Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracování ročníkových prací – letní semestr ROPR4 a KROP4 Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracování ročníkových prací – letní semestr ROPR4 a KROP4 Ing. Martina Juříková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Zpracování ročníkových prací – letní semestr ROPR4 a KROP4 Ing. Martina Juříková, Ph.D.

2 Postup ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR Dokončení RP + konzultace s vedoucím RP dle uvážení (nezapisují se) Odevzdání v tištěné podobě do Pozor: pro odevzdání NENÍ náhradní (opravný) termín!!! Návrh hodnocení (posudek) vedoucího Vám bude zaslán em Obhajoby RP 14. – 19. dubna Zpracování ročníkové práce Volba tématu do Oficiální odsouhlasení ÚMK do Podmínky za ZS: 3 konzultace s vedoucím RP + jejich záznam na Pozn.: login jako do Portálu Zápočet k

3 3 Zpracování seminárních a ročníkových prací Základní požadavky na ročníkové práce OBSAH: rešeršní charakter či teoreticko-aplikační (empirický charakter). Je komplexnější než SP (může být přípravou k BP) a postihuje konkrétní problematiku ROZSAH cca stran od úvodu po konec závěru. JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text ÚPRAVA: dle Směrnice rektora UTB č. 15/2010

4 4 Zpracování ročníkové práce Struktura ročníkové práce Úvod I. Teoretická část Metodika práce II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury Seznam příloh, obrázků, grafů

5 5 Úvod Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?), za jakým účelem (k čemu budou využity výsledky?) Nástin, jak se BUDE práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…) Tzn. Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

6 6 Ročníková práce Teoretická část, teoretická východiska práce SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV OBECNĚ, čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly NEJEN CITACE, autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat, uvádět PŮVODNÍ zdroje Teoretická část odpovídá na otázky: kdo již o daném problému psal? Necitovat „dámy X a Y“, autory netitulovat jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci? Hlavní prameny informací 1) knihy (sborníkové práce a monografie), 4) internetové zdroje 2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta),5) normotvorné zdroje 3) databáze, HELP: Služba knihovny UTB: IVA

7 7 Metodika práce – tj. kapitola, kde uvádíte: Cíl práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce spěje?, příp. účel práce – K čemu budou sloužit výstupy práce? Výzkumné otázky Metody: jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému? Příp. teorii k těmto analýzám.

8 8 II. Praktická (analytická) část charakteristika firmy a/či řešené situace objektivní (podložená) analýza popis a interpretace výsledků návrhy a doporučení

9 9 Závěr práce Tj. odpovědi na otázky: Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete? Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

10 10 Citace odborných zdrojů Každý zdroj citujte! Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili! Generátor citací: 2 Nové trendy v marketingu, prosince 2007

11 Citace – užitečné odkazy: 11 Citační tahák: Odkazy v textu a bibliografický záznam: Harvardský systém: content/uploads/harvardsky-system.pdf

12 12 Formální úprava BP Dle Směrnice rektora č. 15/2010: Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění Příloha 1.A šablony pro Word aj. Doporučuji psát přímo do šablony…

13 Neméně důležité: -Odbornost jazyka - stylistika - logická návaznost 13

14 14 Dotazy, konzultace: Tel Prezentace:


Stáhnout ppt "Zpracování ročníkových prací – letní semestr ROPR4 a KROP4 Ing. Martina Juříková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google