Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Martina Burachovičová cz cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Martina Burachovičová cz cz."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Martina Burachovičová mburachovicova@osoud.kva.justice. cz mburachovicova@osoud.kva.justice. cz

2 PŘEDNÁŠKY 13.11. – Občanství EU, Volný pohyb osob 13.11. – Občanství EU, Volný pohyb osob 20.11. – Volný pohyb zboží 20.11. – Volný pohyb zboží 27.11. - Volný pohyb zboží 27.11. - Volný pohyb zboží

3 Občanství EU Ombudsman Volný pohyb osob

4 Občanství EU Zavedeno v roce 1992 Maastrichtskou smlouvou Zavedeno v roce 1992 Maastrichtskou smlouvou Nenahrazuje občanství čl. státu, pouze jej doplňuje Nenahrazuje občanství čl. státu, pouze jej doplňuje Ani ES ani EU nejsou státem! Ani ES ani EU nejsou státem!

5 Právní úprava Část druhá SES: čl. 17 až 22 Část druhá SES: čl. 17 až 22 Čl. 17 SES: Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, je občanem Unie. Občanství Unie doplňuje státní příslušnost členského státu, ale nenahrazuje ji. Čl. 17 SES: Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, je občanem Unie. Občanství Unie doplňuje státní příslušnost členského státu, ale nenahrazuje ji. Občané Unie mají práva a povinnosti stanovené touto smlouvou.

6 Občanství EU garantuje: svobodu pohybu a bydliště na území Unie svobodu pohybu a bydliště na území Unie právo volit a být volen v místních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu v místě bydliště; právo volit a být volen v místních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu v místě bydliště; právo na diplomatickou ochranu ve třetích zemích; právo na diplomatickou ochranu ve třetích zemích; právo podávat petice k EP právo podávat petice k EP právo předkládat své stížnosti evropskému ombudsmanovi právo předkládat své stížnosti evropskému ombudsmanovi právo oslovit jakoukoliv instituci nebo orgán EU v jednom z oficiálních jazyků Unie (jazyky všech členských zemí EU) a obdržet odpověď ve stejném jazyce. právo oslovit jakoukoliv instituci nebo orgán EU v jednom z oficiálních jazyků Unie (jazyky všech členských zemí EU) a obdržet odpověď ve stejném jazyce.

7 OMBUDSMAN Institut vznikl na základě Maastrichtské smlouvy Institut vznikl na základě Maastrichtské smlouvy Je to nezávislý úřad bez přímé rozhodovací pravomoci, avšak s vnější kontrolní funkcí vůči orgánům ES Je to nezávislý úřad bez přímé rozhodovací pravomoci, avšak s vnější kontrolní funkcí vůči orgánům ES Nestranný rádce občanů Nestranný rádce občanů Tradice v EU:23 národních ombudsmanů Tradice v EU:23 národních ombudsmanů

8 Volba do funkce Nominaci osob provádí Petiční výbor Nominaci osob provádí Petiční výbor Evropský parlament volí při nadpoloviční účasti prostou většinou Evropský parlament volí při nadpoloviční účasti prostou většinou O. je odpovědný parlamentu, ten jej může z funkce odvolat prostř. ESD O. je odpovědný parlamentu, ten jej může z funkce odvolat prostř. ESD O. podává EP výroční zprávy O. podává EP výroční zprávy O. má imunitu O. má imunitu Nesmí se zabývat žádnou jinou činností Nesmí se zabývat žádnou jinou činností

9 Jeho úkol Vyšetřuje případy na základě stížností, nebo z vlastní iniciativy na nesprávný úřední postup orgánů ES Vyšetřuje případy na základě stížností, nebo z vlastní iniciativy na nesprávný úřední postup orgánů ES Pokud zjistí nesrovnalosti, předloží dané instituci doporučení či návrh na řešení. Tato má 3 měsíce k vyjádření. Pokud zjistí nesrovnalosti, předloží dané instituci doporučení či návrh na řešení. Tato má 3 měsíce k vyjádření. Při ignoranci podává zprávu EP Při ignoranci podává zprávu EP

10 Ombudsman řeší neprůhlednost správního řízení neprůhlednost správního řízení zbytečné časové průtahy správního řízení zbytečné časové průtahy správního řízení neposkytnutí dostatečných informací či odmítnutí jejich podání neposkytnutí dostatečných informací či odmítnutí jejich podání nedokonalá výběrová řízení a přijímání pracovníků do pracovních vztahů v institucích EU nedokonalá výběrová řízení a přijímání pracovníků do pracovních vztahů v institucích EU problémy v pracovních vztazích mezi evropskými institucemi a jejími zaměstnanci problémy v pracovních vztazích mezi evropskými institucemi a jejími zaměstnanci zneužití pravomoci zneužití pravomoci nekalé administrativní praktiky nekalé administrativní praktiky diskriminaci diskriminaci

11 Současný ombudsman Nikiforos Diamandouros od roku 2003 Nikiforos Diamandouros od roku 2003 Jeho aparát činí 38 zaměstnanců Jeho aparát činí 38 zaměstnanců 3 priority: 3 priority: ochrana práv občanů na všech úrovních EU ochrana práv občanů na všech úrovních EU Kvalitní administrativa orgánů EU Kvalitní administrativa orgánů EU Efektivnost a účinnost úřadu ombudsmana Efektivnost a účinnost úřadu ombudsmana

12 Předpisy Čl. 195 SES: Evropský parlament jmenuje veřejného ochránce práv oprávněného přijímat stížnosti od kteréhokoli občana Unie nebo od kterékoli fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se statutárním sídlem v členském státě, které se týkají případů nesprávného úředního postupu orgánů a institucí Společenství, s výjimkou Soudního dvora a Soudu prvního stupně při výkonu jejich soudních pravomocí. Čl. 195 SES: Evropský parlament jmenuje veřejného ochránce práv oprávněného přijímat stížnosti od kteréhokoli občana Unie nebo od kterékoli fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se statutárním sídlem v členském státě, které se týkají případů nesprávného úředního postupu orgánů a institucí Společenství, s výjimkou Soudního dvora a Soudu prvního stupně při výkonu jejich soudních pravomocí.

13 Předpisy  Pravidla pro procesní postup ombudsmana stanoví příloha k jednacímu řádu EP  Stížnosti občanů: v jazycích čl. států, nejpozději 2 roky od doby, kdy se občan o skutečnosti dozvěděl  Bezplatnost, řešení do 1 roku  2004: 3.726 stížností, z toho 69% vůči Komisi  www

14 Volný pohyb osob Jedna z podmínek uskutečnění jednotného volného trhu- čl. 14 odst. 2 SES Jedna z podmínek uskutečnění jednotného volného trhu- čl. 14 odst. 2 SES De facto jedno ze základních práv občanů EU De facto jedno ze základních práv občanů EU Základem je právo pohybu a pobytu, tzv. „právo mobility“ pracovníků a zrušení hraničních kontrol, na ně navazují další oprávnění jejichž úprava je roztříštěná: hlava III. SES, hlava IV. SES, čl. 141… Základem je právo pohybu a pobytu, tzv. „právo mobility“ pracovníků a zrušení hraničních kontrol, na ně navazují další oprávnění jejichž úprava je roztříštěná: hlava III. SES, hlava IV. SES, čl. 141…

15 Vývoj Čl. 48 (dnes 39)Smlouvy o EHS stanovil v roce 1957, že má být zjištěn volný pohyb pracovníků bez jakékoliv diskriminace- k naplnění této svobody dlouhá cesta Čl. 48 (dnes 39)Smlouvy o EHS stanovil v roce 1957, že má být zjištěn volný pohyb pracovníků bez jakékoliv diskriminace- k naplnění této svobody dlouhá cesta Do r. 1964 možnost pracovat až poté, co místo nelze obsadit domácími pracovníky Do r. 1964 možnost pracovat až poté, co místo nelze obsadit domácími pracovníky Od 64 do 68 rovnost přístupu k pacovníkům Od 64 do 68 rovnost přístupu k pacovníkům Od 68 nařízení rady č.1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství Od 68 nařízení rady č.1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

16 Vývoj Primárně byla tato svoboda orientována jen na osoby ekonomicky činné- zaměstnanci, živnostníci, podnikatelé Primárně byla tato svoboda orientována jen na osoby ekonomicky činné- zaměstnanci, živnostníci, podnikatelé Změny po JEA, MS a AS Změny po JEA, MS a AS Schengen I 1985 Schengen I 1985 Schengen II 1990 Schengen II 1990 V roce 90 rozšíření svobody i na nezávislé osoby, důchodce, studenty V roce 90 rozšíření svobody i na nezávislé osoby, důchodce, studenty

17 Vývoj MS: Občanství EU- změna z pohybu pracovních sil na pohyb obyvatel MS: Občanství EU- změna z pohybu pracovních sil na pohyb obyvatel AS: Přenesla otázky Schengenu do I. Pilíře, tedy rozšířila pravomoci ES v této oblasti AS: Přenesla otázky Schengenu do I. Pilíře, tedy rozšířila pravomoci ES v této oblasti

18 Klasifikace Práva plynoucí z občanství EU Práva plynoucí z občanství EU Práva pracovníků Práva pracovníků Práva podnikatelů, řemeslníků, svobodných povolání Práva podnikatelů, řemeslníků, svobodných povolání Práva z oblasti odborné kvalifikace Práva z oblasti odborné kvalifikace Sociální práva Sociální práva

19 Dělení osob Originární beneficianti- vztahují se na ně všechna oprávnění plynoucí z práva ES-pracovníci, podnikatelé Originární beneficianti- vztahují se na ně všechna oprávnění plynoucí z práva ES-pracovníci, podnikatelé Odvození beneficianti-rodinní příslušníci, nezávislé osoby Odvození beneficianti-rodinní příslušníci, nezávislé osoby Oprávnění: Oprávnění: primární-pr. Uzavírat prac. poměr primární-pr. Uzavírat prac. poměr Sekundární-volný vstup Sekundární-volný vstup Komplementární-právo na soc. zabezpečení, bydlení… Komplementární-právo na soc. zabezpečení, bydlení…

20 Schengenská úmluva- právo pohybu Řeší pouze svobodu pohybu: Řeší pouze svobodu pohybu: Zrušení kontrol na vnitřních hranicích Zrušení kontrol na vnitřních hranicích Posílení kontrol na vnějších hranicích Posílení kontrol na vnějších hranicích Zavedení společné politiky ve věcí víz Zavedení společné politiky ve věcí víz Spolupráce policie Spolupráce policie

21 Státy, jejichž hranice tvoří vnější hranici EU nesou odpovědnost za zajištění řádných prověrek a efektivního dohledu na dodržováním Schengenských pravidel Státy, jejichž hranice tvoří vnější hranici EU nesou odpovědnost za zajištění řádných prověrek a efektivního dohledu na dodržováním Schengenských pravidel Občanů EU a jejich rodinám stačí k cestování po EU pas nebo průkaz totožnosti. Občanů EU a jejich rodinám stačí k cestování po EU pas nebo průkaz totožnosti. Doba pobytu činí 3 měsíce. Doba pobytu činí 3 měsíce.

22 Omezení volného pohybu Bezpečnostní klauzule: státy jsou oprávněny znovu zavést hraniční kontroly z důvodu udržení veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti Bezpečnostní klauzule: státy jsou oprávněny znovu zavést hraniční kontroly z důvodu udržení veřejného pořádku nebo národní bezpečnosti

23 Právo pobytu Upraveno v Upraveno v Do 3 měsíců volně Do 3 měsíců volně Při překročení této doby je třeba žádat o povolení k pobytu Při překročení této doby je třeba žádat o povolení k pobytu Udělení podléhá splnění některých podmínek Udělení podléhá splnění některých podmínek

24 Práva pracovníků Výklad pojmu „pracovník“- v rámci judikatury ESD: Výklad pojmu „pracovník“- v rámci judikatury ESD: Rozsudek 66/1985 Lawrie Blum v. Baden Würtemberk Rozsudek 66/1985 Lawrie Blum v. Baden Würtemberk Rozsudek Rozsudek

25 Právní úprava- primární čl. 39 Je zajištěn volný pohyb pracovníků ve Společenství. Je zajištěn volný pohyb pracovníků ve Společenství. Volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění jakékoli diskriminace mezi pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky. Volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění jakékoli diskriminace mezi pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky.

26 S výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností a ochranou zdraví zahrnuje právo: a) ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa; b) pohybovat se za tím účelem volně na území členských států; c) pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání v souladu s právními a správními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků; d) zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání za podmínek, které budou předmětem prováděcích nařízení vydaných Komisí. Toto neplatí pro zaměstnání ve státní správě

27 Zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti z důvodu státní příslušnosti Dle čl. 13: obecný zákaz diskriminace pro pohlaví, nábož. vyznání, rasový původ, invalidity, sexuální orientace……. Dle čl. 13: obecný zákaz diskriminace pro pohlaví, nábož. vyznání, rasový původ, invalidity, sexuální orientace…….

28 Možná omezení Ohrožení veřejného pořádku- Ohrožení veřejného pořádku- Veřejná bezpečnost- Veřejná bezpečnost- Veřejné zdraví- Veřejné zdraví- Zaměstnání ve veřejných službách Zaměstnání ve veřejných službách

29 Svoboda usazování Primární úprava v čl. 43 SES- zakazuje omezení svobody usazování osob a omezení zřizování poboček na území druhého státu Primární úprava v čl. 43 SES- zakazuje omezení svobody usazování osob a omezení zřizování poboček na území druhého státu Právo provozovat svobodná a živnostenská povolání kdekoliv, jakož i zřizovat podniky podle práva hostitelské země Právo provozovat svobodná a živnostenská povolání kdekoliv, jakož i zřizovat podniky podle práva hostitelské země Zákaz diskriminace a možná omezení jako u práv pracovníků. Zákaz diskriminace a možná omezení jako u práv pracovníků.

30 Problémy Sociální zabezpečení osob Sociální zabezpečení osob Uznávání odborné kvalifikace Uznávání odborné kvalifikace

31 Sociální zabezpečení ČL. 42 SES- započtení všech dob získaných v různých státech pro účely vzniku nároků na dávky a vyplácení dávek i v jiné zemi ČL. 42 SES- započtení všech dob získaných v různých státech pro účely vzniku nároků na dávky a vyplácení dávek i v jiné zemi Podmínky sociálních dávek si určuje každá země zvlášť – nutnost kooperace národních systémů Podmínky sociálních dávek si určuje každá země zvlášť – nutnost kooperace národních systémů

32 Odborná kvalifikace 2 způsoby- harmonizace a vzájemné uznávání 2 způsoby- harmonizace a vzájemné uznávání Řada směrnic stanovujících přesné požadavky na obsah a délku studia: Řada směrnic stanovujících přesné požadavky na obsah a délku studia: Lékařská povolání- Lékařská povolání- Právníci Právníci Autodopravci Autodopravci Obecná úprava uznávání:obecná směrnice upravující uznávání profesní kvalifikace Obecná úprava uznávání:obecná směrnice upravující uznávání profesní kvalifikace Evropský zdravotní průkaz Evropský zdravotní průkaz


Stáhnout ppt "JUDr. Martina Burachovičová cz cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google