Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zaměstnávání cizinců z pohledu zaměstnavatele Ministerstvo práce a sociálních věcí Filip Bohata.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zaměstnávání cizinců z pohledu zaměstnavatele Ministerstvo práce a sociálních věcí Filip Bohata."— Transkript prezentace:

1 1 Zaměstnávání cizinců z pohledu zaměstnavatele Ministerstvo práce a sociálních věcí Filip Bohata

2 2 2 Nejdůležitější právní předpisy v oblasti zaměstnávání cizinců  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;  zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky;  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

3 3 3 Postavení cizinců na trhu práce právo na rovné zacházení o cizinci mají v rámci pracovněprávních vztahů právo na rovné zacházení o upraveno zejména zákoníkem práce (ten nerozlišuje až na výjimky občany ČR a cizince) o nárok na shodné zacházení, pracovní podmínky a plat jako občané ČR o DPP, DPČ a pracovní smlouva v písemné podobě o dle článku 26 odst. 4 Listina stanoví možnost odlišné úpravy pro cizince zákon o zaměstnanosti určuje kdo má volný přístup na trh práce a které skupiny cizinců potřebují některou z forem pracovního povolení pracovní poměr končí cizince končí dle § 48 odst. 3 zákoníku práce: písm. a) koncem nebo zrušením pobytu písm. b) cizinci s pravomocným trestem vyhoštění písm. c) uplynutím doby na kterou byla vydáno pracovní povolení

4 4 4 Cizinci s volným přístupem na trh práce v ČR Volný přístup na trh práceVolný přístup na trh práce o občané EU, EHP, Švýcarska o občané EU, EHP, Švýcarska (§3 odst. 2 a 3 zákona o zaměstnanosti)  EHP - Norsko, Island, Lichtenštejnsko o rodinní příslušníci občanů EU, ČR o rodinní příslušníci občanů EU, ČR (§15a, § 180f zákona o pobytu cizinců)  manžel, registrovaný partner  rodič občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti  dítě do 21 let, nezaopatřený příbuzný v přímé linii (vzestupné nebo sestupné)  trvalý vztah obdobný vztahu rodinnému, pro účely vstupu na trh práce stačí potvrzení dokladem (záznam v cestovním dokladu, potvrzení) o podání žádosti o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_eu/zz_eu_trh_prace

5 5 5 Volný přístup na trh práce pro určité kategorie občanů třetích zemíVolný přístup na trh práce pro určité kategorie občanů třetích zemí o upraveno v § 98 zákona o zaměstnanosti o držitelé trvalého pobytu a azylanti, držitelé dlouhodobého pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem dlouhodobého pobytu, azylantem a držitelem trvalého pobytu, držitelé dlouhodobého pobytu rezidenta o výkon práce do 7 po sobě jdoucích dnů (max. 30 v kalendářním roce) o umělci, sportovci, dodávka služeb nebo zboží, provádění montáže na základě obchodní smlouvy, provádění záručních a opravárenských prací o pedagogičtí pracovníci, akademičtí pracovníci, vědečtí a výzkumní nebo vývojoví pracovníci, kteří jsou účastníci vědeckého setkání o novináři, zaměstnanci v mezinárodní dopravě, členové záchranných jednotek (bez informační povinnosti) o studenti (prezenční studium na akreditovaném oboru) o pedagogičtí pracovníci, akademičtí pracovníci nebo vědečtí, výzkumní nebo vývojoví pracovníci ve veřejné výzkumné instituci o absolventi akreditovaných oborů středních a vysokých škol o cizinci vysláni na území ČR v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem z jiného čl. státu

6 6 Cizinci s volným přístupem na trh práce v ČR Povinnosti zaměstnavatele:Povinnosti zaměstnavatele: o splnit informační povinnost o splnit informační povinnost (§87 a §88 zákona o zaměstnanosti) o nahlášení nástupu do zaměstnání- nejpozději v den nástupu o hlášení o nástupu obsahuje údaje vyžadované dle §102 odst. 2 o zaměstnavatel je také povinen hlásit změnu těchto údajů o dále je zaměstnavatel povinen hlásit předčasné ukončení zam. cizince o http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy o vést evidenci všech zaměstnaných cizinců o vést evidenci všech zaměstnaných cizinců (§102 odst. 2) o platí pro občany EU jejich rodinné příslušníky i občany třetích zemí o uchovávat kopie dokladu prokazujících oprávněnost pobytu cizince o uchovávat kopie dokladu prokazujících oprávněnost pobytu cizince (§102 odst.3) o po dobu zaměstnání a 3 roky poté

7 7 Cizinci bez volného přístupu na trh práce Pracovní povoleníPracovní povolení o ostatní cizinci ze třetích zemí potřebují pracovní povolení  povolení k zaměstnání (+ povolení k pobytu v ČR)  zaměstnanecká a modrá karta o odpovědné státní úřady  Úřad práce ČR (spadá pod MPSV) vydává povolení k zaměstnání  Ministerstvo vnitra ČR (Odbor azylové a migrační politiky) vydává zaměstnaneckou a modrou kartu

8 Povolení k zaměstnání Povolení k zaměstnání ohlášené volné pracovní místo test trhu práce = zohledňuje situaci na trhu práce (neplatí pro §95 a §97 zákona o zaměstnanosti) vydáváno maximálně na 2 roky platí pouze pro určité pracovní místo umožňuje přístup na trh práce pouze současně s pobytovým oprávněním Je dle § 89 odst. 4 zákona o zaměstnanosti určeno pro vyslané pracovníky (§95), sezonní pracovníky (§96) a pro cizince uvedené v § 97 zákona o zaměstnanosti držitele dlouhodobého pobytu za účelem podnikání Cizinci bez volného přístupu na trh práce 8

9 Modrá a zaměstnanecká kartaModrá a zaměstnanecká karta o kombinují pracovní povolení a povolení k pobytu (duální povolení)  obdrží cizinec pokud volné pracovní místo propadne do databáze volných pracovních míst obsaditelných držiteli karty  platí ke konkrétnímu pracovnímu místu o modrá karta je určena pro vysocekvalifikované osoby  obdobná úprava v rámci celé EU  alespoň 1.5 násobek průměrné hrubé mzdy, vysokoškolské vzdělání 9

10 Nelegální zaměstnávání cizinců Definice:Definice:  upravena v § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti  výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah  výkon práce bez povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty, modré karty  výkon práce v rozporu s povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, modrou kartou  výkon práce bez platného povolení k pobytu 10

11 Nelegální zaměstnávání cizinců Sankce pro zaměstnavatele:Sankce pro zaměstnavatele:  právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu (§140 zákona o zaměstnanosti)  umožnění výkonu nelegální práce 250 000 Kč až 10 000 000 Kč  minimální hranice bude snížena od 1. 1. 2015 na 50 000 Kč  nesplnění informační povinnost, není vedena evidence až 100 000 Kč  fyzickou osobu zaměstnavatele (§139 zákona o zaměstnanosti)  umožnění výkonu nelegální práce až 5 000 000 Kč  nesplnění informační povinnost, není vedena evidence až 100 000 Kč 11

12 Děkuji Vám za pozornost. 12 filip.bohata@mpsv.cz


Stáhnout ppt "1 Zaměstnávání cizinců z pohledu zaměstnavatele Ministerstvo práce a sociálních věcí Filip Bohata."

Podobné prezentace


Reklamy Google