Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ LISTINA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ LISTINA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní."— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ LISTINA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2011

2 LIDSKÁ PRÁVA =práva fyzických osob, která vyplývají z pouhé příslušnosti k lidskému rodu Týkají se různých oblastí, v nichž jedinec nemá podléhat kontrole státu, pokud zároveň respektuje zákony. Vyplývají z lidské přirozenosti a principů humanity. +

3 LIDSKÁ PRÁVA Jsou: univerzální, nezrušitelná a nezcizitelná, nepromlčitelná, nezadatelná. +

4 HISTORIE 10. 12. 1948 přijalo OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv a svobod. první mezinárodní uznání svobod a práv každého člověka bez rozdílu kulturních a náboženských kořenů, rasy, pohlaví či místa původu, právně nezávazný dokument, považována za nejvýznamnější dokument 20. století, +

5 HISTORIE tvoří základ řady mezinárodních dohod a je též součástí ústav a zákonů mnohých států světa, ČSR se zdržela hlasování, datum jejího přijetí si každoročně připomínáme jako Den lidských práv. Všeobecná deklarace lidských práv_celý text +

6 HISTORIE ČSSR přistoupila k dohodě v říjnu 1968. Až po sedmi letech FS ČSSR dohodu ratifikovalo. V platnost byla uvedena r. 1976. Ke skutečnému naplnění přijatých závazků došlo až po 17. listopadu 1989. Základní ústavní zákon = Listina základních lidských práv a svobod FS ČSFR 8. 2.1991, resp. ČNR 16. 12. 1992). +

7 DALŠÍ DOKUMENTY O LIDSKÝCH PRÁVECH Závazné dokumenty o lidských právech: regionální Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropská sociální charta, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Nejvýznamnějším orgánem OSN, který sleduje dodržování lidských práv je Komise pro lidská práva.+

8 HLAVNÍ RYSY LISTINY Je součástí ústavního pořádku ČR. Je pramenem ústavního práva a závaznou normou. Její věcný obsah je základem pro rozhodování Ústavního soudu České republiky. Listina vymezuje práva člověka a občana, tj. lidská práva a základní svobody, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva a právo na soudní a jinou právní ochranu. +

9 USPOŘÁDÁNÍ LISTINY Složena z preambule a 6 hlav (44 článků), které se věnují 5 základním okruhům práv (hlavy II-V): I.obecná ustanovení, II.lidská práva a základní svobody: -základní lidská práva a svobody, -politická práva, III.práva národnostních a etnických menšin, IV.hospodářská, sociální a kulturní práva, V.právo na soudní a jinou právní ochranu, VI.ustanovení společná. Listina základních lidských práv a svobod_celý text +

10 ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY např.: ▫ právo na život, ▫ nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, ▫ osobní svoboda, ▫ právo na lidskou důstojnost, ▫ právo na majetek, ▫ nedotknutelnost obydlí, ▫ tajemství listovních, telefonických nebo podobných zpráv, ▫ svoboda pohybu a pobytu. +

11 POLITICKÁ PRÁVA např.: ▫ svoboda projevu, ▫ právo na informace, ▫ petiční právo, ▫ právo volit, ▫ sdružovat se. +

12 PRÁVA NÁRODNOSTNÍCH A ETNICKÝCH MENŠIN např.: ▫ právo na všestranný rozvoj vlastní kultury, ▫ právo na vzdělání v mateřském jazyku ▫ a jeho užívání v úředním styku. +

13 HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ PRÁVA např.: ▫ právo na svobodnou volbu povolání, ▫ právo podnikat, ▫ právo získávat prostředky pro životní potřeby prací, ▫ právo sdružovat se v odborových organizacích, ▫ právo na stávku, ▫ právo na odměnu za práci, ▫ právo na uspokojivé pracovní podmínky, ▫ právo na vzdělání. +

14 PRÁVO NA SOUDNÍ A JINOU OCHRANU např.: ▫ domáhat se práva u nezávislého a nestranného soudu, ▫ právo obviněného odepřít výpověď, ▫ právo na obhajobu, právní pomoc, ▫ presumpce neviny. +

15 PROMÍTNUTÍ LISTINY DO PRÁVNÍCH ODVĚTVÍ V ČR Listina je jedním z nejdůležitějších přijatých dokumentů. Listina základních práv a svobod je nadřazena Ústavě ČR. Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku ČR. Od Listiny a Ústavy se odvíjí všechny ostatní zákony v České Republice, proto se Listina promítá do všech zákonů, vyhlášek, prostě do celého práva. +

16 LISTINA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html http://www.angelfire.com/journal/deklarace/ http://www.korunka.gns.cz/rady_skoly/vseobecna_deklarace_lidskych_prav_. htm http://leccos.com/index.php/clanky/listina-zakladnich-prav-a-svobod


Stáhnout ppt "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ LISTINA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google