Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. Fr. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 15Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. Fr. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 15Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. Fr. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 15Číslo DUM1616 PředmětVeřejná správa Tematický okruh Správa zaměstnanosti Název materiáluZaměstnávání cizinců Autor Ing. Krupičková Jarmila Datum tvorby září 2013RočníkVSP 2 Anotace Povinnosti zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají cizince a občany EU. Metodický pokyn 1. Rozdejte žákům pracovní listy - DUM č. 1 7 2. Spusťte prezentaci – výklad DUM č. 16 3. Materiál pro data projekto r, popř. interaktivní tabuli Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jarmila Krupičková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Obsah tématu Pojem cizinec. Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů vůči cizincům? Co musí cizinec získat, chce-li u nás pracovat? Co to je zelená karta? Co to je modrá karta? Jaké jsou povinnosti zaměstnávám-li občana EU?

3 Pojem cizinec je fyzická osoba, není státním občanem České republiky, není občanem EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, nebo jeho rodinným příslušníkem, cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, mají z hlediska zaměstnávání stejné právní postavení jako občané České republiky.

4 Povinnosti zaměstnavatelů Získávat cizince pouze na volná pracovní místa, která nelze obsadit uchazečem o zaměstnání (kvalifikace, chybí pracovní síly). Svůj záměr zaměstnávat cizince předem oznámit a projednat s krajskou pobočkou úřadu práce. Hlásit úřadu práce počet míst, druhu práce a předpokládanou dobu výkonu práce.

5 Oznamovací povinnost Zaměstnavatel je povinen o nástupu cizince do zaměstnání písemně informovat ÚP. Zaměstnavatel je dále povinen písemně informovat příslušný ÚP o tom, že cizinec: 1.nenastoupil do práce, 2.ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno. Zaměstnavatel musí cizince přihlásit k platbě dávek sociálního a zdravotního pojištění.

6 Povinnosti cizince Zaměstnavatel může cizince zaměstnávat pouze tehdy, pokud tento cizinec má: a)platné povolení k zaměstnání od úřadu práce b)platné povolení k pobytu (vízum nad 90 dní, dlouhodobý pobyt) c)písemně uzavřenou pracovní smlouvu

7 Povolení k zaměstnání 1.je nepřenosné, 2.vydává se na dobu určitou, maximálně však na dobu 2 let, 3.cizinec může žádat o vydání povolení k zaměstnání i opakovaně, 4.je platné pouze pro zaměstnání u zaměstnavatele, který je uveden v rozhodnutí.

8 Zvláštní případy Povolení k zaměstnání se nevyžaduje u cizinců: 1.s povoleným trvalým pobytem, 2.kterým byl udělen azyl, 3.jejichž výkon práce na území ČR nepřesáhne 7 kalendářních dnů (umělci, vědci, učitelé,…), 4.kteří jsou členy záchranné jednotky a poskytují pomoc, 5.akreditovaných v oblasti sdělovacích prostředků.

9 Zelená karta Zelená karta je povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech. Spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání. Platnost zelené karty je 2-3 roky. Za určitých okolností lze zelenou kartu prodloužit až o 3 roky, jen typ A+B.

10 Typy zelených karet Rozeznáváme 3 typy: a)typ A: pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál b)typ B: pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen c)typ C: pro ostatní pracovníky – neprodlužuje se Je určena pro cizince, z vyjmenovaných zemí.

11 Modrá karta je povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, je požadováno minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo aspoň 3 roky, hrubá mzda je minimálně 1,5x průměrné HM, země původu cizince není omezena, vydána na 2 roky, prodloužení max. o 2 roky.

12 Zaměstnávání občanů EU Občané členských států Evropské unie a jejich rodinní příslušníci nejsou z hlediska zákona o zaměstnanosti považováni za cizince a mají stejné právní postavení jako občané České republiky. Platí i pro občany Norska, Lichtenštejnska a Islandu, patřící do EHP a občané Švýcarska a jejich rodinní příslušníci.

13 Zaměstnávání občanů EU Tito občané nepotřebují pro účely zaměstnání povolení. Zaměstnavatelé jsou povinni nejpozději v den nástupu těchto osob písemně informovat ÚP.

14 Shrnutí 1.Vysvětlete pojem cizinec. 2.Vyjmenujte povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců. 3.Kdy lze cizince zaměstnat? 4.Vysvětlete rozdíl mezi zelenou a modrou kartou. 5.Evidujeme občany z EU, kteří u nás pracují?

15 Zdroj: vlastní tvorba


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. Fr. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 15Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google