Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Listina lidských práv a svobod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Listina lidských práv a svobod"— Transkript prezentace:

1 Listina lidských práv a svobod
Střední průmyslová škola Otrokovice Listina lidských práv a svobod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Středí průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor Mgr. Iva Vlčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn –On/3-2/16 Název DUM Listina lidských práv a svobod Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Občanská nauka Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 17 – 18 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem ; náplň: seznámení s problematikou lidských práv a jejich významu pro společnost a člověka, seznámení s podobou Listiny lidských práv a svobod Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Lidská práva, svoboda, Listina lidských práv a svobod, OSN, Všeobecná deklarace lidských práv, Magna charta libertatum, atributy lidských práv Datum

3 Listina lidských práv a svobod
Náplň učiva Lidská práva – vymezení pojmu Magna charta libertatum Osvícenství a Deklarace práv člověka a občana OSN a Všeobecná deklarace lidských práv Listina lidských práv a svobod Atributy lidských práv

4 Lidská práva Jak rozumíte pojmu lidská práva?
Lidská práva jsou významným výdobytkem lidské civilizace. V průběhu vývoje lidské společnosti se člověk stává postupně stále více subjektem společenského řádu. Moc neomezených panovníků byla v průběhu doby omezována nejprve ve prospěch šlechty, postupně je směřována k lidu i k jednotlivým občanům. Během historického vývoje vznikaly významné lidskoprávní dokumenty.

5 Magna charta libertatum
Velká listina svobod vznikla v roce 1215. Tato listina pochází z Anglie – byla schválena králem Janem Bezzemkem. Listina významně omezovala moc panovníka. Panovník se musel sám řídit zákony. Obr. 1

6 Osvícenské hnutí v 18. stol.
Člověk se zajímá o svět kolem sebe, o vědu, pokrok… Lidé se více zapojují do veřejného života. Objevuje se myšlenka nezcizitelných a přirozených lidských práv náležejících všem lidem. Významným teoretikem této oblasti byl John Locke. Každý člověk má podle něj právo na život, zdraví a majetek. V roce 1789 vzniká ve Francii Deklarace práv člověka a občana. Deklarace obsahovala 17 bodů a byla předzvěstí první francouzské ústavy.

7 Vývoj lidských práv ve 20. stol.
Po II. Světové válce je stále větší potřeba důsledně lidská práva chránit. V roce 1941 prezident Roosevelt vyhlásil v projevu k americkému kongresu tzv. „čtyři svobody“: svoboda slova svoboda vyznání svoboda od nedostatku svoboda od strachu

8 OSN a Všeobecná deklarace lidských práv
Dne 26. června 1945 byla na konferenci v San Franciscu podepsána Charta Spojených národů vedoucí ke vzniku OSN. Ustanovení Charty Spojených národů vstoupily v platnost dne – DEN SPOJENÝCH NÁRODŮ. Vrcholný orgán OSN – Valné shromáždění schválilo dokument s názvem Všeobecná deklarace lidských práv. Obr. 2

9 Listina lidských práv a svobod
Tato listina byla schválena Federálním shromážděním ČSFR dne 8. února 1991. Listina lidských práv a svobod má 5 hlav a celkem 40 článků. Hlava I. – Obecná ustanovení Hlava II. – Základní lidská práva a svobody a práva politická Hlava III. – Práva národnostních a etnických menšin Hlava IV. – Hospodářská, sociální a kulturní práva Hlava V. – Právo na soudní a jinou právní ochranu

10 Základní lidská práva a svobody a práva politická čl. 6 – 23
Právo na život, majetek, svoboda pohybu, pobytu, nedotknutelnost obydlí, svoboda náboženského vyznání a myšlení, svoboda projevu a ochrana listovního tajemství Politická práva Každý občan má právo podílet se na správě veřejných věcí, petiční právo, volební právo, právo shromažďovací. Pokuste se zamyslet nad dodržováním výše uvedených práv v praktickém životě .

11 Práva národnostních a etnických menšin čl. 24 – 25
Uveďte z praxe příklady , jakým způsobem jsou dodržována práva některých národnostních menšin v našem státě. Menšinám je garantována rovnoprávnost s ostatními občany. Právo rozvíjet svoji vlastní kulturu. Všechny menšiny mají právo přijímat a rozšiřovat informace ve svém mateřském jazyce a sdružovat se v národnostních sdruženích. Příslušníci menšin mají právo na vzdělání a úřední styk v jejich mateřském jazyce.

12 Hospodářská, sociální a kulturní práva, čl. 26 – 35
V této části jsou zahrnuta práva: na svobodnou volbu povolání právo sdružovat se v odborech právo na spravedlivou odměnu za práci právo na stávku právo na hmotné zabezpečení v období stáří, nemoci a ve hmotné nouzi právo na vzdělání právo n a zdravotní péči právo na příznivé životní prostředí

13 Právo na soudní a jinou právní ochranu čl. 36 – 40
V této části jsou obsažena následující práva: každý občan se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého soudu právo odepřít výpověď presumpce neviny žádný občan nesmí být stíhán za čin, za který byl již odsouzen nebo byl zproštěn obžaloby

14 Atributy lidských práv
Platí pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví či náboženského vyznání – univerzální. Nikdo se lidských práv nemůže vzdát ve prospěch jiného člověka – nezadatelná. Lidská práva platí navždy – nezrušitelná. Nikdo nemůže být nikým lidských práv zbaven – nezcizitelná. O svá práva žádný občan nepřichází, i pokud je neuplatňuje – nepromlčitelná.

15 Kontrolní otázky Vysvětlete pojem lidská práva.
Lze zaznamenat určitý vývoj v oblasti lidských práv? Jmenujte základní významné lidskoprávní listiny. Co je Listina základních práv a svobod a jakou úlohu hraje pro Českou republiku? Charakterizujte krátce obsah jednotlivých hlav Listiny lidských práv a svobod. Jaké atributy lidská práva obecně mají?

16 Seznam obrázků: Obr. 1: Original uploader was Tagishimon at en.wikipedia, [vid ], dostupné z: Obr. 2: Autor neznámý, [vid ], dostupné z: aration.jpg

17 Seznam použité literatury:
[1] David, R., Politologie, Nakladatelství Olomouc, s.r.o., Olomouc ISBN 80– 7182–162-4 [2] Köhlerová, T. a kol., Občanský a společenskovědní základ - Politologie, Nakladatelství Computer Media, Kralice na Hané ISBN


Stáhnout ppt "Listina lidských práv a svobod"

Podobné prezentace


Reklamy Google