Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměstnávání cizinců z pohledu zaměstnavatele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměstnávání cizinců z pohledu zaměstnavatele"— Transkript prezentace:

1 Zaměstnávání cizinců z pohledu zaměstnavatele
Ministerstvo práce a sociálních věcí 1

2 Nejdůležitější právní předpisy v oblasti zaměstnávání cizinců
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 2

3 Postavení cizinců na trhu práce
cizinci mají v rámci pracovněprávních vztahů právo na rovné zacházení upraveno zejména zákoníkem práce (ten nerozlišuje až na výjimky občany ČR a cizince) nárok na shodné zacházení, pracovní podmínky a plat jako občané ČR DPP, DPČ a pracovní smlouva v písemné podobě dle článku 26 odst. 4 Listina stanoví možnost odlišné úpravy pro cizince zákon o zaměstnanosti určuje kdo má volný přístup na trh práce a které skupiny cizinců potřebují některou z forem pracovního povolení pracovní poměr končí cizince končí dle § 48 odst. 3 zákoníku práce: písm. a) koncem nebo zrušením pobytu písm. b) cizinci s pravomocným trestem vyhoštění písm. c) uplynutím doby na kterou byla vydáno pracovní povolení 3

4 Cizinci s volným přístupem na trh práce v ČR
Volný přístup na trh práce občané EU, EHP, Švýcarska (§3 odst. 2 a 3 zákona o zaměstnanosti) EHP - Norsko, Island, Lichtenštejnsko rodinní příslušníci občanů EU, ČR (§15a, § 180f zákona o pobytu cizinců) manžel, registrovaný partner rodič občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti dítě do 21 let, nezaopatřený příbuzný v přímé linii (vzestupné nebo sestupné) trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému, pro účely vstupu na trh práce stačí potvrzení dokladem (záznam v cestovním dokladu, potvrzení) o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie 4

5 Volný přístup na trh práce pro určité kategorie občanů třetích zemí
upraveno v § 98 zákona o zaměstnanosti držitelé trvalého pobytu a azylanti, držitelé dlouhodobého pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem dlouhodobého pobytu, azylantem a držitelem trvalého pobytu, držitelé dlouhodobého pobytu rezidenta výkon práce do 7 po sobě jdoucích dnů (max. 30 v kalendářním roce) umělci, sportovci, dodávka služeb nebo zboží, provádění montáže na základě obchodní smlouvy, provádění záručních a opravárenských prací pedagogičtí pracovníci, akademičtí pracovníci , vědečtí a výzkumní nebo vývojoví pracovníci, kteří jsou účastníci vědeckého setkání novináři, zaměstnanci v mezinárodní dopravě, členové záchranných jednotek (bez informační povinnosti) studenti (prezenční studium na akreditovaném oboru) pedagogičtí pracovníci, akademičtí pracovníci nebo vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci ve veřejné výzkumné instituci absolventi akreditovaných oborů středních a vysokých škol cizinci vysláni na území ČR v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem z jiného čl. státu 5

6 Cizinci s volným přístupem na trh práce v ČR
Povinnosti zaměstnavatele: splnit informační povinnost (§87 a §88 zákona o zaměstnanosti) nahlášení nástupu do zaměstnání- nejpozději v den nástupu hlášení o nástupu obsahuje údaje vyžadované dle §102 odst. 2 zaměstnavatel je také povinen hlásit změnu těchto údajů dále je zaměstnavatel povinen hlásit předčasné ukončení zam. cizince vést evidenci všech zaměstnaných cizinců (§102 odst. 2) platí pro občany EU jejich rodinné příslušníky i občany třetích zemí uchovávat kopie dokladu prokazujících oprávněnost pobytu cizince (§102 odst.3) po dobu zaměstnání a 3 roky poté 6

7 Cizinci bez volného přístupu na trh práce
Pracovní povolení ostatní cizinci ze třetích zemí potřebují pracovní povolení povolení k zaměstnání (+ povolení k pobytu v ČR) zaměstnanecká a modrá karta odpovědné státní úřady Úřad práce ČR (spadá pod MPSV) vydává povolení k zaměstnání Ministerstvo vnitra ČR (Odbor azylové a migrační politiky) vydává zaměstnaneckou a modrou kartu 7

8 Cizinci bez volného přístupu na trh práce
Povolení k zaměstnání ohlášené volné pracovní místo test trhu práce = zohledňuje situaci na trhu práce (neplatí pro §95 a §97 zákona o zaměstnanosti) vydáváno maximálně na 2 roky platí pouze pro určité pracovní místo umožňuje přístup na trh práce pouze současně s pobytovým oprávněním Je dle § 89 odst. 4 zákona o zaměstnanosti určeno pro vyslané pracovníky (§95), sezonní pracovníky (§96) a pro cizince uvedené v § 97 zákona o zaměstnanosti držitele dlouhodobého pobytu za účelem podnikání

9 Cizinci bez volného přístupu na trh práce
Modrá a zaměstnanecká karta kombinují pracovní povolení a povolení k pobytu (duální povolení) obdrží cizinec pokud volné pracovní místo propadne do databáze volných pracovních míst obsaditelných držiteli karty platí ke konkrétnímu pracovnímu místu modrá karta je určena pro vysocekvalifikované osoby obdobná úprava v rámci celé EU alespoň 1.5 násobek průměrné hrubé mzdy, vysokoškolské vzdělání

10 Nelegální zaměstnávání cizinců
Definice: upravena v § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah výkon práce bez povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty, modré karty výkon práce v rozporu s povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, modrou kartou výkon práce bez platného povolení k pobytu

11 Nelegální zaměstnávání cizinců
Sankce pro zaměstnavatele: právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu (§140 zákona o zaměstnanosti) umožnění výkonu nelegální práce Kč až Kč minimální hranice bude snížena od na Kč nesplnění informační povinnost, není vedena evidence až Kč fyzickou osobu zaměstnavatele (§139 zákona o zaměstnanosti) umožnění výkonu nelegální práce až Kč

12 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Zaměstnávání cizinců z pohledu zaměstnavatele"

Podobné prezentace


Reklamy Google