Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 1. prosinec 2012VY_32_INOVACE_140204_Lidska_prava_DUM Lidská práva

2  Práva fyzických osob, která vyplývají z pouhé příslušnosti k lidskému rodu.  Týkají se různých oblastí, v nichž jedinec nemá podléhat kontrole státu, pokud zároveň respektuje zákony.  Vyplývají z lidské přirozenosti a principů humanity.

3  Svoboda = stav bytosti jednající pouze ze své vlastní vůle, nezávisle na jakémkoli vnějším donucení.  Svoboda jednotlivce je omezena pouze svobodou a právy ostatních lidí.

4 Lidská práva jsou:  univerzální (platná pro všechny)  nezrušitelná a nezcizitelná (nelze je žádným způsobem odejmout)  nepromlčitelná (člověk o ně nemůže přijít tím, že je nevykonává)  nezadatelná (člověk se jich nemůže vzdát)

5 Vývoj lidských práv:  středověká spol. – zakotvení nerovnosti a nesvéprávného postavení člověka ve spol. v podobě nevolnictví a otroctví  18. stol. – vzrůstal zájem o lidská práva – Velká francouzská revoluce  2. světová válka – po ukončení války se zrodilo současné pojetí lidských práv

6  Všeobecná deklarace lidských práv v roce 1948 – zásadní dokument, který upravil lidská práva  den jejího vyhlášení = 10. prosinec, slavíme jako Mezinárodní den lidských práv  rok 1950 – byla uzavřena evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

7 Listina základních práv a svobod ČR  V roce 1992 byla u nás přijata Listina základních práv a svobod a stala se součástí ústavního pořádku ČR.  Je složena z preambule a 6 hlav, které se věnují 5 základním okruhům práv.

8 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Hlava první Listiny základních práv a svobod z roku 1992

9 1. Základní lidská práva a svobody  právo na život  osobní svoboda  právo na lidskou důstojnost  ochrana jména a osobních údajů  svoboda pohybu

10 2. Politická práva  svoboda projevu  právo na informace  právo petiční  právo shromažďovací  právo volit

11 3. Práva národnostních a etnických menšin  právo na rozvoj vlastní kultury  právo na vzdělání v mateřském jazyku  právo na jeho užívání v úředním styku

12 4. Hospodářská, sociální a kulturní práva  právo na svobodnou volbu povolání  právo podnikat  pracovat  odměna za práci  pracovní podmínky  ochrana rodiny  právo na vzdělání

13 5. Právo na soudní a jinou právní ochranu  možnost domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu  právo obviněného odepřít výpověď  právo na obhajobu  presumpce neviny  nikdo nesmí být 2x souzen za totéž

14 Mezinárodní společenství:  Komise pro lidská práva – nejvýznamnější orgán OSN, který sleduje dodržování lidských práv  Evropská komise pro lidská práva  Evropský soud pro lidská práv  Amnesty International – nezávislá organizace, zvláště se zaměřuje na podporu a ochranu politických vězňů

15 Veřejný ochránce práv = ombudsman  Působí k ochraně osob před nečinností úřadů nebo jejich jednáním, pokud je v rozporu s právem a neodpovídá principům demokratického právního státu.  V ČR je zřízen institut veřejného ochránce práv od roku 2000.

16 Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google