Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA Státní občanství ČR a občanství EU JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA Státní občanství ČR a občanství EU JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA Státní občanství ČR a občanství EU JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Státní občanství ČR a občanství EU Čl. 12 Ústavy: 1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. 2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství. Zákonná úprava: zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

3 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Státní občanství ČR a občanství EU Státním občanem ČR je ten, kdo byl k 31. 12. 1992 státním občanem české republiky a zároveň ČSFR. Nabývání státního občanství: 1) narozením (§3) alespoň jeden rodič má občanství ČR - ius sanguis oba rodiče bezdomovci – alespoň jeden má trvalý pobyt v ČR a dítě se narodí na území ČR – ius soli 2) osvojením (§4) 3) určením otcovství matka cizí stát občanka či bezdomovkyně a otec občan ČR; souhlasné prohlášení rodičů či rozhodnutí soudu 4) nalezením na území ČR 5) prohlášením právo zvolit prohlášením - k 31. 12. 1992 měl občanství ČSFR ale neměl občanství ČR ani SR; rodiče mohou zahrnout i děti

4 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Státní občanství ČR a občanství EU 6) udělením a) ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje (tuto podmínku lze prominout - § 11) b) prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, již pozbyl či bezdomovec c) nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin d) prokáže znalost českého jazyka a e) plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a vstup cizinců na území ČR do žádosti mohou rodiče zahrnout i dítě státní občanství uděluje ministerstvo vnitra Státní občanství se nabývá složením slibu (lze prominout) (slibuje se věrnost ČR, dodržování právních předpisů a povinností občana)

5 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Státní občanství ČR a občanství EU Pozbytí státního občanství 1) prohlášením (§ 16) – občan se zdržuje v cizině a má cizí státní občanství, po dosažení zletilosti rodiče mohou zahrnout i dítě zastupitelský úřad ČR - o pozbytí vystaví doklad 2) nabytím cizího státního občanství (§17) na základě výslovného projevu vůle dobrovolně nabude cizí státní občanství k pozbytí nedojde – nabývá-li se cizí občanství v souvislosti s uzavřením manželství či narozením

6 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Státní občanství ČR a občanství EU Zvláštní opatření související se zánikem ČSFR občan, který k 31. 12. 1992 byl občanem ČSFR a má občanství Slovenské republiky – může mít i občanství ČR Zákon č. 193/1999 Sb. snaha „zmírnit následky některých křivd, k nimž došlo v období let 1948-1989“ pozbyla-li fyzická osoba v daném období státní občanství, může na základě prohlášení opět získat české občanství do prohlášení mohou rodiče zahrnout i dítě

7 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Státní občanství ČR a občanství EU Občanství Evropské unie „Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, je občanem Unie. Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je.“ (Čl. 20/1 Smlouvy o fungování Evropské unie) je pouze doplňkem státního občanství samo není státním občanstvím – nevyplývají z něj státoobčanské povinnosti ale jen práva je vázáno na existenci občanství státu EU - s ním automaticky vzniká i zaniká

8 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Státní občanství ČR a občanství EU Práva spojená s občanstvím Evropské unie (Čl. 20/2 Sml. o fungování EU) a) právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států b) právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách ve státě bydliště c) právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským státem EU d) petiční právo k Evr. parlamentu, právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv ; právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie ve svém jazyce právo na odpověď ve stejném jazyce

9 JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Státní občanství ČR a občanství EU zásada rovného zacházení s občany EU z této obecné zásady některé výjimky např. právo na zaměstnání ve veřejné správě (avšak jen tam, kde jde o výkon výsostných oprávnění státu či naplňování výsostného zájmu státu) obecný zákaz diskriminace (obecný požadavek práva EU) tzv. antidiskriminační zákon stal se součástí právního řádu ČR jako realizace závazků vyplývajících z práva EU


Stáhnout ppt "ÚSTAVNÍ PRÁVO A STÁTOVĚDA Státní občanství ČR a občanství EU JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google