Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do managementu 1. seminář Ing. Darina Myšáková KPE, budova H - 6. patro, kancelář H736 Konzultační hodiny: pondělí – 14:00-15:30.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do managementu 1. seminář Ing. Darina Myšáková KPE, budova H - 6. patro, kancelář H736 Konzultační hodiny: pondělí – 14:00-15:30."— Transkript prezentace:

1 Úvod do managementu 1. seminář Ing. Darina Myšáková darina.mysakova@tul.cz KPE, budova H - 6. patro, kancelář H736 Konzultační hodiny: pondělí – 14:00-15:30 + dle dohody

2 Podmínky zápočtu Zápočet bude přiznán po předložení a obhajobě semestrální práce při splnění těchto podmínek: Za semestrální práci a cvičení student získá minimálně 10 bodů. Při nesplnění tohoto požadavku nebude zápočet udělen se všemi důsledky. Docházka vyšší či rovná 85 % + aktivní účast. Při docházce nižší než 85 %, ale vyšší než 75 % navíc po úspěšném absolvování dodatečné písemné práce. Při docházce nižší než 75 % či neobhájení semestrální práce nebude zápočet udělen se všemi důsledky.

3 Způsob klasifikace platný pro akademický rok 2011/2012 Hodnocení je založeno na bodovém systému. Možnost získání bodů: Za cvičení: 1) Semestrální práce (obsah, úprava, obhájení před studijní skupinou) až 25 bodů. 2) Aktivita na cvičení až 9 bodů. Celkem za cvičení max. 34 bodů.

4 Semestrální práce Téma : Výběr problematiky z oblasti managementu Práce musí obsahovat - teoretické základy (popis dané problematiky v odborné literatuře) - výběr firmy - stručný popis a rozbor činností, charakteristika org. prostředí - odhalení dysfunkce, nesouladu, problému (místa vhodného ke zlepšení) - vlastní návrh řešení daného problému (jak postupovat, kdo bude problém řešit, v jakých krocích) - v čem je dané řešení pro firmu přínosné, kde naopak mohou nastat komplikace

5 Semestrální práce - forma Titulní list - název semestrální práce, jméno řešitele, škola, fakulta, ročník, akademický rok, datum vypracování Obsah - seznam číslovaných kapitol a stran Úvod - zdůvodnění volby tématu, nástin postupu řešení problému Teoretická část - teoretická východiska, popis dané problematiky v literatuře - teorie max. 1 strana

6 Semestrální práce - pokračování Praktická část - popis dané firmy - popis zkoumaného problému - jak je problém řešen v organizaci (kým, odůvodnění tohoto řešení, důsledky) - vlastní řešení, návrh konkurenčního řešení - porovnání kladů a záporů jednotlivých řešení Závěr - zhodnocení výsledků, přínosů – přínos pro firmu (změna po řešení), přínos pro řešitele (nové informace, dovednosti, postřehy, názory…)

7 Semestrální práce - pokračování Seznam použité literatury - Citace literatury!!! Přílohy !!! Úprava semestrální práce dle Opatření děkanky č. 26/2010 – Pro zpracování závěrečné (diplomové či bakalářské) práce na EF TUL!!! http://www.tul.cz/ → Ekonomická fakulta → Studenti → Opatření a ostatní předpisy → Opatření děkanky č. 26/2010 – Pro zpracování závěrečné (diplomové či bakalářské) práce na EF TUL

8 Semestrální práce individuální zpracování, odevzdání semestrální práce v tištěné podobě (pondělní skupiny – 28. 11. 2011, páteční skupina – 2. 12. 2011) hodnocení semestrální práce: obsah 0 – 10 bodů, úprava 0 – 5 bodů, prezentace 0 – 10 bodů prezentace před studijní skupinou - 8 minut, prezentace v PowerPointu, požadováno vhodné oblečení


Stáhnout ppt "Úvod do managementu 1. seminář Ing. Darina Myšáková KPE, budova H - 6. patro, kancelář H736 Konzultační hodiny: pondělí – 14:00-15:30."

Podobné prezentace


Reklamy Google