Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Matysová.  Co to je suverenita?  Čl. 10 Ústavy  Čl. 10a Ústavy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Matysová.  Co to je suverenita?  Čl. 10 Ústavy  Čl. 10a Ústavy."— Transkript prezentace:

1 Monika Matysová

2  Co to je suverenita?

3  Čl. 10 Ústavy  Čl. 10a Ústavy

4 „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“

5 (1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. (2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.

6  Co to je?

7  Možné důvody: 1) politická neshoda států, co je to princip přednosti 1) je možné něco takového princip přednosti formulovat?

8 1) z pohledu SDEU 2) z pohledu ústavních soudů a nejvyšších soudů členských států

9  Tzv. evropská perspektiva: při střetu práva EU s národní normou -) přednost práva EU  Důvod: jednotná aplikace práva EU členskými státy  Nevýhoda: SDEU pojímá přednost práva EU jako přednost absolutní (i před ústavními normami)

10  „obyčejné právní předpisy“  ústavně-právní vztahy  „meze přednosti“

11  Costa v. E.N.E.L.  Van Gend en Loos  Internationale Handelgesellschaft

12 Některé meze přednosti práva EU stanovil sám SDEU: a) Za určitých okolností vůči vnitrostátním opatřením, která provádějí závazky z MS uzavřené před přistoupením k EU a) Pokud by nepřiměřeně poškozovalo zájmy třetích osob

13  Frontini: Střet staré italské normy X nové právo EU -) národní soudy nemají italskou normu aplikovat Střet nové italské normy X stará norma práva EU -) delegovat posouzení příslušné normy na ÚS

14  Granital: - Italský soud rozhodl, že obecné soudy mohou v případě rozporu práva EU a italské normy - italskou normu neaplikovat (i pokud je to pozdější legislativa)

15  Rámec pravomocí EU: Problém kdo představuje konečnou autoritu, která rozhoduje o rozdělení kompetencí mezi EU a členskými státy?  Debata členských států

16  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 50/04 „cukerné kvóty III. (2006)  teorie podmíněného propůjčení pravomocí  ČR tak odmítla absolutní přednost práva EU

17  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 66/04 „eurozatykač“  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/08  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 29/09

18  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/12 „slovenské důchody“

19  Solange I. - německý ÚS shledal (1874) ochranu základních práv na úrovni tehdejšího společenství nedostatečnou  Solange II. – německý ÚS (1986) shledal ochranu lidských práv v EU dostatečnou  Nález ÚS „cukerné kvóty“

20  Estounsko – NS omezil ve svém rozhodnutí aplikovatelnost vlastní Ústavy

21  Problémy: 1) neznají právo EU 2) neochota aplikovat právo EU 3) nebojí se medializace případů, které řeší

22  Čl. 371 SFEU  Před 1. lednem 1958 nebo pro státy před jejich přistoupení nejsou práva a povinnosti z MS vyplývající, Smlouvami dotčeny  MS pozdější: princip loajality

23


Stáhnout ppt "Monika Matysová.  Co to je suverenita?  Čl. 10 Ústavy  Čl. 10a Ústavy."

Podobné prezentace


Reklamy Google