika výuky POŽADAVKY NA ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU: Předmět PEU2 má 7 kreditů a k jeho  úspěšnému absolvování je nutné splnit zápočet (písemný test, altr. aktivita) a vykonat ústní zkoušku PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU (alternativně): a) písemným testem (klausura) - student samostatně řeší a odpovídá na otázky v zadání uvedené. Všechny praktické příklady, které jsou předmětem zápočtových testů, jsou probrány v rámci seminářů z PEU 2 b) za aktivitu na seminářích (body) –Minimálně je třeba získat 15 bodů, maximálně 2 body za jeden seminář. Aktivitou se míní - dialog v hodině s vyučujícím, zodpovídání otázek vyučujících, správné výsledky z průběžných úkolů na seminářích, vlastní zpracování zadaných případů. PODMÍNKY SLOŽENÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY: probíhá v LS v termínech vyhlášených katedrou, přihlašování přes Portál ZČU Získání zápočtu za aktivitu na seminářích opravňuje studenta k přistoupení k ústní zkoušce již v předtermínu. Zkouškové otázky budou vyhlášeny v průběhu LS na webových stránkách katedry. !!!!! Zkoušku nelze skládat v den absolvování zápočtového testu !!!!! © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

3 PRÁVNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE: © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Úvodní seminář, Metodika výuky POVINNÉ ZDROJE: Lisabonská smlouva Smlouva o Evropské unii Smlouva o fungování Evropské unie včetně protokolů a prohlášení Listina základních práv EU včetně vysvětlení k Listině DOPORUČENÁ LITERATURA KE STUDIU: KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011 FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011 TICHÝ, A.: Evropské právo, Praha: C.H.Beck, 2010 SYLLOVÁ,PÍTROVÁ,PALDUSOVÁ: Lisabonská smlouva, komentář, Praha: C.H.Beck, 2010 KLÍMA, K.; BLAHOŽ, J.; SKÁLA, J. aj.: Ústavní právo Evropské unie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003 CRAIG, DE BÚRCA: EU Law, text, cases and materials, fourth edition, Oxford, 2007 OUTLÁ, V. a kolektiv: Právo Evropské unie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006 OUTLÁ, V.; HAMERNÍK, P. aj.: Praktikum práva Evropské unie, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 OUTLÁ, V.; HAMERNÍK, P. aj.: Judikatura Evropského soudního dvora, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 INTERNETOVÉ ZDROJE: PRÁVNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE: ASPI CODEXIS BECK on line ZDROJE LEGISLATIVY: Sbírka zákonů Úřední věstník EU © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

4 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Lisabonská smlouva, aktuální otázky EU LISABONSKÁ SMLOUVA podpis : , ratifikována byla všemi členskými zeměmi do platnost : první den následujícího měsíce po uložení poslední Ratifikační listiny ( ) uzavřena na dobu neurčitou 4. revizní smlouva primárního práva EU (Maastricht - > Amsterdam -> Nice -> Lisabon) publikace: ÚřV. (číslo: 2007/C306/01) a SbMS (číslo: 111/2009) po „Lisabonu“ je právním /ústavním základem : pozměněné SEU + SFEU + SEURATOM základ v neratifikované (v FRA, NIZ) Smlouvě o Ústavě pro Evropu – mnoho federativních prvků, přílišná podobnost s nadstátním útvarem , změna pojmosloví legislativy EU hlavní změny: zrušení pilířové struktury právní subjektivita EU možnost jednostranného vystoupení z EU úprava počtu komisařů aktivnější podíl národních parlamentů v legislativním procesu, rozšíření pravomocí EP změna v hlasování v Radě nové úřady: stálý předseda ER, Vysoký představitel pro zahr. věci a bezpečnostní politiku začlenění Listiny práv EU do primárního práva diskuze: srovnání Lisabonské smlouvy a Smlouvy o Ústavě pro Evropu aktuální otázky, budoucí vývoj a směřování práva EU a EU © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

5 © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Judikatura Ústavního soudu vůči právu EU Podrobněji k tématu: KLÍMA, K. a kolektiv: Evropské právo – zejm. Hlava II., III. a V. FOREJTOVÁ, M., TRONEČKOVÁ,M.: Evropské právo v praxi – Kapitola 1 a 2 Zkoušky: znění: webové stránky KÚP přihlašování: přes Portál ZČU Na příští seminář : prostudovat a příp. vytisknout: Pl.ÚS 19/ /2008 Sb. – L i s a b o n I. Pl.ÚS 29/ /2009 Sb. – L i s a b o n II. Pl.ÚS 45/ /2001 Sb. - C u k e r n é k v ó t y I. Pl.ÚS 39/ /2002 Sb. – C u k e r n é k v ó t y II. Pl.ÚS 50/ /2006 Sb. – C u k e r n é k v ó t y III. Pl.ÚS 66/ /2006 Sb. – E u r o z a t y k a č © JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.


Stáhnout ppt "PRÁVO EVROPSKÉ UNIE 2 1. Úvodní seminář, metodika výuky,"

Podobné prezentace


Reklamy Google