Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní občanství. Ústava Francie z r. 1791 a později Code Napoleon obnovují zásadu ius sanguinis, když zavádí pojem občanství místo poddanství (termín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní občanství. Ústava Francie z r. 1791 a později Code Napoleon obnovují zásadu ius sanguinis, když zavádí pojem občanství místo poddanství (termín."— Transkript prezentace:

1 Státní občanství

2 Ústava Francie z r. 1791 a později Code Napoleon obnovují zásadu ius sanguinis, když zavádí pojem občanství místo poddanství (termín poddanství nebyl vhodný pro vyjádření rovnosti před zákonem, což byl jeden ze základů vytvářející se občanské společnosti a osvícenských myšlenek)

3 Vnitrostátní a mezinárodní rozměr Státní občanství má rozměr nejen vnitrostátní, ale i mezinárodní. Z hlediska právního zakotvení lze říci, že patří do práva veřejného, a v jeho rámci zejména do práva: ◦Ústavního - základy vztahu jedince a státu, vztahy navenek ◦Trestního - stíhání za porušení věrnosti státu, vlastizrada, válečná zrada atd. ◦Správního - evidence obyvatel, státoobčanské řízení, doklady ◦Finančního - poplatky při nabývání, pozbývání a osvědčování SO ◦Mezinárodního veřejného - smlouvy s jinými státy o dvojím občanství, právo na diplomatickou ochranu ◦Mezinárodního soukromého - SO funguje jako hraniční ukazatel

4 tři typy fyzických osob ve státě ◦Státní občan - má specifický státoobčanský poměr ke státu ◦Cizinec - má tentýž poměr jako státní občan, avšak k jinému státu, platí pro něj cizinecký režim, řídí se cizineckým právem ◦Bezdomovec - je bez státoobčanského poměru k jakémukoli státu (apatridé)

5 Bipolité - osoby s dvojím státním občanstvím Apatridé - osoby bez státního občanství (bezdomovci)

6 Právní úprava státního občanství v ČR

7 Principy právní úpravy státního občanství v ČR 1. Princip individuálního nabývání a pozbývání státního občanství 2. Princip rovnosti občanů bez ohledu na způsob a čas nabytí státního občanství 3. Princip nepřípustnosti apatrismu 4. Princip vyloučení bipolitismu 5. Princip jednotného státního občanství rodiny 6. Princip výlučnosti státního občanství ČR

8 Státní občanství - vymezení časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či status) fyzické osoby a daného státu (Nález Ústavního soudu z 13. září 1994)

9 Ústava ČR Preambule + Hlava I. čl. 12 ◦„Nabývání a pozbývání státního občanství stanoví zákon.“ ◦„Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.“

10 Způsoby vzniku státního občanství Vznik Narozením Naturalizací Opcí Udělením (naturalizace) Prohlášením ius sanguinis ius soli narozením osvojením určením otcovství nalezením na území ČR (filiace)

11 Doklady o státním občanství 1. Občanský průkaz 2. Cestovní doklad 3. Osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR 4. Vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden

12 Způsoby zániku státního občanství Zánik Prohlášením Nabytím cizího státního občanství

13 Evidence Evidenci osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství ČR, vede příslušný úřad dle trvalého bydliště Ústřední evidenci FO, které nabyly nebo pozbyly státní občanství ČR, vede Ministerstvo vnitra ČR

14 Mezinárodní smlouvy vztahující se k úpravě státního občanství 1. Evropská úmluva o státním občanství č. 76/2004 Sb.m.s. 2. Úmluva o státním občanství vdaných žen č. 72/1962 Sb. 3. Úmluva o omezení případů bezdomovectví č. 43/2002 Sb. 4. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 5. Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti


Stáhnout ppt "Státní občanství. Ústava Francie z r. 1791 a později Code Napoleon obnovují zásadu ius sanguinis, když zavádí pojem občanství místo poddanství (termín."

Podobné prezentace


Reklamy Google