Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jsme v EU, buďme v obraze. EU jako politický organismus Eva Pluskalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jsme v EU, buďme v obraze. EU jako politický organismus Eva Pluskalová."— Transkript prezentace:

1 Jsme v EU, buďme v obraze. EU jako politický organismus Eva Pluskalová

2 EU jako politický organismus Základní principy Instituce EU Legislativní proces Politiky EU Doporučené materiály Jsme v EU, buďme v obraze

3 Základní principy Supranacionalita delegování části výlučných pravomocí na EU Proporcionalita v oblastech které nejsou určené jako výlučné, zasahovat jen v nezbytně nutné míře Subsidiarita rozhodování na úrovni státu/regionu

4 Instituce EU Hlavní aktéři rozhodovacího procesu (Evropská rada, Evropská Komise, Rada EU, Evropský parlament) Soudní a kontrolní orgány (Soudní dvůr ES, Soudní dvůr I. Instance, Evropský účetní dvůr) Orgány se specifickými úkoly (Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, Evropská centrální banka, Evropský ombudsman, atd.)

5 Hlavní aktéři rozhodovacího procesu Evropská rada – prezidenti/premiéři členských států – strategická rozhodnutí – Společná zahraniční a bezpečnostní politika

6 Hlavní aktéři rozhodovacího procesu Evropská Komise – zástupci prosazující zájmy EU – návrhy právních norem – kontrola rozpočtu dodržování práva EU pravidel hospodářské soutěže

7 Hlavní aktéři rozhodovacího procesu Rada EU (Rada ministrů) – ministři relevantních resortů – zastupují zájmy své země – tvorba nařízení, směrnic, rozhodnutí, další legislativy

8 Hlavní aktéři rozhodovacího procesu Evropský parlament – zastupují zájmy občanů – podílí se na tvorbě sekundární legislativy – rozpočtové pravomoci

9 Legislativní proces (občanská iniciativa) Evropská komise Evropský parlament + Rada ministrů (většina)(kvalifikovaná většina, jednomyslně)

10 Politiky EU Společné politiky – zemědělská, obchodní, dopravní, měnová Koordinované politiky – např.: ochrana životního prostředí, sociální politka, ochrana spotřebitele, atd.

11 Společné politiky Členské země se zcela vzdaly své suverenity v rozhodování o těchto politikách Jaký je Váš názor?

12 Koordinované politiky Unijní orgány pracují na vzájemné koordinaci na úrovni států Přináší tento princip pozitiva nebo negativa?

13 Doporučené materiály pro studenty Jsme v EU, buďme v obraze. – Užitečné učební materiály o Evropské unii – – členěné i podle věku Prezentace o EU – Politiky EU – Hry od EU pro děti –

14 Jsme v EU, buďme v obraze Proč se zajímat o Evropskou unii? Geografické vymezení Evropy. Integrační proces v západní Evropě. Instituce a politiky Evropské unie Česká republika v Evropské unii Evropská unie v globálních souvislostech Aktuální problémy Evropské unie Doporučené informační zdroje Bariéry konkurenceschopnosti

15 Ukázka práce s materiálem

16 Shrnutí Aktéři politického procesu? Politiky? Zdroje informací? Ověření aktuálnosti informací.

17 Zdroje Jsme v EU, buďme v obraze. – Smlouva pro Evropu 21. století – Orgány a ostatní instituce EU – Další zdroje viz. „Jsme v EU, buďme v obraze“

18 Děkuji za pozornost Dotazy?


Stáhnout ppt "Jsme v EU, buďme v obraze. EU jako politický organismus Eva Pluskalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google