Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06_EKO_307_Dri

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06_EKO_307_Dri"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_06_EKO_307_Dri
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_307_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen
Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Lidská práva Anotace Prezentace seznamuje žáky s historickým vývojem lidských práv a svobod člověka. Na tento historický vývoj navazuje LZPS a jednotlivé kategorie základních práv a svobod . Materiál vede k možné moderované diskuzi studentů nad závěrečnými otázkami. Zhotoveno, (datum/období) 6. června 2013 Ověřeno 3. března 2014

3 Vývoj lidských práv, Listina základních práv a svobod
Lidská práva Vývoj lidských práv, Listina základních práv a svobod

4 Lidská práva definujeme jako souhrn základních práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. Francouzská Deklarace práv člověka a občana (1789) fotograf neznámý

5 Magna charta libertatum!
Vývoj lidských práv Magna charta libertatum! Velká listina práv a svobod z roku 1215, první právní dokument omezující pravo- moci panovníka vůči jeho poddaným, nejvýznamnější dokument v dlouho- dobém historickém procesu vedoucím k současnému ústavnímu právu, pro moderní dobu je nejdůležitějším ustanovením Charty habeas corpus právo na legitimní a důstojné zacházení. Magna charta, verze z roku 1215 Autor: Original authors were the barons and King John of England. Uploaded by Earthsound.

6 Deklarace práv člověka a občana z roku 1789!
Vývoj lidských práv Deklarace práv člověka a občana z roku 1789! přirozená, nezcizitelná a posvátná práva člověka, například: Lidé se rodí a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. Tato práva jsou: svoboda, vlastnictví, bezpečnost a právo na odpor proti útlaku. Svoboda spočívá v tom, že každý může činit vše, co neškodí druhému.

7 Deklarace nezávislosti Spojených států amerických z roku 1776!
Vývoj lidských práv Deklarace nezávislosti Spojených států amerických z roku 1776! Deklarovala: rovnost všech lidí, nezcizitelná práva života, svobody a hledání osobního štěstí, moc vlád vychází ze souhlasu ovláda- ných, prospěšné a nejnutnější zákony pro veřejné blaho. Deklarace nezávislosti Autor: William Stone Zdroj: United States Declaration of Independence

8 Všeobecná deklarace lidských práv OSN
Vývoj lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv OSN z roku 1948! Označila všechny lidské bytosti za svobodné a rovnoprávné bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství. První mezinárodní dokument týkající se lidských práv. Vznikl v reakci na masové zločiny druhé světové války. Jde o deklaraci, tj. dokument politicky závazný, bez faktické právní síly. Závazné dokumenty o lidských právech jako jsou regionální, například evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Na základě tohoto dokumentu vznikla i Listina lidských práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku naší země.

9 Listina základních práv a svobod
Všeobecná definice práv a svobod! jsou ústavně zaručeny (stát je musí zajistit), jsou vymahatelné vůči státu (nezávislým soudem), jsou nezadatelná a nezcizitelná, jsou nepromlčitelná a nezrušitelná, Listina tato práva a svobody nezakládá (nevytváří), ale deklaruje jako přirozená práva existující nezávisle na Listině (narozením).

10 Listina základních práv a svobod
Základní kategorie lidských práv!

11 Listina základních práv a svobod
Základní práva a svobody (čl. 5-16)! Právní subjektivita. Právo na život. Právo vlastnit majetek. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí. Osobní svoboda. Zákaz nucených prací nebo služeb. Ochrana osobnosti. Právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života (nedotknutelnost obydlí). Ochrana osobních údajů. Svobody pohybu, pobytu, myšlení, svědomí, náboženského vyznání, projevu a umělecké tvorby.

12 Listina základních práv a svobod
Politická práva (čl )! Svoboda projevu a právo na informace. Cenzura je nepřípustná. Petiční právo. Právo shromažďovací. Právo sdružovací. Právo zakládat a sdružovat se v politických stranách a hnutích. Právo občanů podílet se na správě veřejných věcí – volební právo (všeobecné a rovné).

13 Listina základních práv a svobod
Práva hospodářská, kulturní, sociální, ekologická (čl )! Právo svobodné volby povolání, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Speciální sdružovací právo na ochranu hospodářských a sociálních zájmů – odbory, právo na stávku. Právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci, při ztrátě živitele, ochrany zdraví. Rodičovství a rodina je pod ochranou zákona (manželské, nemanželské děti), právo přístupu ke kulturnímu bohatství, příznivému životnímu prostředí. Právo na vzdělání (povinnost – povinná školní docházka).

14 Listina základních práv a svobod
Práva národnostních a etnických menšin (čl )! Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu. Právo na vzdělání ve svém jazyku. Právo užívat svůj jazyk v úředním styku. Právo účastnit se řešení věcí týkajících se těchto menšin.

15 Listina základních práv a svobod
Právo na soudní a jinou právní ochranu (čl.36-40)! Právo na spravedlivý proces. Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Právo odepřít výpověď. Právo na právní pomoc. Právo na tlumočníka. Právo na zákonného soudce. Práva účastníků v řízení a podmínky vyloučení veřejnosti.

16 Listina základních práv a svobod
Otázky k zamyšlení! Znáte některé nestátní organizace zabývající se ochranou lidských práv u nás nebo ve světě? Znáte datum? „Mezinárodního dne lidských práv“? Jaké je postavení ombudsmana a Ústavního soudu z hlediska dodržování lidských práv? Jsou tyto práva u nás dodržována? Jak nás z hlediska dodržování těchto práv vnímá svět? Znáte případy ne/dodržování základních práv a svobod člověka u nás nebo ve světě? Můžete využít diskuzi, vyhledávání potřebných informací na internetu.

17 Použitá literatura: Ryska, Radovan, PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. přepracované vydání Praha: EDUKO s. r. o., s. ISBN Použité zdroje: Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06_EKO_307_Dri"

Podobné prezentace


Reklamy Google