Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT I Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT I Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu."— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT I Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu

2 MANAGEMENT I Zápočet ze cvičení: dle podmínek nastavených jednotlivými cvičícími (Mgr. D. Navrátilová, Mgr. Ing. R. Pavlíčková a Ing. S. Pavlík, Ph.D.), musí předcházet zkoušce. Zkouška má 2 části – písemnou a ústní.

3 PÍSEMNÁ ČÁST 1 Vypracovat Time Management 1 pracovního dne: Zaznamenávat činnosti v průběhu libovolného pracovního dne Převést zaznamenané činnosti do manažerských rolí (podle libovolného modelu – Mintzberg, Fayol, Stewardová, Eisenhower, …) Vyhodnotit role v rámci 24 hodin V závěru rozebrat dosažené výsledky, event. navrhnout změny Forma: protokol

4 PÍSEMNÁ ČÁST 2 Zpracovat reflexi z četby knihy dle vlastního výběru z oblasti managementu (příp. beletrie s vyhodnocením manažerského poučení z četby) v rozsahu cca 1 normostrany.

5 PÍSEMNÁ ČÁST 3 a 4 Zpracovat 2 eseje na zvolené téma z programu přednášek Management I (nutno zapsat – pro volbu každého tématu je omezený počet míst: 20): Téma musí být specifikováno (podle „Úvod do studia“, část 15: „Eseje“ - INTRANET) Rozsah 10 s. normostran textu Dodržení „Směrnice rektora k seminárníma jiným studentským pracím na Moravské vysoké škole Olomouc“ (INTRANET) ve všech ohledech Základní příručka (nutno dodržet, zejména citace!): Juríčková, Vaněčková – „Bakalářské práce na Moravské vysoké škole Olomouc“

6 ZAPISOVÁNÍ TÉMAT

7 SEZNAM TÉMAT PRO AKADEMICKÝ ROK 2001/11 1. Úvod do managementu. 2. Plánování. 3. Organizování. 4. Rozhodování. 5. Vedení. 6. Kontrolování. 7. Operativní řízení. 8. Komunikování. 9. Řízení lidských zdrojů. 10. Time Management. 11. Strategické řízení. 12. Podnikání. 13. Konkurence.

8 TERMÍNOVNÍK Udělení zápočtu ze cvičení – standardně v týdnu od 16. 5. 2011 do 20. 5. 2011 Termín odevzdání prací (všechny 4 najednou, standardně jako příloha e-mailu) – do 20. 5. 2011 Po tomto termínu nebudou práce vůbec přijaty! Na základě zhodnocení (bude oznámeno každému studentovi písemně e-mailem) se lze přihlásit na ústní zkoušku (tahají se 2 otázky z celého portfólia 13 témat pro letní semestr): Předtermíny: budou vypsány v zápočtovém týdnu Řádné termíny: 23. 5. – 30. 6. 2011 (budou vypsány ve STAGu)

9 HODNOCENÍ Písemná část 1 a 2: 1 – 2 – 3 – N (body: 3 – 2 – 1 – 0) Písemná část 3 a 4: 1 – 2 – 3 – N (body: 5 – 3 – 1 – 0) Ústní zkouška: 1 – 2 – 3 – N (body: 7 – 5 – 3 – 0) Celkové hodnocení: 1 – 2 – 3 – N (body: 20 – 15 – 10 – méně než 10) Za více než 2/3 účast na přednáškách (8 - dle prezenční listiny): + 3 body

10 KONZULTAČNÍ HODINY Pondělí:10.00 – 11.00 Středa:08.00 – 10.00 Kancelář ve II. patře na rektorátě Pro zkouškové období od 23. 5. 2011 budou upraveny podle vypsaných termínů

11 PROTOKOL O HODNOCENÍ STUDENTA

12 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (1) Nedodržení rozsahu Překročení rozsahu Chybí citace (odkazy) v textu „Seznam použitých zdrojů“ není podle normy (skripta) Jsou uváděny i nepoužité zdroje Nejsou uváděny všechny zdroje (včetně těch, které byly citovány v textu) U www serverů chybí datování Není specifikováno téma

13 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (2) Esej je hodně volný útvar – výpisky z učebnic (zdrojů), případně poznámky pro přípravu ke zkoušce to však nesplňují Jednopísmenkové spojky a předložky na konci řádku Text není zarovnán do bloků U obr., tab., grafů, … chybí legenda (popis) Nadpisy kapitol a odstavců se vyskytují na předchozí stránce Student se domnívá, že text nebudu číst (varuji!)

14 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (3) Odkazy (citace) v textu nejsou jednotné (nelze kombinovat!) Podvody studentů – předložení cizích prací (muži v ženském rodu, nápadně shodné texty, obr., literatura, …) Použití nevhodných (zapovězených) zdrojů – WIKIPEDIA (otevřené encyklopedie obecně, blogy, facebook, …), www servery SEMINARKY, DIPLOMKY, MATURITA, …

15 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PROBLÉMY (4) Předložení zcela opsaných (stažených) prací (jsem dosti detailně obeznámen s obsahy a poznám! – některé jsme již řešili i disciplinárně)

16 KONTAKTY Miroslav.rossler@mvso.cz +420 587 331 822 +420 724 444 361


Stáhnout ppt "MANAGEMENT I Podmínky úspěšného zvládnutí předmětu."

Podobné prezentace


Reklamy Google