Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní lidská práva. Na Zemi žije okolo 7 miliard lidí Každý je jiný V čem se lidé mohou od sebe lišit? Co mají společného?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní lidská práva. Na Zemi žije okolo 7 miliard lidí Každý je jiný V čem se lidé mohou od sebe lišit? Co mají společného?"— Transkript prezentace:

1 Základní lidská práva

2 Na Zemi žije okolo 7 miliard lidí Každý je jiný V čem se lidé mohou od sebe lišit? Co mají společného?

3 V čem se lidé mohou od sebe lišit? Co mají společného? ff

4 Základní lidská práva Žádní dva lidé na světě nejsou úplně stejní Každý z nás má různé osobní předpoklady, různé životní podmínky V lidské důstojnosti si všichni lidé mají být rovni Všichni lidé na Zemi by si měli být rovni před zákonem, který by měl chránit základní lidská práva

5 Napiš, nebo nakresli co tě napadne na téma „Lidská práva“

6 Základní lidská práva Každý člověk má své povinnosti, ale i práva. Lidská práva = souhrn práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. Základní lidská práva jsou sepsána ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Označila všechny lidské bytosti za svobodné a rovnoprávné bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství.

7 Základní lidská práva Každý člověk má nárok na svobodu, bezpečí a kvalitní život. Každý člověk má lidská práva. Každý člověk má odpovědnost respektovat lidská práva druhých.

8 Základní lidská práva Nezadatelná Nezcizitelná Nepromlčitelná Nezrušitelná

9 Základní lidská práva Občanská Zejména právo na život, zákaz mučení a nucené práce, právo na soukromé vlastnictví, svoboda pohybu a pobytu, svoboda svědomí Politická Zejména svoboda projevu, petiční právo, svoboda shromažďovací, spolčovací a všeobecné volební právo přímé, rovné a tajné Sociální Zejména právo na práci, stávku, odměnu, zákaz práce dětí

10 Dětská práva Děti mají stejná práva jako dospělí. Práva dítěte platná do osmnácti let, kdy přestává být dítětem. Dokument: Úmluva o právech dítěte. Základní práva dítěte:  Právo na rozvoj  Právo na život  Právo na ochranu

11 Dětská práva Dítě potřebuje ochranu Dítě potřebuje projevování lásky Dítě má být respektováno jako jedinec s možností rozvoje Dítě má být respektováno jako individualita, která si utváří svůj vlastní život

12 Dětská práva Utvořte skupinky po 4-5 lidech Z množství situací vyberte ty ve kterých dochází k porušování dětských práv Vybrané situace nalepte na pracovní list Ze seznamu “Dětských práv” určete která práva byla porušena v konkrétních případech a zapište na pracovní list

13 Základní lidská práva Manželka za 50 ovcí: Mnozí afghánští muži vyznávají radikální islám a ctí tradici obchodu s manželkami mladšími o generacehttp://www.jedensvetnaskolach.cz/cz/lesson s/4/Manzelka_za_50_ovci.html?lessonID=16&lesson= one&inThemeID=11&play=nowhttp://www.jedensvetnaskolach.cz/cz/lesson s/4/Manzelka_za_50_ovci.html?lessonID=16&lesson= one&inThemeID=11&play=now Lidská práva http://www.youtube.com/watch?v=WXqrJfJVLUY

14 Základní lidská práva Ben nastoupil do autobusu a sedl si hned za řidiče. Na další zastávce přistoupila starší paní a ta mu řekla, že v první půli autobusu mohou sedět pouze „bílí“. Ben se musel přesunout na sedadlo na konci autobusu. Diskriminace = je omezování práv jednotlivců nebo skupin X Tolerance = respekt k odlišnostem Rasismus? Xenofobie?

15 Základní lidská práva PŘEDSUDEK = je posuzování lidí podle toho, co jsme o nich slyšeli nebo co se o nich obecně říká. RASISMUS = chápeme jako např. nadřazování jedné rasy nad druhou, je spojeno s ponižováním nebo s agresivním jednáním vůči příslušníkům jiné národnosti či rasy. XENOFOBIE = rozumíme strach z něčeho cizího, je to zejména nesnášenlivost k lidem z jiných zemí.


Stáhnout ppt "Základní lidská práva. Na Zemi žije okolo 7 miliard lidí Každý je jiný V čem se lidé mohou od sebe lišit? Co mají společného?"

Podobné prezentace


Reklamy Google