Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVNIT Přednáška M. Horáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVNIT Přednáška M. Horáková"— Transkript prezentace:

1 SVNIT Přednáška M. Horáková
Občanské průkazy SVNIT Přednáška M. Horáková

2 Občanský průkaz jako veřejná listina
Veřejná listina: skutečnosti zapsané v OP není povinen občan prokazovat jiným způsobem (zvl. práv. předpis) Občan prokazuje jméno, příjmení, RČ, podobu, státní občanství ČR a další údaje podle zákona Další údaje: rodné příjmení, datum, místo a okres narození, pohlaví, rodinný stav, trvalý pobyt, doba platnosti OP, datum vydání, úřad, který OP vydal

3 Povinnost „mít“ OP Občan ČR Trvalý pobyt na území ČR
Způsobilost k právním úkonům anebo soudem omezená způsobilost k právním úkonům Dosažení věku 15 let OP je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky Zákaz kopírovat OP bez výslovného souhlasu občana

4 Údaje zapisované do OP Údaje povinné a nepovinné a digitální zpracování fotografie občana a podpisu Povinné: jméno, příjmení, RČ, pohlaví, státní občanství, rodinný stav nebo registrované partnerství, adresa místa trvalého pobytu, datum, místo a okres narození, doba platnosti, číslo a datum vydání OP a označení úřadu, který jej vydal

5 Údaje v OP Povinné, strojově čitelné zapisované do strojově čitelné zóny: typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení, jméno, číslo OP, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti OP, koncovka RČ, a kontrolní číslice (vyjadřují číselně vybrané údaje ve strojově čitelné zóně)

6 Údaje v OP Nepovinné: zapisované na žádost občana
Akademický titul, titul nebo vědecká hodnost (zkratka) Jméno, příjmení a rodné číslo manžela (partnera) Jméno, příjmení a rodné číslo dítěte do nabytí zletilosti

7 Vydávání OP Vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Magistráty… v jejichž obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu Na žádost občana (tiskopis MV, vyplnit, předložit vč. dokladů) Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce (60 dnů před dovršením 15 let věku, max. v tento den)

8 Vydávání OP OP se vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení žádosti
Podpis: vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jména a příjmení Digitální zpracování fotografie a podpisu První OP: žádost zákonného zástupce (RL, fotografie, další doklady)

9 Vydání OP Nový OP: dosavadní OP, nebo RL, fotografie, doklad o rodném čísle, další doklady Originály dokladů, příp. ověřené kopie nebo ověřené opisy Titul nebo vědecká hodnost: doklad o získání Povinnost převzít OP občanem osobně, potvrzení převzetí podpisem na žádosti

10 Platnost OP 5 let u občanů ve věku 15 – 20 let
10 let u občanů starších 20 let Skončení platnosti OP: uplynutí doby, ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení, pozbytím státního občanství, rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům Oú rozhodne o skončení platnosti: OP obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, podstatná změna podoby

11 Platnost OP Změna skutečností povinných údajů: oddělí se vyznačená část OP Potvrzení o změně údajů

12 Povinnosti Občana: chránit OP před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím, ohlásit výše uvedené, změny, požádat o vydání nového OP ze zákonných důvodů, po obdržení nového OP odevzdat dřívější Dalších osob: odevzdat nalezený OP, další doklady, dále OP zemřelého či prohlášeného za mrtvého

13 Povinnosti subjektů VS
Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad: úschova, zadržení OP Policie: zadržení OP

14 Přestupky FO: § 16 a) z. o OP: porušení povinnosti chránit OP…, nepožádá o vystavení nového, nevyzvedne si nový OP, úmyslně zničí, poškodí….OP, pořídí kopii OP a neprokáže souhlas Pokuta do výše Kč


Stáhnout ppt "SVNIT Přednáška M. Horáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google