Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu"— Transkript prezentace:

1 Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu
MANAGEMENT I Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu

2 MANAGEMENT I Zápočet ze cvičení: dle podmínek nastavených jednotlivými cvičícími (Mgr. D. Navrátilová, Mgr. Ing. R. Pavlíčková a Ing. S. Pavlík, Ph.D.), musí předcházet zkoušce. Zkouška má 2 části – písemnou a ústní.

3 PÍSEMNÁ ČÁST 1 Vypracovat Time Management 1 pracovního dne:
Zaznamenávat činnosti v průběhu libovolného pracovního dne Převést zaznamenané činnosti do manažerských rolí (podle libovolného modelu – Mintzberg, Fayol, Stewardová, Eisenhower, …) Vyhodnotit role v rámci 24 hodin V závěru rozebrat dosažené výsledky, event. navrhnout změny Forma: protokol

4 PÍSEMNÁ ČÁST 2 Zpracovat reflexi z četby knihy dle vlastního výběru z oblasti managementu (příp. beletrie s vyhodnocením manažerského poučení z četby) v rozsahu cca 1 normostrany.

5 PÍSEMNÁ ČÁST 3 a 4 Zpracovat 2 eseje na zvolené téma z programu přednášek Management I (nutno zapsat – pro volbu každého tématu je omezený počet míst: 20): Téma musí být specifikováno (podle „Úvod do studia“, část 15: „Eseje“ - INTRANET) Rozsah 10 s. normostran textu Dodržení „Směrnice rektora k seminárníma jiným studentským pracím na Moravské vysoké škole Olomouc“ (INTRANET) ve všech ohledech Základní příručka (nutno dodržet, zejména citace!): Juríčková, Vaněčková – „Bakalářské práce na Moravské vysoké škole Olomouc“

6 ZAPISOVÁNÍ TÉMAT

7 SEZNAM TÉMAT PRO AKADEMICKÝ ROK 2001/11
Úvod do managementu. Plánování. Organizování. Rozhodování. Vedení. Kontrolování. Operativní řízení. Komunikování. Řízení lidských zdrojů. Time Management. Strategické řízení. Podnikání. Konkurence.

8 TERMÍNOVNÍK Udělení zápočtu ze cvičení – standardně v týdnu od do Termín odevzdání prací (všechny 4 najednou, standardně jako příloha u) – do Po tomto termínu nebudou práce vůbec přijaty! Na základě zhodnocení (bude oznámeno každému studentovi písemně em) se lze přihlásit na ústní zkoušku (tahají se 2 otázky z celého portfólia 13 témat pro letní semestr): Předtermíny: budou vypsány v zápočtovém týdnu Řádné termíny: – (budou vypsány ve STAGu)

9 HODNOCENÍ Písemná část 1 a 2: 1 – 2 – 3 – N (body: 3 – 2 – 1 – 0)
Ústní zkouška: 1 – 2 – 3 – N (body: 7 – 5 – 3 – 0) Celkové hodnocení: 1 – 2 – 3 – N (body: 20 – 15 – 10 – méně než 10) Za více než 2/3 účast na přednáškách (8 - dle prezenční listiny): + 3 body

10 KONZULTAČNÍ HODINY Pondělí: 10.00 – 11.00 Středa: 08.00 – 10.00
Kancelář ve II. patře na rektorátě Pro zkouškové období od budou upraveny podle vypsaných termínů

11 PROTOKOL O HODNOCENÍ STUDENTA

12 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (1)
Nedodržení rozsahu Překročení rozsahu Chybí citace (odkazy) v textu „Seznam použitých zdrojů“ není podle normy (skripta) Jsou uváděny i nepoužité zdroje Nejsou uváděny všechny zdroje (včetně těch, které byly citovány v textu) U www serverů chybí datování Není specifikováno téma

13 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (2)
Esej je hodně volný útvar – výpisky z učebnic (zdrojů), případně poznámky pro přípravu ke zkoušce to však nesplňují Jednopísmenkové spojky a předložky na konci řádku Text není zarovnán do bloků U obr., tab., grafů, … chybí legenda (popis) Nadpisy kapitol a odstavců se vyskytují na předchozí stránce Student se domnívá, že text nebudu číst (varuji!)

14 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (3)
Odkazy (citace) v textu nejsou jednotné (nelze kombinovat!) Podvody studentů – předložení cizích prací (muži v ženském rodu, nápadně shodné texty, obr., literatura, …) Použití nevhodných (zapovězených) zdrojů – WIKIPEDIA (otevřené encyklopedie obecně, blogy, facebook, …), www servery SEMINARKY, DIPLOMKY, MATURITA, …

15 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (4)
Předložení zcela opsaných (stažených) prací (jsem dosti detailně obeznámen s obsahy a poznám! – některé jsme již řešili i disciplinárně)

16 KONTAKTY


Stáhnout ppt "Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu"

Podobné prezentace


Reklamy Google