Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový seminář úvodní přednáška

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový seminář úvodní přednáška"— Transkript prezentace:

1 Diplomový seminář úvodní přednáška
JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 16. prosince 2013

2 Osnova Předpisy Diplomový seminář I Zadání diplomové práce
Změna tématu diplomové práce Obligatorní náležitosti diplomové práce Fakultativní náležitosti diplomové práce Struktura diplomové práce Rešerše literatury Citace Plagiátorství Odevzdání diplomové práce Posudky na diplomovou práci Obhajoba diplomové práce Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 2

3 1. Předpisy 1/2 zákon o vysokých školách univerzitní předpisy
§ 46 odst. 3 zákona o vysokých školách univerzitní předpisy čl. 2 odst. 4 a čl. 18a Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze Opatření rektora č. 6/ Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 3

4 1. Předpisy 2/2 4 fakultní předpisy katederní předpisy
studenti zapsaní od 1. září 2010 hlava III části II Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studenti zapsaní do 30. srpna 2010 čl. 11 Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dosavadní znění) Opatření děkana č. 4/2008, o zadávání, obhajobách a archivaci diplomových prací Opatření děkana č. 7/2010 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací katederní předpisy Pravidla k obhajobě diplomových prací na katedře finančního práva a finanční vědy Pravidla katedry finančního práva a finanční vědy pro kolokvium z předmětu Diplomový seminář I Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 4

5 2. Diplomový seminář I kolokvium (6 kreditů) úvodní přednáška
kolokvium od vedoucího diplomové práce zimní i letní semestr předložit nejméně 15 normostran projektu své diplomové práce splňující podmínky stanovené vedoucím diplomové práce, nebo předložit soutěžní práci v oboru finanční právo nebo finanční věda v rámci soutěže SVOČ Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 5

6 3. Zadání diplomové práce
vypisování témat / individuální téma výběr tématu diplomový úkol potvrzení o přijetí tématu jméno vedoucího práce výzva k dostavení se na první konzultaci Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 6

7 4. Změna tématu diplomové práce
na základě žádosti studenta rozhoduje děkan (proděkan) fakulty souhlas vedoucího diplomové práce a vedoucího katedry pouze do odevzdání diplomové práce Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 7

8 5. Obligatorní náležitosti diplomové práce 1/2
rozsah 50 normostran bez anotací a příloh jazyk český, slovenský, jiný titulní stránka příloha č. 2 opatření č. 4/2008 prohlášení (podepsané) čl. 4 odst. 2 opatření č. 7/2010 obsah Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 8

9 5. Obligatorní náležitosti diplomové práce 2/2
seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů seznam použité literatury seznam použitých internetových zdrojů seznam použitých právních předpisů seznam použité judikatury apod. abstrakt český a anglický jazyk seznam klíčových slov Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 9

10 6. Fakultativní náležitosti diplomové práce
poděkování seznam použitých zkratek přílohy seznam příloh Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 10

11 7. Struktura diplomové práce
úvod cíl práce popis práce použité metody kvantitativní výzkum (indukce) kvalitativní výzkum (dedukce) literatura vlastní text práce členění obecná (teoretická) část zvláštní (analytická) část závěr Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 11

12 8. Rešerše literatury vhodné katalogy knihoven např.
Katalog Národní knihovny Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze Digitální repozitář (Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna) další Odborná knihovna Ministerstva financí Odborná knihovna České národní banky Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 12

13 9. Citace mezinárodní normy www.citace.com www.evskp.cz
ISO 690 a ISO 690-2 generátor citací metody citování literatury citace právních předpisů Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 13

14 10. Plagiátorství diplomová práce je zcela nebo zčásti opsána z veřejně dostupných zdrojů bez udání zdroje neprospěl/a disciplinární řízení kontrola systémem theses.cz automatická na vyžádání protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 14

15 11. Odevzdání diplomové práce
v tištěné podobě tři vyhotovení v elektronické podobě prostřednictvím SIS formát PDF nesoulad podob – disciplinární řízení termín - pravidla katedry nejdříve po šesti měsících od jejího zadání listopad březen červen Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 15

16 12. Posudky na diplomovou práci
posudek vedoucího práce oponentský posudek obsah posudku příloha č. 3 opatření č. 4/2008 vzor katedry lhůta pro vypracování 40 dnů po odevzdání vložení do SIS nejméně 5 dnů před obhajobou Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 16

17 13. Obhajoba diplomové práce
přihláška k obhajobě termíny obhajob do 90 dnů po odevzdání pravidla katedry leden – polovina února polovina května – červen září lhůta pro konání obhajoby začátek konec veřejnost obhajoby možnost nejvýše dvakrát opakovat Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 17

18 Děkuji za pozornost ! JUDr. Radim Boháč, Ph.D. odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 tel.: Diplomový seminář JUDr. Radim Boháč Ph.D. 18


Stáhnout ppt "Diplomový seminář úvodní přednáška"

Podobné prezentace


Reklamy Google