Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské průkazy k 1.1.2012 Porada konaná dne 17.1.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské průkazy k 1.1.2012 Porada konaná dne 17.1.2012."— Transkript prezentace:

1 Občanské průkazy k 1.1.2012 Porada konaná dne 17.1.2012

2 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Změny zákona č. 328/1999 Sb. –zákon č. 227/2009 Sb. (čl. LXXXI – LXXXII) změny: 101/2010 Sb., 306/2009 Sb., 424/2010 Sb.) –zákon č. 424/2010 Sb. (čl. VIII – IX) 2

3 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Občanský průkaz –se strojově čitelným údaji a s kontaktním elektronickým čipem –se strojově čitelnými údaji –bez strojově čitelných údajů –se strojově čitelným údaji bude obsahovat digitální podobu držitele OP 3

4 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Občanský průkaz –lze vydat občanovi mladšímu 15 let –lze vydat občanovi, který nemá na území ČR trvalý pobyt –lze vydat OP bez strojově čitelných údajů občanovi po nabytí státního občanství udělením 4

5 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Údaje zapisované do OP –na žádost se nezapíše údaj o rodinném stavu nebo partnerství –více jmen nebo příjmení se v plném znění zapíše do úředních záznamů 5

6 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Žádost o vydání OP se podává –u OP se strojově čitelnými údaji na libovolném úřadě OsRP –u OP bez strojově čitelných údajů – úřad OsRP dle TP 6

7 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 OP vydává –úřad obce s rozšířenou působností (OsRP) dle trvalého pobytu v ČR –úřad OsRP dle posledního trvalého pobytu v ČR –Magistrát města Brna pokud občan trvalý pobyt neměl nebo jej nelze zjistit –úřad OsRP podle trvalého pobytu občana, který požádá o vydání OP bezprostředně po nabytí státního občanství ČR 7

8 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Fotografie –Digitální - pořizuje úřad OsRP při podání žádostí -U fotografa – fotografii zašle bezodkladně elektronicky do DS MV + jméno, příjmení, datum narození občana, název OsRP u kterého občan žádá o OP – OP „blesk“ - 2ks předloží občan 8

9 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Doklady při podání žádosti o vydání nového OP –prokázat totožnosti – platný OP, CD, jiný hodnověrný doklad s fotografií v kombinaci s matričním dokladem –potvrzení o OP –další doklady k odstranění rozporů v registrech –občan, který má OP vydaný po nabytí státní občanství – rodný list – OP blesk na 3 měsíce 9

10 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Doklad o státním občanství při podání žádosti o vydání 1. OP –v případě pochybností o státním občanství (ověřuje úřad OsRP) –po ukončení pobytu v cizině –po nabytí státního občanství udělením –v případě, že občan nemá trvalý pobyt v ČR 10

11 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Převzetí OP –se strojově čitelnými údaji – úřad OsRP, který uvedl občan v žádosti –bez strojově čitelných údajů – úřad OsRP, podle místa trvalého pobytu 11

12 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Platnost OP se strojově čitelnými údaji –10 let –5 let (občan mladší 15 let) (Délka platnosti v závislosti od data vydání OP) –MV ČR bude sdělovat držitelům OP informaci o blížícím se ukončení platnosti OP do datových schránek 12

13 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Platnost OP bez strojově čitelných údajů –6 měsíců když nelze vydávat OP se strojově čitelnými údaji (technická závada, katastrofa, mimořádné události) –3 měsíce občan požádal o vydání OP bezprostředně po nabytí státního občanství udělením –1 měsíc OP vydán za účelem využití volebního práva nebo z důvodu ztráty, zničení, poškození odcizení OP 13

14 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 OP bez strojově čitelných údajů –do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se nevydává opakovaně 14

15 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Správní poplatky OP s e-čipem (bez ohledu na věk) 500,- OP občanovi ml. 15 let 50,- OP staršímu 15 let bez TP v ČR 100,- OP bez SČÚ na 3 měsíce (SOČR) 100,- OP bez SČÚ na 1 měsíc (ztráta…) 100,- 15

16 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Platnost stávajících OP –po dobu v nich uvedenou, s výjimkou případů, kdy došlo ke změně zapsaných údajů to neplatí v případě změny údaje o místu narození 16

17 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Převzetí OP na jiné OsRP než občan žádal (např. vážné, dlouhodobé zdravotní problémy) –OP lze přeposlat OsRP v jejímž obvodu se občan nachází, zdržuje (§ 8 odst. 3) - zda to technicky umožní i software – MV zjistí, bude informovat -Jinak musí převzít vždy tam kde žádal (§ 8 odst. 4) 17

18 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Vydávání Potvrzení o OP osobám, které jsou držiteli OP nad rámec této zákonné povinnosti (ml. 15 let, bez TP na území ČR, bezprostředně po nabytí SO ČR) –Potvrzení se vydává i těmto občanům 18

19 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Aktuální kompetence matričních úřadů na úseku OP –přijetí oznámení o ztrátě, odcizení…, převzetí OP nalezeného, po zemřelém, odevzdání OP o ukončení pobytu, pozbytí SO ČR §14,15,16 + vydání Potvrzení o OP - § 9 –střihání příslušných rohů OP + vydání potvrzení o změně (např. změna rodinného stavu, změna jména, příjmení) - § 12 19

20 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Aktuální kompetence matričních úřadů na úseku OP povinnost vůči OsRP, který OP vydal: –Oznámení nahlášené ztráty, odcizení, poškození, zničení OP + jméno, příjmení, datum a místo nar,, adresu TP, č. vydaného Potvrzení o OP –Bezodkladné předání nalezeného, vráceného,zadrženého OP + č. vydaného Potvrzení o OP 20

21 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Editační činnost matr. úřadu a orgánů P ČR na úseku OP (§ 17a odst. 3, 4) –matriční úřady – v případě ztráty, odcizení OP –orgány Policie ČR – v případě odcizení OP 21

22 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Editační činnost matr. úřadu, orgánů P ČR na úseku OP (§ 17a odst. 3, 4) –informatici MV osloveni, aby matričním úřadům a orgánům Policie zpřístupnili editační činnost – zatím problém, neboť matrika nezná č. OP – nemá kde ověřit –Prozatimní řešení: matrika vydá Potvrzení o OP - vydání oznámí písemně příslušné OsRP OsRP zadá do systému v rámci odstraňování chyb a nesouladů. 22

23 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Vliv změny adresy OÚ (úřední adresy), na OP občanů s TP na úřední adrese –úřad o změně adresy veřejnost informuje, vyrozumí – tisk, rozhlas, vyhláška –OP s TP na původní úřední adrese – nutné vyměnit (přijatelná lhůta ½ roku) –jinak OsRP rozhodne o neplatnosti OP z důvodu nesprávných údajů – ve výroku rozhodnutí neuvádí novou úřední adresu – rozhoduje pouze o skončení platnosti OP –platí i v dalších případech změn územní identifikace obce (zavedení ulic, přečíslování domů, sloučení obcí 23

24 Občanské průkazy od 1. 1. 2012 Změna TP u osoby ml. 15 let – stříhání rohu OP –ohlašovna nemá možnost ověřit, zda tato osoba je držitelem OP – ověří pouze dotazem u osoby nebo zákonného zástupce –osoby ml. 15 let nemají po změně údajů povinnost žádat o nový OP 24

25 Děkuji za pozornost Ľubica Koláčková 25


Stáhnout ppt "Občanské průkazy k 1.1.2012 Porada konaná dne 17.1.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google