Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinátoři ICT Organizační informace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinátoři ICT Organizační informace"— Transkript prezentace:

1 Koordinátoři ICT Organizační informace
Závěr studia Koordinátoři ICT Organizační informace

2 Zakončení studia Závěrečná práce a její obhajoba Závěrečná zkouška
Splnění požadavků všech zapsaných předmětů

3 Zadání závěrečné práce
Vytvoří je vedoucí práce — na základě dohody se studentem Zadání obsahuje: název práce hlavní body řešení doporučenou literaturu Tisk zadání a všechny podpisy — list se vkládá do hotové práce

4 Provedení práce Závěrečná práce je odbornou prací Základní struktura:
Úvod a cíl Přehled literatury Analýza problému a metodika řešení Návrh řešení Závěr a zhodnocení Použitá literatura (ČSN ISO 690) Přílohy (podle charakteru práce)

5 Odevzdání práce Tištěná podoba – jeden nerozebíratelně svázaný výtisk (termovazba, prošití). Odevzdání v dohodnutém termínu před závěrečnou zkouškou. Elektronická podoba ve formátu PDF (nebo i DOC a DOCX). Obě podoby musí být identické, kontroluje vedoucí práce.

6 Závěrečná zkouška Koná se v několika možných termínech
Minimálně týden před závěrečnou zkouškou jsou ukončeny všechny předměty a jejich hodnocení zapsáno v elektronickém systému. Součásti závěrečné zkoušky: Obhajoba práce Odborná rozprava Délka zkoušky: 20–25 minut

7 Závěrečné hodnocení Tříčlenná komise závěrečné zkoušky (dva učitelé a zpravidla vedoucí závěrečné práce). Známka za závěrečnou práci a za odbornou rozpravu. Hodnoticí kritéria pro závěrečné práce – viz posudek vedoucího závěrečné práce na Celkové hodnocení studia

8 Formální úprava práce Rozsah cca 1–1,5 AA bez příloh (36–54 tis. znaků) Formát A4 Tisk po obou stranách papíru (při méně kvalitním tisku i po jedné straně, v jednostranném formátu se nevynechávají sudá čísla stran v začátku práce) Písmo, geometrie odstavců, nadpisy, úprava stránek – vždy podle typografických pravidel NIKOLIV TIMES N. R. A ŘÁDKOVÁNÍ 1,5!!! Pokyny, doporučení, pravidla –

9 Pořadí stran závěrečné práce
Titulní list List se zadáním (případné poděkování – lichá strana oboustranného formátu – o. f.) Prohlášení – lichá strana o. f. Abstrakt – lichá strana o. f., anglicky, česky Obsah – lichá strana o. f. Vlastní text, začátek na liché straně o. f. Literatura Přílohy – začátek na liché straně o. f.

10 Termíny závěrečné zkoušky
Termíny jsou dostatečně dopředu oznámeny. Studenti se přihlašují na termín závěrečné zkoušky. Posudek na práci vyhotovuje vedoucí, oponentské posudky nejsou.


Stáhnout ppt "Koordinátoři ICT Organizační informace"

Podobné prezentace


Reklamy Google