Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_06_EKO_309_Dri Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marian Drinka VY_32_INOVACE_06_EKO_309_Dri 1

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Ekonomické lyceum Předmět Právo Ročník 3. Název tematické oblasti (sady) Soukromé právo Název vzdělávacího materiálu Ochrana osobnosti 1 Anotace Prezentace seznamuje studenty s pojmem právní osobnost člověka, informace z hlediska pramenů práva a jednotlivé kategorie základních osobnostních práv. Na tento výukový materiál navazuje následná prezentace. Zhotoveno, (datum/období) 17. června 2013 Ověřeno 13. listopadu 2013 2

3 Právní osobnost a ochrana osobnosti O CHRANA OSOBNOSTI I. 3

4 Proporce lidské postavy (Vitruvius) fotograf neznámý, dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno“. Listina základních práv a svobod 4

5 P RÁVNÍ OSOBNOST 5

6 Fyzická osoba = právní osobnost!  každý člověk má právní osobnost od narození až do smrti,  tuto osobnost má i počaté dítě, pokud to vyhovuje jeho zájmům a narodí-li se živé (tzv. nasciturus),  zletilostí, tj. dosažením věku 18ti let, se člověk stává plně svéprávným,  svéprávností nabývá plné způsobilosti k právnímu jednání. 6

7 O CHRANA OSOBNOSTI Prameny práva na ochranu osobnosti!  Listina základních práva a svobod  Občanský zákoník  Zákoník práce  Zákon o ochraně osobních údajů  Trestní zákoník  Tiskový zákon atd. 7

8 O CHRANA OSOBNOSTI Ochrana osobnosti = LZPS!  Článek 6 (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. (2) Nikdo nesmí být zbaven života. (3) Trest smrti se nepřipouští.  Článek 7 (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižují- címu zacházení nebo trestu.  Článek 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukro- mého a osobního života. (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 8

9 O CHRANA OSOBNOSTI Ochrana osobnosti = OBZ!  ochrana osobnosti je definována § 11 až 16,  základní tzv. generální klauzule je dána § 11, a to: fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.  práva na ochranu osob jsou osobními právy nezadatelnými, nezcizitelnými, nepromlčitel- nými a nezrušitelnými. 9

10 O CHRANA OSOBNOSTI 10 Členění osobnostních práv! Právo na osobní svobodu Právo na tělesnou integritu Právo na podobu a ochranu jména Právo na soukromí a rodinný život Právo na soukromí a rodinný život Právo na ochranu autorství Právo na ochranu cti a důstojnosti

11 O CHRANA OSOBNOSTI 11 Právo na osobní svobodu!  Zaručuje FO, že nesmí být omezována ve volnosti pohybu.  Nezákonné omezení osobní svobody je jednak trestným činem omezování osobní svobody, jednak jde o zásah do osobnostních práv, za který má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění.  Zadostiučinění může být nemajetkové (satisfakce), ale i majetkové (peněžní).

12 O CHRANA OSOBNOSTI 12

13 O CHRANA OSOBNOSTI 13 Právo na tělesnou integritu!  Tělo člověka tvoří integrální součást osobnosti člověka a je nedotknutelné.  Právo na tělesnou integritu se neomezuje pouze na ochranu života a zdraví (svépomocí, přiměřená), tj. živého těla, ale působí i vůči mrtvému tělu a jeho jednotlivým částem (transplantace).  Zdravotní péče se vždy poskytuje zásadně se souhlasem osoby. Předpokládaný souhlas nastupuje jen tehdy, nelze-li zjistit souhlas (například akutní ošetření).  V některých případech může být integrita těla narušena, například povinné odběry krve, slin apod., viz trestné a správní právo.

14 O CHRANA OSOBNOSTI 14

15 O CHRANA OSOBNOSTI 15 Právo na soukromí a rodinný život!  Velmi široké a obecné právo. Chráníme jím: projevy osobní povahy (soukromí), např. korespondence, zápisky, poznámky, obsah soukromých rozhovorů..., dále do projevů osobní povahy zahrnujeme: intimní informa- ce, například sexuální orientaci, záliby, pomůcky, partnery…, ochrana osobních údajů, např. data narození, adresy bydliště, majetkových poměrů aj., ochrana rodinného života FO, která nesmí být nucena uzavřít proti své vůli sňatek, nebo informace z rodinného prostředí apod.

16 Použitá literatura: RYSKA, Radovan, PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro střední školy. 7. přepracované vydání Praha: EDUKO s. r. o., 2012. 86 s. ISBN 978-80-87204-573 Použité zdroje: http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/listina.html/ http://iuridictum.pecina.cz/ http://cs.wikipedia.org/ http://commons.wikimedia.org/wiki/Main Page/ Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 16


Stáhnout ppt "VÝUKOVÝ MATERIÁL ZPRACOVÁN V RÁMCI OBLASTI PODPORY 1.5 „EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google