Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Personální managament Ing.Milan Burša, MBA, MSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Personální managament Ing.Milan Burša, MBA, MSc"— Transkript prezentace:

1 1.1. Personální managament Ing.Milan Burša, MBA, MSc Kontakt:18811@mail.vsfs.cz Kontakt:bursamilan@seznam.cz

2 2.2. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 B-PPM-1 Podmínky k zápočtu: 100 % účast + písemná práce o 4 – 6 stránkách + test 50 % účast + písemná práce o min. 10 stránkách + test 0 % účast – individuelní dohoda – písemná práce min. o 30 strankách Formát A4, velikost písma 12, řádkování 1,5 - písmo Times New Roman

3 3.3. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 Podmínky k zápočtu Práce se odevzdávají elektronické podobě min 48 hodin před datem vlastního zápočtu a v písemné podobě v den zápočtu v deskách, kroužkové vazbě apod. Práce musí být vlastnoručně podepsána a obsahovat prohlášení o samostatném vypracování.(viz dále) Úprava práce a odkazy musí být v souladu s pravidly VŠFS pro bc. práce a platnými normami.

4 4.4. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 Podmínky k zápočtu Prohlašuji, že jsem práci zpracoval samostatně a všechny citované zdroje (včetně internetových) jsou uvedeny v seznamu citované literatury nebo pod čarou. V Mostě dne …………..jméno a podpis studenta

5 5.5. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 Personální management- náměty pro písemné práce 1.Úloha managementu v hyperkonkurečním prostředí 2.Vlastnické cíle a formulování strategie 3.Manažerské strategie a manažerské plánování 4.Zainteresované osoby – stakeholders 5. Vlastnická strategie a cíle 6. Manažerská strategie a cíle

6 6.6. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 Personální management-náměty pro práce 7.Marketingová strategie 8.Obchodní strategie 9.Personální strategie 10.Výrobní strategie 11.Obchodní plán 12.Marketingový plán

7 7.7. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 Personální management-náměty pro práce. 13.Finanční plán 14.Výrobní plán 15.Personální plán 16.Průmyslový trh 17.Spotřebitelský trh 18.Zainteresované osoby

8 8.8. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 Personální management. 19.Úloha managementu v marketingovém řízení 20.Marketingové řízení a business plány 21.Marketingová politika a plánování

9 9.9. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 Personální management. 22.Cenová politika a cenová strategie 23.Distribuční strategie 24.Marketingové cíl 25.Obchodní plány a cíle dle produktů, segmentů a teritorií

10 10. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 Personální management 26.Úloha managementu v obchodním řízení 27.Obchodní plánování 28.Řízení forecastů 29.Řízení obchodních pohledávek 30.Řízení komunikace se zákazníky

11 11. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 Personální management- náměty prací. 31.Pojetí strategie dle Hampera a Baugha 32.Pojetí strategie dle Dedouchové 33.Pojetí strategie dle De Witta a Meyera 34.Pojetí strategie dle Kotlera 35.Pojetí strategie dle Thompsona a Stricklanda 36.Pojetí strategie dle Raymonda Milese a Charlese Snowa

12 12. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 Personální management- náměty prací. 37.Pojetí strategie podle Mintzbergra 38.Pojetí strategie dle Pavola Košťana a Oldřicha Šuléře 39.Koncept strategického řízení dle Bowmana 40.Pojetí strategie dle Johnsona a Scholese 41.Pojetí strategie dle Z. Součka a J. Marka 42. Pojetí strategie dle Františka Kováře 43.Koncept strategického řízení dle Keřkovského a Vykypěla

13 13. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 B-PPM_1 Termíny odevzdání písemné práce : 1.Termín – 7. listopadu 2009 2.Bude dohodnut na poslední přednášce

14 14. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 B-PPM_1 Literatura: Veber, Jaromír a kol. Managament, základy, prosperita, globalizace, Praha 2000 Koubek J., Řízení lidských zdrojů, Managament Press,Praha 2005 Stýblo J. Managament a lidé ve firmě, VŠFS,o.p.s, Praha 2008 + další literatura dle vlastního uvážení

15 15. Ing.Milan Burša, MBA, MSC – Most 25.10.2008 Personální a podnikový management  Havlíček, K. a kol : Úloha manažerů v řízení podniku, Eupress, 2009  Stýblo, J. : Management současný a budoucí, Professional publishing, 2008  Pitra, Z : Management inovačních aktivit, Linde, 2006  Synek, M. a kol : Manažerská ekonomika, Grada publishing, 2007  Mikovcová, H. : Controlling v praxi, Vydavatelství Aleš Čeněk, 2007  Havlíček, K., Kašík, M.: Marketingové řízení zahraničního obchodu, Eupress, 2008  Machková, H.,Černohlávková,E., Sato,A. a kol.: Mezinárodní obchodní operace, Grada publishing 2003


Stáhnout ppt "1.1. Personální managament Ing.Milan Burša, MBA, MSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google