Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_307_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka VY_32_INOVACE_06_EKO_307_Dri 1

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Lidská práva Anotace Prezentace seznamuje žáky s historickým vývojem lidských práv a svobod člověka. Na tento historický vývoj navazuje LZPS a jednotlivé kategorie základních práv a svobod. Materiál vede k možné moderované diskuzi studentů nad závěrečnými otázkami. Zhotoveno, (datum/období) 6. června 2013 Ověřeno 3. března 2014 2

3 Vývoj lidských práv, Listina základních práv a svobod L IDSKÁ PRÁVA 3

4 Francouzská Deklarace práv člověka a občana (1789) fotograf neznámý Lidská práva definujeme jako souhrn základních práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. 4

5 V ÝVOJ LIDSKÝCH PRÁV Magna charta libertatum!  Velká listina práv a svobod z roku 1215,  první právní dokument omezující pravo- moci panovníka vůči jeho poddaným,  nejvýznamnější dokument v dlouho- dobém historickém procesu vedoucím k současnému ústavnímu právu,  pro moderní dobu je nejdůležitějším ustanovením Charty habeas corpus právo na legitimní a důstojné zacházení. 5 Magna charta, verze z roku 1215 Autor: Original authors were the barons and King John of England. Uploaded by Earthsound.

6 V ÝVOJ LIDSKÝCH PRÁV Deklarace práv člověka a občana z roku 1789 !  přirozená, nezcizitelná a posvátná práva člověka, například:  Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech.  Tato práva jsou: svoboda, vlastnictví, bezpečnost a právo na odpor proti útlaku.  Svoboda spočívá v tom, že každý může činit vše, co neškodí druhému. http://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_pr%C3%A1v_%C4%8Dlov%C4%9Bka_a_ob%C4%8Dana 6

7 V ÝVOJ LIDSKÝCH PRÁV Deklarace nezávislosti Spojených států amerických z roku 1776!  Deklarovala:  rovnost všech lidí,  nezcizitelná práva života, svobody a hledání osobního štěstí,  moc vlád vychází ze souhlasu ovláda- ných,  prospěšné a nejnutnější zákony pro veřejné blaho. 7 Deklarace nezávislosti Autor: William Stone Zdroj: United States Declaration of Independence

8 V ÝVOJ LIDSKÝCH PRÁV Všeobecná deklarace lidských práv OSN z roku 1948! Označila všechny lidské bytosti za svobodné a rovnoprávné bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství.  První mezinárodní dokument týkající se lidských práv. Vznikl v reakci na masové zločiny druhé světové války.  Jde o deklaraci, tj. dokument politicky závazný, bez faktické právní síly.  Závazné dokumenty o lidských právech jako jsou regionální, například evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.  Na základě tohoto dokumentu vznikla i Listina lidských práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku naší země. 8

9 L ISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Všeobecná definice práv a svobod!  jsou ústavně zaručeny (stát je musí zajistit),  jsou vymahatelné vůči státu (nezávislým soudem),  jsou nezadatelná a nezcizitelná,  jsou nepromlčitelná a nezrušitelná,  Listina tato práva a svobody nezakládá (nevytváří), ale deklaruje jako přirozená práva existující nezávisle na Listině ( narozením ). 9

10 L ISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Základní kategorie lidských práv! 10

11 L ISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Základní práva a svobody (čl. 5-16)!  Právní subjektivita. Právo na život. Právo vlastnit majetek.  Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí.  Osobní svoboda.  Zákaz nucených prací nebo služeb.  Ochrana osobnosti.  Právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života (nedotknutelnost obydlí).  Ochrana osobních údajů.  Svobody pohybu, pobytu, myšlení, svědomí, náboženského vyznání, projevu a umělecké tvorby. 11

12 L ISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Politická práva (čl. 17-23)!  Svoboda projevu a právo na informace.  Cenzura je nepřípustná.  Petiční právo.  Právo shromažďovací.  Právo sdružovací.  Právo zakládat a sdružovat se v politických stranách a hnutích.  Právo občanů podílet se na správě veřejných věcí – volební právo (všeobecné a rovné). 12

13 L ISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Práva hospodářská, kulturní, sociální, ekologická (čl. 26-35)!  Právo svobodné volby povolání, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.  Speciální sdružovací právo na ochranu hospodářských a sociálních zájmů – odbory, právo na stávku.  Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci, při ztrátě živitele, ochrany zdraví.  Rodičovství a rodina je pod ochranou zákona (manželské, nemanželské děti), právo přístupu ke kulturnímu bohatství, příznivému životnímu prostředí.  Právo na vzdělání (povinnost – povinná školní docházka). 13

14 L ISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Práva národnostních a etnických menšin (čl. 26-35)!  Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.  Právo na vzdělání ve svém jazyku.  Právo užívat svůj jazyk v úředním styku.  Právo účastnit se řešení věcí týkajících se těchto menšin. 14

15 L ISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Právo na soudní a jinou právní ochranu (čl.36-40)!  Právo na spravedlivý proces.  Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.  Právo odepřít výpověď.  Právo na právní pomoc.  Právo na tlumočníka.  Právo na zákonného soudce.  Práva účastníků v řízení a podmínky vyloučení veřejnosti. 15

16 L ISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Otázky k zamyšlení!  Znáte některé nestátní organizace zabývající se ochranou lidských práv u nás nebo ve světě?  Znáte datum? „Mezinárodního dne lidských práv“?  Jaké je postavení ombudsmana a Ústavního soudu z hlediska dodržování lidských práv?  Jsou tyto práva u nás dodržována? Jak nás z hlediska dodržování těchto práv vnímá svět?  Znáte případy ne/dodržování základních práv a svobod člověka u nás nebo ve světě? Můžete využít diskuzi, vyhledávání potřebných informací na internetu. 16

17 Použitá literatura: RYSKA, Radovan, PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. přepracované vydání Praha: EDUKO s. r. o., 2012. 86 s. ISBN 978-80-87204-573 Použité zdroje: http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/listina.html/ http://cs.wikipedia.org/ http://cs.wikiquote.org/ http://commons.wikimedia.org/wiki/Main Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 17


Stáhnout ppt "V ÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM “ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google