Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBČAN A JEHO OBEC Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBČAN A JEHO OBEC Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka,"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBČAN A JEHO OBEC Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009

2 OBČANSTVÍ V OBCI  Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, a je v obci hlášena k trvalému pobytu.  Z občanství v obci vyplývají člověku práva a povinnosti (od 18 let) +

3 PRÁVA OBČANA OBCE  může volit a být volen do zastupitelstva  hlasovat v místním referendu  navštěvovat schůze zastupitelstva a vyjadřovat se zde k projednávaným otázkám  může se vyjadřovat k rozpočtu obce za uplynulý rok  může nahlížet do zápisu o jednání a pořizovat si z nich výpisy  může požadovat projednání určitých záležitostí na jednání  může podávat orgánům obce připomínky a návrhy  orgány obce musejí vyřídit připomínku do 60 dnů, zastupitelstvo do 90 dnů +

4 POVINNOSTI OBČANA OBCE  je povinen řídit se právními předpisy vydanými obcí, např. platit poplatky ze psů a za odvoz odpadů  dodržovat veřejný pořádek a noční klid +

5 FORMY ÚČASTI OBČANA NA ŽIVOTĚ OBCE  může volit a být volen  může podat stížnost  může shromáždit petici  může se účastnit místního referenda  může navštěvovat schůze zastupitelstva +

6 STÍŽNOST  žádost, ve které se domáháme ochrany svého práva nebo právem chráněného zájmu  obracíme se na státní orgány písemně nebo ústně  písemná žádost obsahuje: jméno, příjmení, bydliště, podpis, popis stížnosti, jaké právo bylo porušeno a jak, konkrétní údaje, které pomáhají k prošetřování  orgán, na který se obracíme, má tyto povinnosti:  urychlené prozkoumání a vyřízení bez průtahů  ústní stížnost – musí být vyřízená do 10 dnů  písemná – odpověď do 5 dnů, prošetření do 30 dnů  stížnost na státní orgány – obracíme se na ochránce práv (ombudsmana – sídlí v Brně) +

7 PETICE  žádost ve věcech veřejných nebo společenského zájmu  druh stížnosti, který je upraven zvláštním zákonem  petiční právo je v listině základních práv a svobod  nesmí vyzývat k porušení ústavy  při založení petice se založí petiční výbor a jeho zástupce musí být plnoletý  osoba, která shromažďuje dopisy, musí být plnoletá  občané, kteří podepisují petici, musí uvést své jméno, příjmení, bydliště a podpis  státní orgán petici posoudí a odpoví s řešením do 30 dnů +

8 MÍSTNÍ REFERENDUM  přímé vyjádření souhlasu či nesouhlasu občanů s určitou otázkou, která se týká místních záležitostí  z rozhodování formou referenda je vyloučeno rozhodování o rozpočtu obce, o místních poplatcích, volbě a odvolání starosty, obecní rady a dalších orgánů volených obecním zastupitelstvem…  návrh na konání místního referenda může podat oprávněný občan obecní radě, pokud jej podpořil svým podpisem stanovený počet občanů  k platnosti rozhodnutí místním referendem je třeba účasti alespoň jedné čtvrtiny oprávněných občanů  rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro návrh nadpoloviční většina oprávněných občanů, kteří se referenda zúčastnili +

9 SAMOSTATNÁ PRÁCE SVATBA Co musí udělat snoubenci před svatbou? (zaškrtněte všechny možnosti) informovat se navzájem o svém zdravotním stavu vyplnit dotazník k uzavření manželství doložit dokladem ukončení školní docházky dohodnout se o tom, jaká příjmení budou po sňatku užívat předložit své občanské průkazy a rodné listy

10 SAMOSTATNÁ PRÁCE PODNIKATEL Co všechno potřebujete, pokud byste chtěli získat živnostenský list na prodej zboží? (zaškrtněte všechny možnosti) občanský průkaz doklad o ukončení školní docházky výpis z rejstříku trestůvýpis z bankovního účtu rodný list potvrzení z finančního úřadu řidičský průkazzaplatit správní

11 SAMOSTATNÁ PRÁCE KAM SE STAROU LEDNICÍ? C o je nebezpečný odpad? (zaškrtněte všechny možnosti) papírzářivky barvyželezo televizeplasty sklozkažené jídlo

12 SAMOSTATNÁ PRÁCE NEMÁM PLATNOU OBČANKU Co musíte udělat při skončení platnosti občanského průkazu? (zaškrtněte všechny možnosti) ohlásit ukončení platnosti dokladu na policii pořídit si fotografii přinést rodný a oddací list vyplnit žádost o vydání občanského průkazu zaplatit pokutu za to, že jste si nenechali vystavit nový průkaz včas

13 OBČAN A JEHO OBEC Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : Občan v demokratické společnosti, V. Jirásková: Slon, Praha 1999 Občanská nauka pro SOŠ, V. Dudák a kol.: SPN, Praha 2003 Občan a jeho obec, Mičienka M., Partners Czech, o.p.s. 2004


Stáhnout ppt "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBČAN A JEHO OBEC Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka,"

Podobné prezentace


Reklamy Google